Tuesday, April 15, 2014

Faith and Prosperity ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ပစၥည္းဥစၥာ


ခရစ္ယန္ယံုၾကည္သူတစ္ဦးသည္ ျငိမ္သက္ျခင္းရရွိျပီးေနာက္၊ ပစၥည္းဥစၥာလည္း ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာရမည္ အဆိုကို လံုးဝလက္မခံပါ။

အာျဗာဟံေလာက္ ပစၥည္းဥစၥာၾကြယ္ဝသူ ကမၻာမွမရွိသေလာက္ ရွားသည္။ အိုဘားမားေလာက္ ၾသဇာအာဏာၾကီးသူလည္း ယခုလက္ရွိတြင္ မရွိသေလာက္ပင္။ သူတို႕သည္ ပစၥည္းဥစၥာအတြက္ အသက္ရွင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ 


သို႕ေသာ္ လူ႕သဘာဝအတုိင္း ဘုရားသခင္ပထမ ႏႈတ္ျဖင့္ေျပာသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သြန္သင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ ဝိညာဥ္အားၾကီးေသာ္လည္း ခႏၱာအားနည္းပါသည္။ ေငြအရင္းအႏွီးမရွိလို႕ေပါ့ကြာ... ဟု မခ်ိတင္ကဲေျပာေနသူ စီးပြားေရးသမားမ်ားစြာ ရွိသည္။ ဘာသာေရးတြင္လည္း ပိုက္ဆံမရွိလို႕ Singapore City Harvest ကသာ မစ္ရွင္အေထာက္ပံ့ေပးရင္ အလုပ္ေတာင္ထြက္ျပီး၊ ျမန္မာျပည္မစ္ရွင္လုပ္ခ်င္သူမ်ား။ စပြန္စာရွိမွ စင္ကာပူ၊ အေမရိကားကို က်မ္းစာသင္ေက်ာင္း လာတက္လိုသူမ်ား... စသျဖင့္ ရွိခဲ့သည္။ ရွိေနဆဲျဖစ္သလို၊ ရွိဦးမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ လူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာကအရာကို ခင္တြယ္သည္မွာ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါသည္။ ၾကီးပြားေရးတရားေဟာဆရာၾကီးမ်ားကိုလည္း ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါသည္။ သူတို႕ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံမွာ ေရာက္မလား ဆိုသည္မွာ ဘုရားႏွင့္သူတို႕သာ သက္ဆိုင္ပါသည္။

သင္းအုပ္အလုပ္မွာ အသင္းသားမ်ားအား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အမွန္ကို သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အမွားကို သင္ၾကားမိပါက ဇနပုဒ္သင္းအုပ္အဖို႕ လူအနည္းငယ္ကို ကယ္တင္ျခင္းဆံုးရံႈးေစေသာ္လည္း Joel Ostem, Bily Graham ကဲ့သို႕ေသာ သန္းႏွင့္ခ်ီ လူထုၾကီးအား ေဟာၾကားေနသူမ်ားအဖို႕ စကားတခြန္းမွားသည္ႏွင့္ အမွားၾကီးျဖစ္ပါသည္။ အမွားကို ဝန္ခံရန္မလိုပါ။ ဘုရားသခင္က ေပ်ာက္ေသာသားကဲ့သို႕ အဖထံျပန္လာသူအား ဖက္ရမ္း၊ ၾကိဳဆိုလွ်က္ရွိသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္လည္း လမ္းမွားကို ေရွာက္ခဲ့သည္။ ေရွာက္ေနဆဲမ်ားလည္း ရွိသည္။ မသိလို႕ လမ္းမွားကိုေလွ်ာက္ျခင္းမွ လက္ဝါးကပ္တိုင္ေပၚက သခင္ေယရႈစကားကဲ့သို႕ ထိုသူတို႕သည္မသိ၍လုပ္ၾကသျဖင့္ခြင့္လႊတ္ေတာ္မူပါ ..ဟု ဆုေတာင္းေပးပါသည္။ သိလွ်က္ႏွင့္ တာဝန္မဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားမွာ ဘုရားသခင္ႏွင့္ကြ်ႏု္ပ္ ေကာင္းကင္တခါးဝတြင္ ေျဖရွင္းရမည္။ မေသခင္ အမွားကိုသိရွိျပီး ကြ်ႏု္ပ္ ျပဳျပင္ပါမည္။

မိတ္ေဆြ ကိုေဇာက္ထိုး ရယ္စရာအျဖစ္အဖိုးတန္ေဒသနာတစ္ခု ေဝငွသည္ကို နားေထာင္ခဲ့ဖူးသည္။

" ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေရာက္ရင္ အင္မတန္အံ့ၾသစရာ (၃)ခု ေတြ႕ရလိမ့္မယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ မထင္တဲ့လူေတြ ေရာက္ေနတယ္။ ဥပမာ အသင္းေတာ္သန္႕ရွင္းေရးဝန္ထမ္းလိုမ်ိဳးေပါ့။  ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ထင္တဲ့လူေတြ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံမွာ ရွာလို႕ကို မေတြ႕ဘူး.. ဥပမာ သင္းအုပ္ၾကီး Mr. Heaven ဆိုသူ ေကာင္းကင္ကိုမေရာက္ဖူး။ ေနာက္ဆံုးနဲ႕ တတိယအခ်က္ကေတာ့ မိမိကိုယ္တိုင္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံကို ေရာက္ေနတာ အလြန္အံ့ၾသစြာ ဝမ္းေျမာက္ခံစားရမွာျဖစ္တယ္" ဟု သူၾကားရေသာ ေဒသနာကို ျပန္ေျပာျပပါသည္

မထိုက္မတန္ပဲ ခံစားရျခင္းမွာ  ေက်းဇူးေတာ္ သက္သက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ 

No comments: