Monday, July 27, 2009

Christians' Faith


ရိုးရွင္းေသာ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ခ်က္ Faith

၁။ အၾကီးျမတ္ဆံုးဘုရားတဆူတည္းကို ကိုးကြယ္သည္။
ေလာကၾကီးတြင္ အံ့ၾသဘြယ္ရာအေကာင္းဆံုးမွာ ထာ၀ရဘုရားျဖစ္သည္။

၂။ သံုးပါးတစ္ဆူ၊
ခမည္းေတာ္ (ထာ၀ရဘုရား)၊ သားေတာ္ (သခင္ေယရႈ) ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ Father, Son and Holy Spirit
၃ပါး ေပါင္းစည္းထားသည့္ သံုးပါးတစ္ဆူ ျဖစ္သည္။

၃။ သခင္ေယရႈ႔ Jesus သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္၂၀၀၀ က လူသားအျဖစ္ ေလာကသို႔လာခဲ့သည္။ သံ၀ါသမရွိပဲ သေႏၶတည္ခဲ့ျပီး၊ ႏွိမ့္ခ်စြာ သာမန္လူတန္းစားအျဖစ္ ၃၁ႏွစ္ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ၃ႏွစ္ခြဲ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္း ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးတို႔က လက္၀ါးကပ္တိုင္ေပၚတြင္ သတ္ပစ္ခဲ့သည္။ ၃ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ က်မ္းစာေဟာင္း (ဓမၼေဟာင္း) နိမိတ္ဖတ္သည့္အတိုင္း ရွင္ျပန္ထေျမာက္ခဲ့ျပီး ရက္၄၀တိုင္ တပည့္ေတာ္မ်ားကို ကုိယ္ထင္ရွားျပခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ တပည့္ ၅၀၀ ေရွ႔တြင္ ေကာင္းကင္သို႔ ဇ်ာန္ၾကြတက္သြားခဲ့သည္။ သာမန္လူကဲ့သို႔ အေလာင္း၊အရိုး လံုး၀မက်န္ရစ္ခဲ့ပါ။ ထိုအခါ ကနဦး ခရစ္ယန္မ်ား ယံုၾကည္ခ်က္အားၾကီး၊ ခိုင္မာလာျပီး ေရာမဘုရင္မ်ားနွိပ္စက္၊သတ္ျဖတ္သည့္ၾကားမွ ခရစ္ယာန္ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား (ဧ၀ံေဂလိတရား) ကို ေဟာၾကားခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္အႏွစ္ ၃၀၀ ခန္႔တြင္ ေရာမဧကရာဇ္ၾကီး ကြန္စတန္တိုင္ (AD 272 - 337)ကိုယ္တိုင္ ခရစ္ယန္ျဖစ္သြားသည္။ သခင္ေယရႈရွင္ျပန္ထေျမာက္ျပီး က်မ္းစာသစ္ (ဓမၼသစ္) ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ထို ဓမၼေဟာင္း ႏွင့္ ဓမၼသစ္ ေပါင္းထားေသာ သမၼာက်မ္းစာ သည္ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္တရားျဖစ္ျပီး ကမၻာေပၚတြင္ သန္းေပါင္း၆ေထာင္ေက်ာ္ အေရာင္းရဆံုး၊ ဖတ္အေကာင္းဆံုး စာအုပ္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ ခရစ္ေတာ္ ၁၈ႏွစ္ေပ်ာက္ေနျခင္းမွာ တိဘက္ျပည္တြင္ ဗုဒၶဘာသာတရားေလ့လာေနသည္ဟုေျပာၾကသည္။ - သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ တိဘက္ျပည္တြင္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ခန္႔က ဗုဒၶဘာသာ မေရာက္ေသးပါ။ အေသးစိတ္ မတင္ျပေတာ့ပါ။
Some Reference: http://iam4you.blog.ca/


၅။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္
(က) သြားေလရာရာတြင္ မိမိကို ဘုရားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည္ ဟုယံုၾကည္သည္။ အထီးက်န္ Loneliness မျဖစ္ပါ။
(ခ) ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ ဤေလာက၏ ေခတၱဧည့္သည္မ်ားျဖစ္ျပီး ခရစ္ယန္တကယ္ယံုသူမ်ားသည္ အေကာင္းဆံုးကိုယ္က်င့္တရားမ်ားရမည္ျဖစ္ျပီး ေသလြန္ပါက၊ ေသခ်ာေပါက္ နိဗၸာန္ေရာက္မည္ (ထာ၀ရအသက္ကို ရမည္)။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိျႏၵဴဘာသာမ်ားကဲ့သို႔ ဘံုအဆင့္ဆင့္ မရွိပါ။ နိဗၸာန္ (ေကာင္းကင္ဘံု) ႏွင့္ ငရဲ ၂ ခုပဲရွိသည္။
(ဂ) လူသားသည္ အျပစ္မ်ားစြာလုပ္သည့္ ဗီဇရွိပါသည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၊ အလႈဒါန္းမ်ားလုပ္ျခင္း၊ တရားက်င့္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းမွန္မွန္တက္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အျပစ္မ်ား လံုး၀မေျပေပ်ာက္ပါ။ ထာ၀ရဘုရားကို ယံုၾကည္စြာျဖင့္ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္လွွ်င္ အျပစ္မ်ားလႊတ္ေပးခံရျပီး ေသလြန္လွ်င္ ထာ၀ရအသက္ရမည္။ (ေခါင္းေခါက္လိုက္၊ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္လိုက္ ခဏခဏ လုပ္သူသည္ တကယ္ေနာင္တရသူမဟုတ္)။

နိဂံုး
ခရစ္ယာန္ႏွင့္ မူဆလင္ တို႔သည္ ထာ၀ရဘုရားတဆူတည္းရွိသည္ ကို သေဘာတူၾကသည္။ မြတ္ဆလင္တို ့၏ ကိုရမ္က်မ္းသည္ ေနာက္မွေပၚေသာက်မ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စံုလင္သည္ထင္ေအာင္ ေရးထားႏိုင္သည္။ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဟိျႏၵဴဘာသာ ယံုၾကည္ခ်က္ တို႔သည္ သဘာ၀ေလာက သိပၸံပညာႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည္ ထင္မွတ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေျခတင္ေျပာဆို၊ အျပန္အလွန္ေရးသားပါက ခရစ္ယာန္ဘက္မွ ရံႈးသြားဖို႔မ်ားသည္။ Action Speak ဆိုသည့္အတိုင္း ခရစ္ယန္မ်ားက လက္ရွိကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးမ်ားကို ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ မိမိ၏ ယခုဘ၀၊ ေနာင္ဘ၀ အတြက္ စိတ္ေအးရေသာ မိမိယံုၾကည္ခ်က္ကို အေျခခံခိုင္မာရန္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ က်မ္းစာဖတ္ျခင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းတက္ျခင္း၊ က်မ္းစာေလ့လာျခင္း၊ ဘုရားသခင္ေရွ႔တြင္ ႏွိမ့္ခ်စြာ ကိုးကြယ္၀တ္ျပဳျခင္း၊ ဘုရားကို ေၾကာက္ျခင္း၊ ဘုရား၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ တို႔ကိုသာ ပိုမိုနားလည္ရန္အေရးၾကီးပါသည္း။ အျခားဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ အေျခတင္ေျပာဆိုပါက မိတ္ပ်က္တတ္ေသာေၾကာင့္ ဇြတ္ျငင္းခုန္တတ္သူမ်ား သတိျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။
လည္ပင္းကို ဒါးႏွင့္ေထာက္ကာ ေခ်ာင္ပိတ္ျပီး မင္းခရစ္ယန္လား .. ေမးလာခဲ့ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ သစၥာရွိစြာ ကြ်န္ေတာ္ခရစ္ယာန္ပါ။ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူပါဟု ရဲရဲ၀ံ႔၀ံ႔ ေျဖၾကားရဲရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ေတြ႔သမွ်မိတ္ေဆြတိုင္းကို မိတ္မပ်က္ေစပဲ ေတြ႔ေတြ႔ျခင္း ဧ၀ံေဂလိတရားကို တဖက္သတ္၊အဆက္မျပက္ေျပာျပေလ့ရွိေသာ ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ မိတ္ေဆြ ကိုေမာင္ေမာင္ေလး ႏွင့္ ရွင္ေပါလုကဲ့သို႔ ေျဗာင္္ေျပာတတ္သည့္ ဓမၼဆရာ၊မိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ ခရီးမ်ားစြာထြက္ျပီး ဧ၀ံေဂလိစိတ္၀င္စားလွေသာ စင္ကာပူယုဒသန္အသင္းေတာ္မွ ဆရာဘုတ္ စသည္တို႔ကို အထူးေလးစားစြာျဖင့္ ...

ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ) - Re-posted from http://jbcs.org.sg

No comments: