Saturday, October 29, 2011

အေျပာနဲ႔အလုပ္ Action speaks louder than word


ဘာသာၾကီး၄ခုရွိပါတယ္။ ခရစ္ယန္၊ မူဆလင္၊ ဟိျႏၵဴ နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားယံုၾကည္မႈမ်ားစြာရွိပါေသးတယ္။ ဘုရားရွိတယ္၊ မရွိဘူး၊ စသျဖင့္ .. အားလံုး မိမိတို႔ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ေလာကခရီးကို ေလွ်ာက္ေနၾကပါတယ္။

ယံုၾကည္မႈ ကြ်န္ေတာ့ Personal အျမင္ေလးတခုကို ေရးခ်င္ပါတယ္။

ေယရႈ လူ႔ေလာကကို ေရာက္လာျပီး၊ ယံုၾကည္မႈအေၾကာင္းေတြကို ေျပာျခင္းကို လက္မခံပဲ၊ ကားတိုင္ေပၚမွာ အေသသတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ စြတ္စြဲေျပာဆိုျခင္းမ်ားကို ျပန္မေခ်ပေတာ့ပဲ၊ ျငိမ္သက္စြာနဲ႔ အေသခံသြားပါတယ္။ ခႏြာကိုယ္ညွင္းဆဲ၊သတ္ျဖတ္မႈခံရေသာ္လည္း ေယရႈရဲ့၀ိညာဥ္ဟာ လြတ္ေျမာက္၊ျငိမ္းခ်မ္းလွပါတယ္။ ေသလြန္ျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ထာ၀ရအသက္ရွင္သန္ျခင္းကိုရရွိေၾကာင္းလဲ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။

ေလာကကို ေအာင္ျမင္ဖို႔ရာ ေယရႈေျပာစကားကို နားေထာာင္တာထက္၊ ေယရႈလက္ေတြ႔လုပ္သြားတာကို လိုက္လုပ္ႏိုင္ဖို႔က ပိုအေရးၾကီးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေယရႈအေသခံျပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ တပည့္ေတာ္မ်ားလည္း သူ႔ရဲ့ပံုသက္ေသအတိုင္း ျပသနာ၊အခက္ခဲမ်ားကို ျငိမ္သက္စြာပဲ၊ ဘုရားလက္အပ္ႏွံေျဖရွင္းခဲ့ပါတယ္။ ကနဦးခရစ္ယန္မ်ားစြာ အေသသတ္ခံရပါတယ္။ အႏွစ္၃၀၀ၾကာျပီး .. ေရာမဧကရာဇ္ ကြန္စတင္တိုင္ ကိုယ္တိုင္ ခရစ္ယန္တစ္ဥိးျဖစ္လာပါတယ္။ ယခုလည္း ခရစ္ေတာ္ေယရႈရဲ့ ျငိမ္သက္စြာ အေသခံျခင္းနည္းလမ္းဟာ ျပသနာေျဖရွင္းနည္း နံပါတ္(၁) ျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။

ခရစ္ယန္မ်ား ျငိမ္သက္စြာမေနပဲ တိုက္ခိုက္ၾကလို႔၊ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားစြာ သမိုင္းမွာ ၾကံဳရပါတယ္။ ကရူးဆိတ္စစ္ပြဲကိုလည္း ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔မူဆလင္တို႔ တိုက္ၾကပါတယ္။ ေခတ္သစ္မွာလည္း အေမရိကန္က အီရတ္ကို ၀င္တိုက္တာ အရံႈးၾကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္ ခရစ္ယန္မ်ား လက္နက္အင္အားနဲ႔ ဗီယက္နမ္၊ ကိုးရိးယား၊ တရုပ္မ်ားကို မႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ျငိမ္သက္စြာနည္းလမ္းနဲ႔ ခရစ္ေတာ္ေနာက္လိုက္မ်ားေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ဗီယက္နမ္၊ ကိုးရီးယား၊ တရုပ္လူမ်ိဳးမ်ား သိရွိ၊လက္ခံျပီး သူတို႔ႏိုင္ငံလည္း ေျပာင္းလဲရပါတယ္။

၁။
ခရစ္ေတာ္ေယရႈနဲ႔ သူေနာက္လိုက္မ်ားဟာ စစ္မတိုက္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ လက္နက္ခ်အရံႈးေပးခဲ့ပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာက ေမတၱာတရားကို ေဖၚျပျပီး၊ ခရစ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ျငိမ္သက္စြာနဲ႔ ကားတိုင္ေပၚအေသခံျပီး ခရစ္ယန္ဘာသာကို ျပန္႔ပြားေစပါတယ္။

၂။
တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ရဲ့ မူဆလင္ဘာသာကလည္း စစ္တိုက္ျခင္းကို အားမေပးပါ။ မူဆလင္ဘာသာက ေမတၱာတရားကို အထူး ေဖၚျပပါတယ္။ သို႔ေသာ္ မိုဟာမက္ အသက္ထင္ရွားရွိေနစဥ္မွာပဲ မိုဟာမက္ေနာက္လိုက္မ်ားဟာ စစ္တိုက္ျပီး၊ မူဆလင္ဘာသာကို ျပန္႔ပြားေစပါတယ္။

၃။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားဟာ စစ္တိုက္ျခင္းကို လံုး၀ဆန္႔က်င္သူျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါတယ္။ သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ားဟာ ဗုဒၶနဲ႔အတူ ေမတၱာတရားနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာျပန္႔ပြားေစပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ တေျဖးေျဖး ဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့ ဘာသာတရားဟာ ေလွ်ာ့ပါးလာရသလဲဆိုတာေတာ့ .. ေနာက္ဆံုးေသာကာလ နီးကပ္လာျပီလို႔ ေျပာရပါမယ္။

ကိုယ္ပိုင္သံုးသပ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
စာရြက္ေပၚေရးထားျခင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားထက္ ပံုသက္ေသလုပ္ေဆာင္ျပျခင္းဟာ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ခရစ္ေတာ္ေယရႈလို သိုးသည္အေမႊးညွပ္ေသာသူေရွ႔မွာ မျမည္ဘဲေနသကဲ့သို႔၊ သူသည္ႏႈတ္ကိုမဖြင့္ဘဲေန၏၊ မတရားစြာစီရင္ျခင္းအားျဖင့္ သူ႔ကို ထုတ္သြားၾက၏၊ အသက္ရွင္ေသာသူတို႔၏ ေနရာမွ သူ႔ကို သုတ္သင္ပယ္ရွင္းသည္ .. (ေဟရွာယ ၅၃) တြင္ ဘီစီ ၈ရာစုက ၾကိဳတင္ပေရာဖက္ျပဳခဲ့ျပီး၊ ေအဒီ၃၀ တြင္ ေယရႈက ကားတိုင္ေပၚတြင္ သိုးသငယ္လို အသံမျမည္ပဲ အေသခံ၊ ပံုသက္ေသျပသြားပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့ဘ၀တြင္ ခက္ခဲေသာကာလမ်ားစြာတြင္ ျငိမ္သက္စြာေနျခင္းျဖင့္၊ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ မျငိမ္မသက္ေနထိုင္၊ ေျပာဆို၊ ေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးမႈ မ်ားစြာလည္း ရွိပါသည္။ သင္အုပ္ဆရာ ၄ပါးက ကြ်န္ေတာ္ျပသနာတစ္ခုအတြက္ ေအာင္ျမင္စြာေျဖရွင္းနည္းကို ေျပာျပပါသည္။ ခရစ္ေတာ္ကဲ့သို႔ လက္၀ါးကပ္တိုင္တြင္ ျငိမ္သက္စြာအေသခံသည့္ နည္းလမ္းသာရွိေၾကာင္း ျပသနာျဖစ္သူ ၂ဖြဲ႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားေသာ္ပါသည္။ ခႏၱာက ျငိမ္သက္စြာေနေသာ္လည္း အတြင္းစိတ္၀ိညာဥ္က ေမတၱာတရားပါလာေသာအခါ ခရစ္ေတာ္နည္းလမ္းကို ကိုယ္၊စိတ္၊၀ိညာဥ္ သံုးပါးစလံုး က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ့္ျပသနာမွာ အဆင္ေျပသြားမည္ ျဖစ္ပါတယ္။


ေဇာ္ေအာင္
30-Oct-2011
၇၅ႏွစ္အရြယ္ မိဘ၂ပါး၊ က်မ္းစာေလ့လာေသာ ၂၀၁၁ ဓါတ္ပံု။

No comments: