Tuesday, August 9, 2011

တေက်ာ့တဖန္ ပညာေရး၊ သမိုင္းေပးတာ၀န္

အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ့ ပထမဆံုး ႏိုင္ငံျခားမစ္ရွင္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာၾကီးယုဒသန္ကေတာ့ ထင္ရွားပါတယ္။ အေမရိကန္မ်ားဟာ ဓမၼဆရာမ်ားလႊတ္ျပီး၊ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ သာသနာျပဳျခင္းထက္ .. စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လစ္ျပီး ၊ ပညာသင္ေပးျခင္းနည္းနဲ႔ သာသနာျပဳပါတယ္။ အေမရိကန္၊အဂၤလိပ္ မစ္ရွင္မ်ားရဲ့ ေရရွည္မစ္ရွင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားဟာ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုေခတ္ အသက္ရြယ္ ရျမန္မာမ်ားဟာ မိရိုးဖလာအရ ဗုဒၶဘာသာကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ေပမဲ့၊ ပညာႏို႔ေရတိုက္ေၾကြးခဲ့တဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ားကို အထူးေက်းဇူး တင္ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းအားေလွ်ာ္စြာ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရျပီးေနာက္မွာ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္း မစ္ရွင္ေက်ာင္းမ်ားကို ျပည္သူပိုင္သိမ္းျပီး၊ အစိုးရ ပညာေရး စနစ္သစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ျပန္လည္ေခတ္စားလာခ်ိန္ က်မ္းစာေက်ာင္းေတြ အစား၊ ဘုရားကိုပထမထားၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္မ်ားအေနနဲ႔ ပညာေရးေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ား မထူေထာင္ႏိုင္ဘူးလား။

ျမန္မာျပည္ျပန္ျပီး လပ္စားမႈ အနည္းဆံုးနဲ႔အလုပ္လုပ္ခ်င္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ျမန္မာမ်ား စိတ္ကူးၾကပါတယ္။ လပ္စားမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဘိတ္ေရွ႔ေရာက္ေနျခင္းကို သေဘာမက်ေသာ္လည္း စာပို႔သမားကအစ ပိုက္ဆံ ေပးထားမွ စာပို႔ေပးတဲ့အေျခအေနေၾကာင့္ .. The Most Corrupted Country အဆင့္ ေရာက္ေနတာကို လက္ခံ လိုက္ရပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္ေက်ာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဆင္ရဲဆံုး၀န္ထမ္းဆိုရင္ ေက်ာင္းဆရာမမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္ကလည္း အလြန္ဆိုး၀ါးေတာ့ ၁၀တန္းေအာင္ အမွတ္ေတာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာ စစ္ဌာနအထိ ျပင္လို႔ ရခဲ့ဘူးပါတယ္။ လပ္ေပးျပီးအမွတ္ေတြယူ၊ စင္ကာပူကို ၁၀တန္းေအာင္အမွတ္ ထိပ္ဆံုးေတြနဲ႔ Polytechnic ၀င္ခြင့္ရတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ အခုေတာ့ တိုင္းျပည္အစိုးရ ဓါတ္ေငြ၊ သယံဇာတေတြေၾကာင့္ အစိုးရ ၀င္ေငြရလာတယ္။ သံယာ့အေရးခင္း၊ နာဂစ္၊ ဂီရိ မုန္တိုင္းမ်ားအျပီးမွာ ၁၀တန္းေအာင္မွတ္အတြက္ အရင္လိုလပ္ေပးမရတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္လာပါတယ္။ (အေျခခံပညာေရးဌာန နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္အစိုးရကို ေက်းဇူးတင္ရမဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ။)
အခုျမန္မာျပည္ျမိဳ႔ၾကီးေတြမွာ ခ်မ္းသာေနတဲ့ တိုက္အၾကီးၾကီးေတြပိုင္ရွင္မ်ားကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ၁၀တန္းေဘာ္ဒါေဆာင္ ဖြင့္စားတဲ့ ေက်ာင္းဆရာေတြ ျဖစ္ေနတာ အံ့ၾသဘြယ္ေတြ႔ရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ပိုက္ဆံေစ်းၾကီးၾကီး ေတာင္းယူတယ္ဆိုေပမဲ့ သမာဇီ၀နဲ႔ လုပ္ကိုင္စားသူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ သူတို႔တပည့္ေတြကို လပ္စားမႈနဲ႔ ေ၀းေအာင္ သင္ၾကား၊ ပံုသက္ေသျပေနတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေဘာ္ဒါေက်ာင္းမ်ားမွာ ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ဂုဏ္ထူး၊အမွတ္ေကာင္းေရး အဓိကထားတဲ့ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားနဲ႔ ၁၀တန္းေအာင္ေရးအဓိက ထားတဲ့ ေဘာ္ဒါေဆာင္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာ္ဒါေက်ာင္းသားမ်ားကို မိဘနဲ႔အဆက္ျဖက္ထားျပီး၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားနဲ႔လည္း အဆက္ျဖက္ထားပါတယ္။ ေငြရွိတိုင္း အျပင္ထြက္သံုးခြင့္မရတဲ့အျပင္၊ အစားအေသာက္မ်ားလည္း အျပင္အစာ မစားရပဲ၊ ေဘာ္ဒါေဆာင္ ခ်က္တဲ့အစာမ်ားကို တန္းတူညီမွ် စားေသာက္ရပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်ာင္းစာသင္ၾကားတဲ့အခါမွာလည္း တန္းတူသင္ၾကားေပးၾကတယ္။

ျပင္ပေလာကမွာ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ အလြန္ကြာျခားေနတဲ့ ျမန္မာျပည္ ၁၀တန္းေဘာ္ဒါေဆာင္မွာ ေက်ာင္းသားအားလံုး အဆင့္အတန္းတူ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ေငြခ်မ္းသာတဲ့ မိဘမ်ားကလည္း မိမိသားသမီးမ်ားကို ေကာင္းစြာမထိန္းႏိုင္ရင္ ေဘာ္ဒါေဆာင္ကို ပို႔ၾကပါတယ္။

ေဘာ္ဒါေက်ာင္းဖြင့္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ျမန္မာျပည္ကို ႏြံထဲက၊ ကယ္မမဲ့သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္ အစိုးရသစ္မွာ ထိုေက်ာင္းဆရာ၊ဆရာမ်ားစြာ ပါ၀င္လာၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

မိတ္ေဆြတို႔ .. ဒီေဘာ္ဒါေဆာင္ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဘယ္လိုကူညီႏိုင္မလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာျပည္ကို မစ္ရွင္ျပန္လုပ္တဲ့အခါ ပညာေရးနဲ႔ပဲ အေမရိကန္မစ္ရွင္မ်ားရဲ့ အေမြအႏွစ္ကို ထိမ္းသိမ္းဖို႔ တေက်ာ့တဖန္ သမိုင္းေပးတာ၀န္ က်ေရာက္လာျပီ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။

ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)
မွတ္ခ်က္၊ စင္ကာပူ ယုဒသန္အသင္းေတာ္မွ ဆရာၾသဂတ္စတတ္၏၊ အေမရိကန္မစ္ရွင္ Baptist ပထမဆံုးႏိုင္ငံျခားသာသနာျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း ၊ နာဂစ္၊ ဂီရိ ပညာေရးေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း တရားေဒသနာမ်ားကို မွီျငမ္းေရးသားပါသည္။

No comments: