Monday, May 20, 2013

လိင္ေဖာက္ျပန္ျခင္းႏွင့္လိင္တူ ဘုရားမၾကိဳက္

မိမိဘ၀အတြက္ အျပစ္မ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း၊ ဘုရားထံဆပ္ကပ္အပ္ႏွံျခင္း ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ စြဲလမ္းမႈအားလံုးကို ဘုရားစြဲလမ္းမႈနဲ႔လမ္းလႊဲပစ္တဲ့နည္းျဖစ္ပါတယ္။

လိင္ေဖာက္ျပန္ျခင္း
အိမ္ေထာက္ရွိေသာေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္သည္ ဇနီးမဟုတ္ေသာ အျခားမိန္းမတစ္ဦးႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းဟု အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္သည္။ ဘာသာေရးႏွင့္ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ကြဲျပားမႈမ်ားစြာရွိသည္။ လူသမိုင္းအဆက္ဆက္တြင္ လိင္ေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္ ၾကီးေလးေသာျပစ္မႈဟု လူအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ သတ္မွတ္သည္။ ထိုေဖါက္ျပန္မႈျဖင့္ လင္မယားကြာရွင္းခြင့္ရွိသည္။ မိသားစု၊ သားသမီးႏွင့္ လူမႈေရးမ်ားကို ဆိုးက်ိဳမ်ားက်ေရာက္လာႏိုင္သည္။ လိင္ေဖာက္ျပန္ျခင္းကို တရားဥပေဒျဖင့္ ျပစ္မႈသတ္မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပစ္ဒဏ္မွာ ဒဏ္ေငြမွ ေသဒဏ္အထိ ရွိသည္။ ၂၁ရာစုတြင္ အျပစ္ေပးမႈမွာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဥပေဒေၾကာင့္ ရႈပ္ေထြးလာသည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ
လိင္ေဖာက္ျပန္ျခင္းသည္ လူ႔က်င့္၀တ္ပ်က္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အျပစ္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ၁ေကာ၆း ၉-၁၀.  ပညတ္ေတာ္၁၀ပါးတြင္ နံပါတ္၆ တြင္ သူတပါးမယားအားမျပစ္မွားရ ဟု ပါရွိသည္။ သခင္ေယရႈက ပိုျပီးျပင္းထန္သည္။ မႆဲ၆း၂၈တြင္ စိတ္ျဖင့္ျပစ္မွားသည္ကိုပင္လိင္ေဖါက္ျပန္ျခင္းဟု သတ္မွတ္သည္။ ဇနီးသည္ကို လိင္ေဖါက္ျပန္မႈမရွိေသာဇနီးသည္ကိုကြာရွင္းျခင္းသည္ အျပစ္ရွိသည္။  လိင္ေဖါက္ျပန္၍ကြာရွင္းခံရေသာမိန္းမအားလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ အျပစ္အတူတူျဖစ္သည္။ မႆဲ ၅း၃၂။ အခ်ိဳ႔အသင္းေတာ္မ်ားက အျမင္မေတာ္၊ အတူသြားလာျခင္းကိုပင္ လိင္ေဖာက္ျပန္ျခင္းဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။

ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမ်ား
ေတာင္၊ေျမာက္ ကိုးရီးယား၊ တိုင္၀မ္အပါ၀င္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လိင္ေဖါက္ျပန္ျခင္းအား ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ လိင္ေဖါက္ျပန္သူသည္ အိမ္ေထာင္ရွိပါက အမ်ိဳးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ိဳးသမီးသမီးျဖစ္ေစ  ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူ အျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ တရုပ္ျပည္မၾကီးတြင္ ရာဇ၀တ္မႈဟု မသတ္မွတ္ပါ၊ ဇနီးျဖစ္သူက ကြာရွင္းခြင့္ေတာင္းႏိုင္သည္။ ပါကစၥတန္ႏွင့္ မြတ္ဆလင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လိင္ေဖာက္ျပန္ျခင္းကို ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္သတ္မွတ္သည္။ ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေထာင္ဒဏ္ခ်ေလ့ရွိသည္။ အိႏၷိယႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားကိုသာ အျပစ္ေပးသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေရာ္ေၾကးေငြေပးရေလ့ရွိသည္။ လိင္ေဖါက္ျပန္ေသာအမ်ိဳးသမီးကိုမူ အျပစ္မေပးပါ။ ေသဒဏ္ေပးေသာ အာရွႏိုင္ငံမ်ားရွိသည္။ ဥပမာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီယားတြင္ လိင္ေဖာက္ျပန္သူ ျပစ္မႈထင္ရွားပါက ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ေပါက္ေသဒဏ္ေပးသည္။

ဘုရားသခင္သိသည္
ရပ္ေ၀းသို႔ထြက္ခြာ၊ စီးပြားရွာေသာေခတ္တြင္ ဘုရားမၾကိဳက္ေသာ လိင္ေဖါက္ျပန္ျခင္း ျဖစ္တတ္ေသာေၾကာင့္၊ ဓမၼဆရာမ်ား၊ အသင္းေတာ္မ်ားက အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား သစၥာရွိရန္ သြန္သင္ေလ့ရွိသည္။ မွားယြင္းသူမ်ား အခ်ိန္မီ ဘုရားထံ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ျဖစ္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ စိတ္ႏွင့္ပစ္မွားမိေသာ ေဖါက္ျပန္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုျပစ္မႈအတြက္ ေပးဆပ္ရပါသည္။ ဘုရားရွင္ထံ၀န္ခ် သက္ေသခံ ေရးသားရျခင္းျဖစ္သည္။ ေမာင္သာမန္

 

လိင္တူ ဘုရားမၾကိဳက္

လိင္တူျပႆနာဟာ အေသးမႊားမဟုတ္ပါဘူး။
လူတိုင္းမွာ လိင္တူ Same Sex ၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈရွိပါတယ္။ လိင္စြဲလမ္းလာရင္ .. တကယ့္အျဖစ္အပ်က္တခုကို တင္ျပလိုပါတယ္။ ေရာမအင္ပါယာဆိုတာ တကယ့္ဒီမိုကေရစီေခတ္ျဖစ္ျပီး အခုေခတ္ အေမရိကန္ရဲ့ဒီမိုကေရစီက ႏွစ္၃၀၀ပဲ သက္တမ္းရွိေသးပါတယ္။ ေရာမအင္ပါယာ Roman Empire ပိုျပီးၾကာရွည္ခဲ့ပါတယ္။ ဘုရင္ျဖစ္သူဟာ မိန္းမတစ္ေယာက္ပဲယူရပါတယ္။ ဘုရင္ဆိုးမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ လိင္ေဖါက္ျပန္မႈမ်ား ရွိတဲ့ ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာ Julius Caesar BC100-45 ဘုရင္အေၾကာင္းပါ။ သမိုင္းကြယ္ရာမွာ မွတ္တမ္းတင္တာကေတာ့ အာဏာရွိခ်ိန္မွာ ရံဖန္ရံခါ မိန္းမမ်ားနဲ႔က်ဴးလြန္တတ္ပါတယ္။ တေျဖးေျဖး ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကေန လိင္တူက်ဴးလြန္လာျပီး၊ ေနာက္ဆံုး ကုိယ္တိုင္ မိန္မရွာကဲ့သို႔ လိင္ဆက္ဆံခံလာပါတယ္။ သိပ္မၾကာပါဘူး.. အသက္၅၅ႏွစ္အရြယ္မွာ အာဏာရွင္လိုျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီဘက္သားမ်ားက လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဘုရားသခင္ေပးထားတဲ့ လက္ေဆာင္ (ကာမဂုဏ္ Sex)
ဇနီးေမာင္ႏွံအျဖစ္ Gift လက္ေဆာင္ ဘုရားသခင္က တရား၀င္ေပးထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အခုေခတ္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုျပီး လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ ေပးေနတဲ့တိုင္းျပည္မ်ားရွိလာပါတယ္။ အေရွ႔တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားမွာေတာ့ မရွိပါဘူး။ လြတ္လပ္ျပီး ဒီမိုကေရစီရွိပါတယ္ဆိုတဲ့ ဥေရာပါႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ရဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အခုခ်ိန္ထိ အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္ေနဆဲပါ။ ၂၀၀၈ တုန္းက ကာလီဖိုးနီးယားလႊတ္ေတာ္က လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ေပးလိုက္တယ္။ ျပည္နယ္လံုးကြ်တ္ မဲဆႏၵခံယူပြဲလုပ္တဲ့အခါ အမ်ားစု ၇၅% သေဘာမတူတဲ့အတြက္ လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရတယ္။ တခ်ိဳ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ ဥပေဒျပဳသူမ်ားက ဘုရားမဲ့၀ါဒီအမ်ားစု ျဖစ္လာရင္ စာ၀တ္ေနေရးနဲ႔လံုးပမ္းေနတဲ့ ျပည္သူလူထု သတိမျပဳေစပဲ၊ လိင္တူလက္ထပ္ခြင့္ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းၾက၊ ျပည္သူလူထုကလည္း ကာလီဖိုးနီးယားျပည္နယ္လို ျပည္လံုးကြ်တ္ဆႏၵခံယူပြဲ မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ျပန္ပိတ္ထားလိုက္တာမ်ိဳး။ ဒီလို ဥပေဒကြ်မ္းက်င္တဲ့ ဘုရားမဲ့၀ါဒီမ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား တေျဖးေျဖး ခြ်တ္ျခံဳက်လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကားကေတာ့ ေနာင္အႏွစ္ရာနဲ႔ခ်ီျပီး ရွင္သန္ဦးမွာပါ။ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ရွိပါေစေတာ့။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွာ လိင္တူ ဘုရားမၾကိဳက္သလို ျပည္သလူ႔ထုလက္မခံပါ။

အေမရိကား၊ ကာလီဖိုးနီးယား
လူငယ္မ်ားစြာကို ေတြ႔ဖူးပါတယ္။ ဆန္ဖရန္စစၥကိုျမိဳ႔မွာ ေဂး ဆိုတဲ့ မိန္းမလွ်ာမ်ား အစုလိုက္ေနထိုင္ၾကပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေယာက္ခ်င္းကို ေသခ်ာဆန္းဆစ္ၾကည့္ရင္ ေယာကၤ်ားစစ္စစ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မိန္းမစိတ္နည္းနည္းရွိေတာ့ ႏုႏုနယ္နယ္ စိတ္ႏုတယ္ေျပာရမယ္။ စိတ္တူကိုယ္တူေတြ အတူစုေပါင္းေတြ႔ဆံုရင္း တေျဖးေျဖး သူတို႔ရဲ့မိန္းမလွ်ာစိတ္ကို တိုးပြားလာေစပါတယ္။ ရုန္းမထြက္ႏိုင္သူေတြကေတာ့ လိင္ကိစၥအထိ ေရာက္သြားတယ္။ စြဲလမ္းသြားျပီး ေနာက္ဆံု I am homosexual, I am lesbian လို႔ တရား၀င္ေက်ျငာတဲ့အထိ ျဖစ္သြားေလ့ရွိပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ မိန္းမလွ်ာ ဆိုတာ အင္မတန္စိတ္ေကာင္းရွိတဲ့ ေယာကၤ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ လိင္ဆက္ဆံမႈမပါရင္ မိန္းမလွ်ာမ်ားနဲ႔ လူမႈဆက္ဆံေရးလုပ္ရတာ သိပ္ေကာင္းပါတယ္။ ေမတၱာတရား ပိုျပႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လိင္တူ ဆက္ဆံျခင္းပါ၀င္လာရင္ လူမႈအသိုင္း၀ိုင္းက လက္မခံေတာ့ပါ။ ဒီေတာ့ သူတို႔အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ပဲ အတူစုေပါင္းေနထိုင္ၾကတယ္။ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ရင္း လိင္တူ ၂ေယာက္ အတူေနထိုင္တဲ့ Living Together ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္တဆင့္ သူတို႔၂ေယာက္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ပိုၾကီးလာျပီး ပိုင္ဆိုင္ခ်င္လာတယ္။ တရား၀င္လက္ထပ္ခ်င္တဲ့အဆင့္ထိ ေရာက္လာတယ္။

အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံႏွင့္ျမန္မာ
လိင္စြဲလမ္းမႈကိုေတာ့ မွတ္တမ္းတင္စာေတြ အေျမာက္အမ်ားရွိပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္၊ ဘာသာေရးဘုန္းၾကီးမ်ားပင္ စ်ာန္ေလွ်ာရတာမ်ိဳး မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဘုရားနဲ႔တခ်က္ကြင္းကြာလိုက္ရင္ စာတန္မာနတ္၀င္လာတာေၾကာင့္ မွားယြင္းမိ။ ၀န္ခ်မေတာင္းပန္၊ မဆပ္ကပ္ပဲ တစ္ၾကိမ္ကေန၊ ႏွစ္ၾကိမ္မွားယြင္း...  ဒီလိုနဲ႔ စ်ာန္ေလွ်ာရျခင္းမ်ား ျဖစ္လာပါတယ္။ အင္တာနက္မွာ ျမန္မာလို လိင္တူ ဆိုတဲ့စာလံုးရိုက္ျပီးရွာၾကည့္ပါတယ္။ အံ့ၾသစရာပါပဲ။ အမ်ိဴးသား၊အမ်ိဳးသမီး လိင္ကိစၥဟာ ျပင္ပကမၻာၾကီးမွာ ျပႆနာၾကီးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေထာင္က်လူသားမ်ား ကမၻာမွာေတာ့ လိင္တူ ကိစၥဟာ မူးရစ္ေဆး၀ါးျပီးရင္၊ ဒုတိယအၾကီးဆံုး ျပႆနာၾကီးလို႔ ကလိုေစးထူးရဲ့ဘေလာက္မွာ ဖတ္ရပါတယ္။ ၀င္းႏိုင္ဦးေရးတဲ့ လူငယ္တစ္ဦးရဲ့ မွတ္တမ္းမဲ့ မွတ္တမ္း http://klosayhtoo.blogspot.sg/2007/09/blog-post_07.html မွာ ေထာင္က်လူဆိုးၾကီးမ်ား ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား ေနာက္ကြယ္မွာ မိန္းမလွ်ာ (သို႔မဟုတ္) စိတ္ႏုနယ္တဲ့ေယာကၤ်ားငယ္မ်ားကို ေထာင္လူဆိုးဗိုလ္မ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ လိင္တူ က်ဴးလြန္ျခင္းအေၾကာင္းပါ။ စိတ္ႏုသူ လူငယ္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ လိင္တူျပႆနာကေတာ့ ရွိေနဦးမွာပါ။ တစ္ခါလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားအုပ္စုနဲ႔ ကားအတူစီးျပီး၊ ေရႊၾတိဂံခရီးသြားရပါတယ္။ အေနာက္တိုင္းအျဖဴေကာင္ အသက္၅၀ေလာက္ တစ္ဦးက ထိုင္းလူငယ္ အသက္၂၅ႏွစ္ေလာက္နဲ႔အတူ ခရီးသြားအဖြဲ႔ထဲမွာ ပါတယ္။ သူတို႔ ႏစ္ေယာက္ အခ်င္းခ်င္းလဲစကားမေျပာ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တျခားခရီးသည္ေတြနဲ႔လည္း စကားလည္းမေျပာ၊ ၂ရက္လံုးသူတို႔အေျခအေနကို အကဲခပ္ေတာ့ အဲဒီ ထိုင္းအမ်ိဳးသားလူငယ္ေလးဟာ အခေၾကးစားစားမိန္းမလွ်ာ လို႔ပဲ ဆံုးျဖတ္ရပါတယ္။ ထိုင္း၊ ကေမၻာဒီယား၊လာအို ႏိုင္ငံေတြက ဆင္းရဲေတာ့ မိန္းကေလးမ်ားကို လာေရာက္ဖ်က္ဆီးတဲ့ Sex Tourist ေတြရွိသလို၊ ေယာကၤ်ားေလးမ်ားကို လာေရာက္ဖ်က္ဆီးတဲ့ အဆင့္ျမင့္ Same Sex Tourist ေတြရွိေနပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာအစိုးရသစ္က ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရပါဦးမယ္။

နိဂံုး
ကြ်န္ေတာ္ဟာ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္စြဲလမ္းမႈကို မနည္းေရွာင္ရွားေနတဲ့ ေယာကၤ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ခက္ခဲလွတဲ့အတြက္ ကိုယ့္အင္အားနဲ႔မရႏိုင္ပါဘူး။ လိင္တူစြဲလမ္းသူမ်ားကို ေတြ႔ရင္လည္း ဆုေတာင္းေပးပါတယ္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႔ ေျပာၾကားဖို႔၊ မတရားေသာေမထံု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္အားျဖင့္သာ၊ ဘုရားကိုစြဲလမ္းျခင္းျဖင့္သာ လိင္စြဲလမ္းမႈမွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါတယ္။

ထို႔အတူ လိင္တူစြဲလမ္းမႈကိုလည္း  မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ သူတို႔အတြက္ ဘုရားသခင္စြဲလမ္းမႈဆီ ျပန္လာဘို႔ ဆုေတာင္းျခင္း၊ ေမတၱာနဲ႔ဆြဲေဆာင္လမ္းျပႏိုင္ရင္ လိင္တူစြဲလမ္းသူမ်ား ဘုရားသခင္ရဲ့သိုးသင္မ်ား မ်က္စိလည္လွမ္းမွားေနတဲ့ စာတန္မာနတ္ရဲ့ ေခ်ာက္ထဲက ျပန္တက္လာႏိုင္မွာပါ။  ေဇာ္ေအာင္


က်မ္းပိုဒ္အခ်ိဳ႔
ဧဖက္၊ ၅း၃  ထုိေၾကာင့္ မတရားေသာ ေမထုန္၌မွီဝဲျခင္း၊ ညစ္ညဴးစြာက်င့္ျခင္း၊ ကိေလသာပူပန္ျခင္း၊ ဆုိးညစ္ေသာ တပ္မက္ျခင္း၊ ရုပ္တုကိုကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ေသာ ေလာဘလြန္က်ဴးျခင္းတည္းဟူေသာ၊ ေျမႀကီးေပၚမွာရွိေသာ သင္တို႔၏ ကိုယ္အဂၤါတို႔ကို ေသေစၾကေလာ့။

ေကာရိ ႏၱဳ ၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္:၁၂း၂၁
အထက္ကျပစ္မွား၍ ညစ္ညဴးစြာက်င့္ျခင္း၊ မတရားေသာေမထုန္၌ မွီဝဲျခင္း၊ ကိေလသာလြန္က်ဴးျခင္း အမႈတို႔ကို ျပဳမိ၍၊ ယခုတိုင္ေအာင္ ေနာင္တမရေသာသူ အမ်ားေၾကာင့္ ငါစိတ္မသာ ညည္းတြားရသျဖင့္၊ သင္တို႔ေရွ႔၌ ဘုရားသခင္သည္ ငါ့ကိုႏွိမ့္ခ် ေတာ္မူမည္ဟူ၍၎ စိုးရိမ္ျခင္းရွိ၏။

ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာပဌမေစာင္ ၄း၃
သာသနာပလူတို႔၏ အလိုသို႔လိုက္၍၊ ကိေလသာညစ္ညဴးျခင္း၊ ကာမတပ္မက္ျခင္း၊ စပ်စ္ရည္ႏွင့္ယစ္မူးျခင္း၊ ပြဲလုပ္ျခင္း၊ ေသာက္ၾကဴးျခင္း၊ အဓမၼရုပ္တုကို ကိုးကြယ္ျခင္း၌ က်င္လည္၍၊ ငါတို႔လြန္ေစၿပီးေသာ အသက္ကာလသည္ ငါတို႔အားေလာက္ေပ၏။ 


ရွင္ေပတရုၾသဝါဒစာဒုတိယေစာင္:၂၉-၁၀
ဘုရားဝတ္၌ ေမြ႔ေလ်ာ္ေသာ သူတို႔ကိုစံုစမ္းေႏွာင့္ရွက္ျခင္း အထဲကကယ္ႏႈတ္ျခင္းငွါ၎၊No comments: