Sunday, April 1, 2012

အသင္းေတာ္အေဆာက္အဦးအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္ျပည့္၀ျခင္း


နိဒါန္း
အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ အေဆာက္အဦးမဟုတ္ပါ။ သင္းေထာက္မ်ားႏွင့္အသင္းသားမ်ား ေဒါင္ေဒါင္မည္ျပီး Church & Cell Group မ်ားတြင္ က်မ္းစာပို႔ခ်နိဳင္ရမည္။ တရားေဟာ၊ဆုေတာင္းႏိုင္ရမည္။ ပံုသက္ေသေကာင္းျပရမည္။ အသင္းေတာ္မွ ခြဲခြာခ်ိန္တြင္လည္း မိတ္သဟာရအသစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္လိုက္ေလွ်ာက္ေနေသာ ေဒါင္ေဒါင္မည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္းအုပ္ခ်ည္းအားကိုးေနေသာအသင္းေတာ္မျဖစ္ရပါ။ မိတ္ေဆြ ..သင့္ရရွိေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မတိုးပြားပဲ ေျမထဲျမဳတ္ထားလွ်င္ ထိုသူ၌ ရွိသမွ်ကိုပင္ ႏႈတ္လိမ့္မည္။ မႆဲ ၂၅အသင္းေတာ္အေဆာက္အဦးအတြက္ ဆုေတာင္းခ်က္ျပည့္၀ျခင္း

ဆရာမ်က္ျပဴးသည္
မိမိကိုယ္ပိုင္စုေဆာင္းေငြမ်ားျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာ တတိယႏိုင္ငံ အရပ္တြင္ အသင္းေတာ္တခု (အေဆာက္အဦး) ဆုေတာင္း၊ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။ မိမိကဲ့သို႔ အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္လိုသူ ဆရာ၃ဦး အလႈေငြမ်ားကို ၃ပံုခြဲယူခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အလြန္၀မ္းနည္းစြာ မိတ္သဟာရအသစ္တခု ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ရသည္။ ဆယ္ဖို႔တဖို႔ အလႈေငြမ်ားကလည္း နည္းပါးသလား၊ မထည့္ၾက၍လားမသိ ေျမေနရာ ေဒၚလာသန္းခ်ီေပးရေသာ တတိယႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာသိန္းဂဏန္း အလႈေငြစုေဆာင္းရဖို႔ပင္ မလြယ္လွပါ။

သို႔ေသာ္ ထူးဆန္းပါသည္။ အသင္းသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္အိမ္ ေဒၚလာသိန္းႏွင့္ခ်ီေပးျပီး အိမ္၀ယ္ႏိုင္သူ ဦးသာၾကြယ္တို႔လို လူေတြလည္းရွိသည္။ လခေကာင္းေသာ ကိုေဇာက္ထိုးတို႔လည္း ကိုယ္ပိုင္အိမ္ႏွင့္၊ လစာနည္းေသာ ကိုနီတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံလည္း ေငြရေအာင္ရွာျပီးအိမ္၀ယ္၊ အခန္းငွားျပီး၊ အိမ္ပိုင္ၾကသည္။ အိမ္ငွားမ်ားကို တင္ျပီး ၀င္ေငြရေနၾကသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဇနီးသည္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚလီလီ၊ ေဒၚစပယ္၊ ေဒၚခရစ္စတင္းတို႔ကေတာ့ ေဒၚလာတသန္းခန္႔တန္ေသာ အိမ္ပိုင္ရွင္မၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စီးပြားေရးသမားၾကီး ဦးလွထူးကေတာ့ ေဒၚလာသန္းဂဏန္းတန္ဖိုးၾကီး အိမ္ပိုင္ဆိုင္သည္။ အသင္းေတာ္ ဆရာကိုမ်က္ျပဴးတို႔ ဖနီးေမာင္ႏွံႏွင့္ သူတို႔အသင္းေတာ္မွာေတာ့ အိမ္ႏွင့္အသင္းေတာ္အေဆာက္ဦး မပိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္တြင္ အသင္းေတာ္ငယ္ေလးမ်ားစြာ ေစ်းသက္သာစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခြင့္ေပးေသာေၾကာင့္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းလွ်က္ရွိသည္။

ဆရာမ်က္ျပဴကေတာ့ ေဒၚလာသန္း၂၀၊ သန္း၂၀၀ စသည့္ တန္ဖိုးၾကီးလွေသာ အသင္းေတာ္အေဆာက္အဦးမ်ားကိုၾကည့္ျပီး အသင္းေတာ္အေဆာက္အဦးအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းတြင္ပင္အားမရွိေသာ္လည္း၊ လက္ေထာက္ဂ်ဴနီယာျဖစ္ေသာ ဆရာေက်ာ္ၾကားကေတာ့ ေငြရတတ္သူမ်ား၊ အပ္ႏွဖါးထဲ ကုလားအုပ္၀င္သည္ပင္ လြယ္ကူမည္၊ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံ၀င္ရန္ခက္ခဲေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ လစာေငြမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ဥစၥာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေစတနာစိတ္ျဖင့္ဆပ္ကပ္အပ္ႏွံပါ။ ထာ၀ရအသက္ဆိုသည္မွာ ေသမွရေသာအရာမဟုတ္၊ ယခုဘ၀မွာပင္ ထာ၀ရအသက္ကိုရမည္။ ေငြေၾကးၾကြယ္၀ လစာေကာင္းျခင္း၊ လႈဒါန္းႏိုင္ျခင္း စသည့္ေလာကအရာ မ်ားမွာ ထာ၀ရအသက္မဟုတ္၊ ေငြေၾကးရလိုစိတ္မ်ား စြန္႔လႊတ္ရန္၊ ရွိသမွ်စြန္ ့၍ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ျခင္းသည္ I Surrender All ေၾကာင္း၊ မိမိရေငြမွ တဖို႔ကို ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံအတြက္ ေစတနာစိတ္ျဖင့္ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္။ ကိုးရီးယားမ်ား ႏိုးၾကားျခင္းကို နမူနာယူရန္၊ မိမိပိုင္ေငြေၾကးမ်ားကို မဆပ္ကပ္မွီ၊ မိမိ၏ ညစ္ေပေသာ ကိုယ္၊စိတ္အမူယာမ်ားကုိ ဘုရားသခင္ထံ ဦးစြာဆပ္ကပ္အပ္ႏွံရန္ .. non-prosperity တရားမ်ားကိုသာ အဆက္မျပတ္ ေဟာၾကားလွ်က္ရွိသတည္း။


တေန႔ေသာ္

ဦးလွထူးက သူ႔အိမ္တလံုးေရာင္းျပီး ေဒၚလာတစ္သန္းကို အသင္းေတာ္အေဆာက္ဦးအတြက္လႈဒါန္းမည္ဟု ဆရာမ်က္ျပဴးထံ လာေျပာသည္။ ေန႔ခင္းတြင္ ကိုေဇာက္ထူး၊ ကိုေအာင္ထူး၊ ကိုေအာင္သိမ္း တို႔ သူငယ္ခ်င္း၃ဦးကလည္း မိမိတို႔အိမ္ကိုမတည္ျပီး ေငြ၂သိန္းစီဘဏ္မွ အတိုးႏႈန္းနည္းစြာ ေခ်းငွားျပီး၊ အသင္းေတာ္အေဆာက္အဦးအတြက္ လႈဒါန္းမည္လာေျပာသည္။ ေဒၚလီလီ၊ ေဒၚစပယ္၊ ေဒၚခရစ္စတင္း ႏွင့္ သူေဌးဦးသာၾကြယ္ တို႔ကလည္း မိမိတို႔ခင္ပြန္းမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အိမ္ေၾကြးမ်ားကို Re-structure ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္၊ ေဒၚလာ ၂သိန္းစီ အပိုရရွိျပီး၊ လႈဒါန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လာေျပာျပန္သည္။ အံ့ၾသစရာအေကာင္းဆံုးမွာ ညပိုင္းတြင္ ဆရာမ်က္ျပဴးႏွင့္ ဟိုးယခင္က အတူအမႈေဆာင္ခဲ့ျပီး ၂ပံု ေ၀စုခြဲသြားသူ ဆရာ၂ပါးလည္း ျပန္ေရာက္လာသည္။ သူတို႔ မိတ္သဟာရမွ စုေဆာင္းရေငြ အေဆာက္အဦးရံပံုေငြ ေဒၚလာ ၅သိန္းစီကို ဆရာမ်က္ျပဴး၏ မိတ္သဟာရႏွင့္ေပါင္းမည္။ ရရွိေသာ အသင္းေတာ္အေဆာက္အဦးကို မိတ္သဟာရ ၃ဖြဲ႔ (အသင္းေတာ္၃ခု) အတူ အခ်ိန္ပိုင္းျခား အသံုးခ်ၾကမည္ဟု ညီညြတ္စြာ လာေရာက္ပူးေပါင္းၾကသည္။

ထိုညတြင္ ဆရာမ်က္ျပဴး အသင္းသားမ်ားအား ဖုန္းဆက္ေခၚျပီး၊ အလြန္ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပြဲ၊ ဆရာမ်က္ျပဴးအိမ္တြင္ ၀တ္ျပဳစည္းေ၀းလုပ္ၾကသည္။ ထိုသတင္းကို ၾကားသြားေသာ သူေဌးမၾကီးတဦး Ms Junior Joan B. Kroc (မက္ေဒါနားသူေဌးကေတာ္ၾကီးရဲ့ တူမ၊ မက္ေဒါနားသူေဌးၾကီး ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္မက္ေဒါနားသူေဌး၏ဇနီး သူမရဲ့ အန္တီ Joan B. Kroc က ေဒၚလာ သန္း၂၀၀၀ေက်ာ္ အသင္းေတာ္မ်ားစြာကို လႈဒါန္းခဲ့ဖူးပါသည္)။ ထိုသူေဌးမၾကီးက ယခု စုေဆာင္းလႈဒါန္းထားေငြ ေဒၚလာ၃သန္းကို သူ႔တို႔ မက္ေဒါနားအုပ္စု Investment Fund မွာ ၃ႏွစ္ထည့္ခြင့္ေပးပါမယ္။ တႏွစ္ကို ၂၀ရာႏႈန္း အျမက္ေပးရေအာင္ ခရစ္ယာန္သူေဌးၾကီးမ်ားက အာမခံေပးမယ္။ သူတို႔ အသင္းေတာ္တခုရဲ့ အေဆာက္အဦးတခုကို တႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေပးျပီးလိုက္ရင္ မွန္းေခ်ေဒၚလာ၁၂သန္းပရိုဂ်က္ အသင္းေတာ္အေဆာက္ဦးၾကီးကို ျမန္မာမိတ္သဟာရ ၃ခုဆီ ျပန္အပ္ပါမယ္။..ဟု မိတ္သဟာရ၃ခုရဲ့ အသင္းသားမ်ားေရွ႔မွာ ကမ္းလွမ္းလာပါသည္။

ဆရာမ်က္ျပဴးချမာ အဲဒီည ၀တ္ျပဳပြဲမွာ ကိုယ္အသားကို ခဏခဏ၊ လက္နဲ႔ဆိတ္ၾကည့္ပါသည္။ အိမ္မက္မ်ားျဖစ္ေနမလားလို႔ပါ။

ဆိတ္ေပမဲ့ အသားမနာလို႔ ထပ္ခါထပ္က၊ ဆိတ္ၾကည့္ေနတံုး .. ကိုမ်က္ျ႔ပဴး၊ ကိုမ်က္ျပဳး.. ဆိုတဲ့ စူးလွ်၊ ၾကည္လင္လွတဲ့ ဖႏီးသည္ရဲ့၊ စိုးရိမ္တဲ့အသံကို ၾကားလိုက္ပါတယ္။ မ်က္စိဖြင့္ၾကည့္ေတာ့ ဆရာမ်က္ျပဴးကေတာ္ပါ။ဆရာမ်က္ျပဴး အိပ္မက္မက္ေနတာ ေသခ်ာသြားပါသည္။

ေၾသာ္ .. ငါတို႔ အသင္းေတာ္ရဲ့ အေဆာက္အဦးရံပံုေငြကို ခြက္၁၀ခြက္လို ေျမထဲမွာပဲျမဳတ္ထားတုန္းပါလား .. ဆိုျပီး၊ ေပ်ာက္ဆံုး၊ မသြားတာပဲ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းမိလိုက္ပါတယ္။

ရွင္မႆဲခရစ္ဝင္ ၂၅
အခြက္တဆယ္ကို ခံေသာသူသည္လည္း ခ်ဥ္းကပ္၍သခင္၊ ကိုယ္ေတာ္သည္ခဲယဥ္းေသာသူ ျဖစ္သည္ႏွင့္ ကိုယ္မစိုက္မပ်ဳိးေသာအရပ္၌ရိတ္၍၊ ကိုယ္မျဖန္႔မႀကဲေသာအရပ္၌စုသိမ္းတတ္သည္ကို အကြၽႏ္ုပ္သိ၍၊ ေၾကာက္ေသာေၾကာင့္၊ အျခားသုိ႔သြား၍ ကိုယ္ေတာ္၏ ေငြအခြက္တဆယ္ကိုေျမ၌ ဝွက္ထားပါၿပီ။ ယခုကိုယ္ေတာ္၏ ဥစၥာရွိပါသည္ဟုေလွ်ာက္၏။ အရွင္ကလည္း၊ ဆိုးညစ္ ပ်င္းရိေသာ ငယ္သား၊ ငါသည္ ကိုယ္မစုိက္မပ်ဳိးေသာ အရပ္၌ရိတ္၍၊ ကိုယ္မျဖန္႔မႀကဲေသာ အရပ္၌စုသိမ္းသည္ကို သင္သိသည္ မွန္လွ်င္၊ ငါ့ေငြကိုပဲြစားလက္သို႔အပ္ရမည္။ ထိုသို႔အပ္လွ်င္၊ ငါျပန္လာေသာအခါ ေငြရင္းႏွင့္အတိုးကိုရႏုိင္၏။ ထိုေၾကာင့္ အခြက္တဆယ္ကိုထိသူ၏ လက္မွ ႏႈတ္ၾက၊ အခြက္တရာရွိေသာ သူကိုေပးၾက။ အေၾကာင္းမူကား၊ အၾကင္သူသည္ရတတ္၏၊ ထုိသူ၌ ၾကြယ္ဝ ျပည့္စံု ေစျခင္းငွါ ေပးဦးမည္။ အၾကင္သူသည္ဆင္းရဲ၏၊ ထိုသူ၌ ရွိသမွ်ကို ပင္ႏႈတ္လိမ့္မည္။

Refer to Myanmar New Government Reform the Country
ေမာင္သာမန္
၀၁-ဧျပီ-၂၀၁၂အသင္းေတာ္တုိးတက္ၾကီးပြား၊ႏိုးၾကားျခင္း

အခုေခတ္အသင္းေတာ္တိုင္းတြင္၊ ပင္မ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ဆန္းေဒးစကူး ႏွင့္ ဆဲဂရု Cell Group မ်ားရွိၾကပါသည္။ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အဓိကအခ်က္မွာ ၀ိညာဥ္ေရးရာကို နံပါတ္(၁)အျဖစ္ ထားၾကပါသည္။ သမၼာက်မ္းစာ (ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္) ကို လက္ကိုင္ထားၾကပါသည္။

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို တသြင္းသြင္ေျပာၾကားေနေသာ္လည္း၊ အသင္းေတာ္ သင္းအုပ္မ်ားႏွင့္၊ အသင္းေတာ္လူၾကီးမ်ား၏ လက္ေတြ႔ဘ၀ကိုၾကည့္ပါက အသင္းေတာ္တုိးတက္ၾကီးပြား၊ႏိုးၾကားသလား မွန္းဆႏိုင္ပါသည္။

ဆရာတပါးကေျပာသည္။ သင္းအုပ္က ေငြမက္ရင္၊ အသင္းသားေတြလည္း ေငြမက္တာပဲ၊ သင္းအုပ္က သီဆိုခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ဦးစားေပးလွ်င္ အသင္းသားမ်ားလည္း သီဆိုခ်ီးမြမ္းေနမည္။ သင္းအုပ္က ဗြီဒီယို၊တီဗြီ၊ရုပ္ရွင္မ်ားမ်ားၾကည့္လွ်င္ အသင္းသားမ်ားလည္း တီဗြီ၊ရုပ္ရွင္သမားမ်ားျဖစ္လာမည္။ အနာေရာဂါအေၾကာင္းခ်ည္းေျပာေနရင္၊ အသင္းသားမ်ားလည္း အနာေရာဂါမ်ားပဲေျပာေနၾကမည္။ သင္းအုပ္က အစားအေသာက္စိတ္၀င္စားလွ်င္ အသင္းသားမ်ားလည္း အစားအေသာက္ဦးစားေပးလာတတ္သည္။ သင္းအုပ္က ပေရာဖက္ျပဳျခင္း၊ ဟီလင္းမ်ားကို ဦးစားေပးလွ်င္၊ အသင္းသားမ်ားလည္း ထိုအတိုင္းျဖစ္မည္ ..ဟုဆိုသည္။ အသင္းေတာ္အမ်ားစုမွာ သိကၡာရဆရာတပါးတည္းရွိသျဖင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပို႔ခ်ႏိုင္ေသာ အသင္းလူၾကီးမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးသည္ အေရးၾကီးလွပါသည္။

သင္းအုပ္၏ တာ၀န္မွာ ၀ိညာဥ္ေရးသာျဖစ္ပါသည္။

အျခားဆရာတပါးက ေျပာသည္။ အသင္းသားမ်ားကို ၾကီးမားေသာ၀ိညာဥ္ေရးဖြင့္ေပးႏိုင္ပါက .. အသင္းသားမ်ား၏ ႏွလံုးသားမ်ားပြင့္ထြက္လာမည္။ လႈဒါန္းဖို႔လည္း ၀န္မေလးၾကေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ အသင္းသားမ်ား၏ ႏွလံုးသားကို ဖြင့္ေပးႏိုင္သည္မွာ သင္းအုပ္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပင္ျဖစ္သည္။ သင္းအုပ္က အသင္းသားမ်ား၏ ႏွလံုးသားမ်ားကို ပြင့္ထြက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ေသာ ဧည့္သည္ဆရာမ်ားကို ဖိတ္ၾကား၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ေဟာၾကားသည့္အခါမွ အသင္းေတာ္ႏိုးၾကားလာျပီး၊ ဆယ္ဖို႔တဖို႔၊ အဥိးသီးအလႈေငြမ်ားလည္း ေပးလႈလာၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာျပည္မွ သင္းအုပ္ၾကီးတပါးကေျပာသည္။ သင့္အိတ္ထဲက ပိုက္ဆံက သင္းအုပ္က သင္စိတ္မပါပဲ၊ အတင္းယူလို႔မရပါ ..ဟုဆိုသည္။ သင္းအုပ္က အလႈေငြတအားေတာင္းေနလွ်င္ အသင္းသားမ်ားက မေပ်ာ္ေတာ့ပါ။ အလႈေတာင္းေနေသာ သင္းအုပ္ကို ကြယ္ရာတြင္ အတင္းေျပာစရာမရွိေၾကာင္း။ မိမိစိတ္ေစတနာမပါလွ်င္ မိမိမေပးရံုျဖစ္ေၾကာင္း။ မိမိစိတ္ေစတနာရွိမွ ေပးေသာအလႈေငြသည္သာ ဘုရားသခင္စိတ္ေတာ္ႏွင့္ေတြ႔သည့္ လႈဒါန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားနာခဲ့ဖူးပါသည္။

စင္ကာပူမွ သင္းအုပ္တပါးကလည္း ေငြမ်ားမ်ားရျပီး၊ ဘုရားကို မ်ားမ်ားေပးခ်င္သည္ ..ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေသာ အသင္းသားမ်ားကို၊ တလေဒၚလာ ၃၀၀ ရျပီး၊ ေဒၚလာ၃၀ လႈဒါန္းသူႏွင့္၊ တလေဒၚလာ၃၀၀၀ ရျပီး၊ ေဒၚလာ၃၀၀ လႈဒါန္းသူ၂ဦးကို ယွဥ္ျပပါသည္။ ဘုရားသခင္အျမင္တြင္ ၁၀ရာႏႈန္းအတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ေငြမ်ားမ်ားရပါက အပ္နဖာတြင္ ုကုလားအုပ္၀င္သကဲ့သို႔ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္ ၀င္ရန္ ခဲယဥ္းမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြမ်ားမ်ားလိုခ်င္စိတ္မထားၾကရန္ ၾကားနာခဲ့ဖူးပါသည္။

မည္သည့္ သင္းအုပ္ကမွ ပိုက္ဆံတရားမေဟာပါ။ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားရလွ်င္ အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္မည္္၊ ပိုက္ဆံမ်ားနဲ႔ ၀ိညာဥ္မ်ားစြာကို ကယ္တင္ျခင္းရေအာင္လုပ္မည္...စသျဖင့္ ပေရာ္စပါရတီ ဆာမန္ Prosperity Sermon ကိုေတာ့ ေဟာေျပာၾကသည္။ Prosperity Pastor မ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ လူၾကိဳက္မ်ားၾကသည္။


နိဂံုးခ်ဳပ္
အသင္းေတာ္တုိးတက္ၾကီးပြား၊ ႏိုးၾကားျခင္း ..ဆိုသည္မွာ ၀ိညာဥ္ေရးသာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ေျဖာင့္မတ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မသဲ ၆း၃၃
ထိုအရာမ်ားျဖစ္ေသာ ..ေထာင္၊ေသာင္းခ်ီေသာ အသင္းသားမ်ား၊ အေဆာက္အဦၾကီးမ်ား၊ အလႈေငြ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ .. မဟုတ္ပါ။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သာျဖစ္ပါသည္။ အသင္းေတာ္တြင္အိမ္ေထာင္ႏွင့္၊ Cell Group ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ားလုပ္သည့္အခါတိုင္း၊ သင္းအုပ္ဆရာမလာႏိုင္လွ်င္လဲ၊ အသင္းေတာ္လူၾကီးတစ္ဦးကတာ၀န္ယူႏိုင္ရမည္။ အသင္းေတာ္လူၾကီးမ်ားသည္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တြင္ ေဒါင္ေဒါင္မည္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္၊ သင္းအုပ္က ေလ့က်င့္ေပးထားျပီး၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ပို႔ခ်ႏိုင္ေသာ အသင္းလူၾကီး အမ်ားၾကီးရွိေသာအသင္းေတာ္ျဖစ္ရမည္။ တေန႔တြင္ အသင္းေတာ္လူၾကီးမ်ား ေျပာင္းေရႊ႔သြားခ်ိန္ ေရာက္ရာေနရာတြင္၊ မိတ္သဟာရမ်ားဖြဲ႔စည္း၊ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးေဒါင္ေဒါင္မည္၊ အသင္းသားမ်ားရွိေသာ၊ အသင္းေတာ္ကို တုိးတက္ၾကီးပြား၊ ႏိုးၾကားေသာအသင္းေတာ္ဟု ေခၚပါသည္။

အသင္းေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ အေဆာက္အဦးမဟုတ္ပါ။ သင္းေထာက္မ်ားႏွင့္အသင္းသားမ်ား ေဒါင္ေဒါင္မည္ျပီး Church & Cell Group မ်ားတြင္ က်မ္းစာပို႔ခ်နိဳင္ရမည္။ တရားေဟာ၊ဆုေတာင္းႏိုင္ရမည္။ ပံုသက္ေသေကာင္းျပရမည္။ အသင္းေတာ္မွ ခြဲခြာခ်ိန္တြင္လည္း မိတ္သဟာရအသစ္ တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ႏွင့္လိုက္ေလွ်ာက္ေနေသာ ေဒါင္ေဒါင္မည္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သင္းအုပ္ခ်ည္းအားကိုးေနေသာအသင္းေတာ္မျဖစ္ရပါ။ မိတ္ေဆြ ..သင့္ရရွိေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို မတိုးပြားပဲ ေျမထဲျမဳတ္ထားလွ်င္ ထိုသူ၌ ရွိသမွ်ကိုပင္ ႏႈတ္လိမ့္မည္။ မႆဲ ၂၅

ေမာင္သာမန္
၁၁-မတ္-၂၀၁၂

No comments: