Tuesday, October 11, 2011

ဧရာစတီျမစ္ဆံုအတြက္ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္း


မုရန္အင္တာနက္သည္
အသက္ရွင္ေသာထာ၀ရဘုရားသခင္ ေကာင္းျမက္ေၾကာင္းမ်ားကို ေဖၚျပပါသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ကို ကခ်င္ျပည္မွ ထာ၀ရဘုရားကို ကိုကြယ္ေသာ ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယန္၊ ရုိမင္ကက္သလစ္ခရစ္ယန္မ်ား အသင္းေတာ္မ်ားက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ မလုပ္သင့္ေၾကာင္း ဆုေတာင္း၊ တင္ျပခဲ့သည္မ်ာ ၅ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ အစိုးရမင္း အမိန္႔ကို လိုက္နာျခင္းျဖင့္ လူေန၊ ရြာမ်ားကို ဖယ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ကားတိုင္ၾကီးကို မေရႊ႔ပါ။ ကားတိုင္သည္ ေရကာတာေအာက္တြင္ ထာ၀ရရွင္သန္ေနမည္ ဟု ေဒသခံ၊ခရစ္ယာန္မ်ားက ယံုၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာအစိုးရသစ္မွ သမၼတၾကီး ဥိးသိန္းစိန္က အံ့ၾသဘြယ္ရာ ထိုေရကာတာစီမံကိန္းၾကီးကိ ေရႊ႔ဆိုင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အစိုးရသစ္က အေလးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုး၊ ၀ိညာဥ္ဆိုးမ်ား ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေက်ာ္ ခံစားေနရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ လမ္းစျဖစ္ပါသည္။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။

အမ်ိဳးသားေရး (ATTITUDE)
A=1, B=2, ...Y-25, Z=26 စသျဖင့္သတ္မွတ္ပါက၊ HARDWORK = 98, KNOWLEDGE=96, LOVE=54, LUCK=47, MONEY=89 ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ATTITUDE=100% ရမည္ဆိုေသာ ေက်ာ္ၾကားသည့္၊ ေဖၚျမဴလာမွာ အလြန္ေရပန္းစားလွပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်င့္ေကာင္းမ်ား Good Attitude သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႔ဆံုျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မွ ဒီမိုကေရစီေန႔တြင္ သူလည္းဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္းမ်ားမွာ အားရဘြယ္ရာမ်ားျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အလြန္ထက္ျမက္သူျဖစ္သည္ဟု ေျမွာက္ပင့္ေျပာသံမ်ားလည္း အစိုးရအရာရွိၾကီးမ်ားထံမွ ၾကားရသည္။ မၾကာမီ တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ခ်ည္မ်ား ရွိလာပါသည္။ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ျပီး သည္းခံ၊ေျပာင္းလဲရပါမည္။ အဓိက ေျပာင္းလဲရန္မွာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ျမန္မာျပည္သား တစ္ဦးစီျဖစ္သည္။ ထစ္ကနဲရွိ ေဒါသထြက္၊ေအာ္ဟစ္၊အတင္းၾကပ္လုပ္တတ္ေသာ ပင္ကုိယ္စိတ္ထားမွ၊ စိတ္ရွည္၊ ခ်ိဳသာစြာေျပာဆို၊ နားေထာင္၊ညွိႏႈိင္းတတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစရိုက္မ်ားသို႔ မိမိတဦးခ်င္း မိသားစုတြင္းဆက္ဆံေရးမွ စတင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။
ဂလာတိ ၅း၂၂ တြင္ ၀ိညာဥ္အသိး ၉လံုးအေၾကာင္း၊
ဝိညာဥ္ ပကတိ၏အက်ဳိးမူကား၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ႏူးည့ံသိမ္ေမြ႔ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္းေပတည္း။ ထုိသို႔ေသာ အက်င့္ ကိုအဘယ္တရားမွ်မျမစ္တား။ ခရစ္ေတာ္ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာသူတို႔သည္ ဇာတိပကတိကို၄င္း၊ ဇာတိပကတိစိတ္ မ်ားႏွင့္ အလိုဆႏၵမ်ားကို၄င္း၊ လက္ဝါး ကပ္တိုင္မွာ ရုိက္ထားထားၾကၿပီ။ သို႔ျဖစ္၍ ငါတို႔သည္ ဝိညာဥ္ပကတိေၾကာင့္ အသက္ရွင္လွ်င္၊ ဝိညာဥ္ပကတိ အတိုင္း က်င့္ၾကကုန္အံ့။

နာက်ည္းမႈမ်ားကို ေျပျငိမ္းေစေသာ ထိုစိတ္သေဘာထားမ်ား (Good Attitude) ရရွိရန္မွာ ဘုရားထံမွေမတၱာ ရရွိမွသာ ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ပေရာဖက္ေနဟမိ အစၥေရးႏိုင္ငံ ေယရုဆလင္ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေနဟမိႏွင့္အားလံုး ဘုရားထံ၀န္ခ်ေတာင္းပန္၊ ဘုရားေမတၱာကို ရယူျပီး၊ ညီညြတ္မႈရခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာျပည္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာႏွင့္တိုင္းရင္းသားအားလံုးလည္း သားေတာ္ ခရစ္ေတာ္၊ သခင္ေယရႈကို္ ရရွိရန္လိုသည္။ ေယာ၃း၁၅ တြင္ ထိုသားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္ဆီးျခင္းသို႔မေရာက္၊ ထာဝရအသက္ကို ရမည္အေၾကာင္းတည္း။

တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ရာတြင္၊ ျမစ္ဆံုကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါသည္။ ထိုမွတဆင့္ ျမန္မာျပည္သားအားလံုး ခရစ္ေတာ္ကို သိရာမွ၊ လက္ခံ၊ ရရွိလာရန္အတြက္ ဆက္လက္ဆုေတာင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ေဇာ္ေအာင္ (မံုရြာ)
၁၂-ေအာက္တိုဘာ-၂၀၁၁

No comments: