Thursday, December 30, 2010

ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၀ တစ္ဖန္ေရာက္လာပါျပီ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ မိတ္ေဆြမ်ား ၂၀၁၀ တုန္းက ဘုရားအလိုေတာ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားစြာျပီးေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ အလိုေတာ္မဟုတ္ေသာ္လည္း ဘုရားခြင့္ျပဳခ်က္အရာ အခ်ိဳ႔လည္းရွိပါတယ္။ က်မ္းစာအရေတာ့ ေလာကၾကီးကေတာ့ ပိုျပီးဆိုးဖို႔ပဲရွိပါတယ္။

ခရစ္ေတာ္သက္ေသခံသည့္ ၾကီးမားတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ျမန္မာျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတြင္ ျမင္လာရပါသည္။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ရခုိင္မုန္တိုင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္း နယ္စပ္တင္းမာမႈ အခ်ိဳ႔ပဲရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြျပီးေတာ့ အသစ္တက္မဲ့ တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲတဲ့ အစိုးရသစ္အတြက္ ဆုေတာင္းပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ပါ။ ဘုရားရွင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားပါေစ....။

No comments: