Saturday, June 28, 2014

ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္းေတြနဲ႕ ျပည့္ဝေနတဲ့ ခရစ္ယာန္အသက္တာ


တခါတရံ လူသားတစ္ဦးအေနနဲ႕ ငါဘယ္ကလာသလဲ၊ ဘာျဖစ္လို႕အသက္ရွင္ေနရသလဲ၊ ေသရင္ဘယ္ကိုသြားမလဲ ..ဆိုတာစဥ္းစားမိပါတယ္။ အေျဖေတြ႕သြားသူအဖို႕ေတာ့ ဒီေလာကမွာေနရတာ တန္ပါတယ္။


သခင္ေယရႈကို ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ကယ္တင္ျခင္းကိုရရွိပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ခရစ္ယာန္အသက္တာအတိုင္း လိုက္ေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာ ဝိညာဥ္ဆုေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားရျပီးတဲ့ေနာက္၊ ဒီဘဝမွာလည္း ေယရႈရဲ့ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္းမ်ားကို (ဂလာတိ ၅း၂၂) ခံစားရပါတယ္။ အားနည္းျခင္းနဲ႕ဒုကၡဆင္းရဲမ်ားကို ခံစား၊နားလည္ျပီးမွပဲ သခင္ေယရႈကားတိုင္ေပၚမွာ အေသခံတဲ့ အေသြးေတာ္ေၾကာင့္၊ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္အားျဖင့္ မိမိအျပစ္၊ဒုကၡအားလံုးကို သယ္ေဆာင္သြားျပီ၊ မိမိလည္းလြတ္ေျမာက္ျခင္းကိုရရွိျပီး ကယ္တင္ျခင္းရပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ခရစ္ယာန္အသက္တာ ဆက္တိုက္လာပါတယ္။

ခရစ္ယန္မဟုတ္သူမ်ားကေတာ့ နားလည္ဖို႕ခက္ပါတယ္။ ျမည္းစမ္းၾကည့္ခ်င္ရင္ နီးစပ္ရာ၊ ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္းကို မွန္မွန္တက္ျပီး၊ နားေထာင္ၾကည့္ပါ။

ယံုၾကည္ျခင္းဆိုတာ မိမိဘဝကိုေက်နပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဘဝကို ေက်နပ္ေနျပီး၊ သူ႕တပါးကိုလဲ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲတဲ့ဘဝေရာက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သူမ်ားကို ၾသဇာရွိသူ Gifted လို႕ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တဒဂၤ (အခ်ိန္အတိုင္းတာတစ္ခုပဲ) ေက်နပ္ျခင္းနဲ႕ ထာဝရေက်နပ္ျခင္း ၂မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္ျခင္းဟာ ထာဝရေက်နပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူ႕ဘဝမွာ အလုပ္လုပ္မွ ဝင္ေငြရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝင္ေငြနဲ႕မွ်တေအာင္ ေနထိုင္တတ္ဖို႕ ထာဝရဘုရားသခင္ရဲ့ သမၼာက်မ္းစာမွာ အမ်ားၾကီးေရးထားပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ထာဝရဘုရားရဲ့အလုပ္ေတြပဲလုပ္ပါတယ္။ ထာဝရဘုရားက ေကြ်းေမြးေပးပါတယ္။ အသက္ေမြးေလာက္ေသာအစာကို ေပးသနားေတာ္မူပါ..လို႕ဆုေတာင္းရပါတယ္။ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ထာဝရဘုရားသခင္က ဘယ္ေတာ့မ မခံႏိုင္တဲ့ဒုကၡမေပးပါဘူး။ စာငွက္တစ္ေကာင္ေတာင္ အငတ္မထားပါဘူး။

ခရစ္ေတာ္ေယရႈဟာ က်ေနာ္အတြက္ ထာဝရ၊ ဘဝေက်နပ္ျခင္းကို ရရွိေစပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီး နာခံလိုက္နာသြားမွာပါ။အခုေရးမဲ့သူကေတာ့ မနိ ဆိုသူအေၾကာင္း
(ဖေလာ္ေဆာ္ဖီေတြျဖစ္ျပီး စိတ္ဝင္စားစရာသိပ္မေကာင္းပါ။ ေက်ာ္ဖတ္သြားပါ)


ခရစ္ေတာ္ကားတိုင္လမ္းက ခြဲထြက္သူတမန္ေတာ္တစ္ဦးအေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။

မိုက္ကယ္ဟတ္ စာအုပ္မွာ ဘာသာေရးတမန္ေတာ္တစ္ပါး မနီ (၂၁၆-၂၇၆) Mani ဆိုသူ ခရစ္သံုးရာစုေလာက္က ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ မက္ဆိုပိုေတးမီးယား (ယခု အီရန္) မွာေမြးဖြားခဲ့ျပီး၊ ပါရွန္အင္ပါယာေအာက္မွာ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က ပါရွန္အင္ပါယာမွာ အယူဝါဒမ်ားစြာ ခြင့္ျပဳကိုးကြယ္ခြင့္ေပးပါတယ္။ မနိဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္အျဖစ္နဲ႕ ၾကီးျပင္းလာသူျဖစ္ပါတယ္။ အသက္၁၂ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ အေတြးအေခၚေျပာင္းလာျပီး၊ အသက္၂၄ႏွစ္မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာကေန လြဲဖယ္တဲ့ မနိယံုၾကည္ျခင္းကို စတင္ေဟာေျပာလာပါတယ္။ ေမြးရပ္ေဒသမွာ လိုက္နာသူနည္းပါးလို႕ အိႏၷိယ၊ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းက ဘုရင္တစ္ပါးကို မနိအယူဝါဒယံုၾကည္လာေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မနိ အယူဝါဒကေတာ့ ဘာသာတရားမ်ားရဲ့ သြန္သြန္ခ်က္မ်ားကို စုေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ယံုၾကည္မႈဝါဒတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ မနိ တရားေတာ္မွာ ဗုဒၶနဲ႕ခရစ္ ႏွစ္ဦးရဲ့ ေျပာဆိုခ်က္ေတြ ပါတယ္ဆိုေပမဲ့၊ ဇေရာ့စတာ Zoroaster သေဘာတရားေတြ ပါတယ္လို႕ဆိုပါတယ္။ မနိ ေဟာေျပာတဲ့တရားကေတာ့ ကမၻာကို ဖန္ဆင္းရွင္တစ္ဦးတည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ တျခားအားတစ္ခုကလဲ အျပိဳင္ေနတယ္၊ အမွန္တရားဘက္က အလင္းနဲ႕၊ အမွားဘက္က အေမွာင္ အား၂ခုျပိဳင္ေနတယ္။ ခရစ္ယန္ဘာသာမွာ ဘုရားနဲ႕စာတန္ ၂ဦးအျပိဳင္ရွိသျပီး၊ အားခ်င္းညီမွ်ေနတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမွာင္ အႏိုင္ရသြားမွာစိုးရိမ္၊ သိပ္သတိထားစရာမရွိေတာ့ပါဘူး။

မနိတရားေတာ္ရဲ့ အခ်ဳပ္က လူရဲ့ဝိညာဥ္က ေကာင္းတယ္၊ အလင္းျဖစ္တယ္။  လူရဲ့ခႏၱာက မေကာင္းဘူး၊ အမွာင္ျဖစ္တယ္။ လက္ေရြးစဥ္လူနည္းစုကို ကန္႕သတ္ျပီး၊ သူတို႕ဟာ ပညာတ္တရားေအာက္မွာ ေနရပါတယ္။ တင္းၾကပ္တယ္ ဘုန္းၾကီးေတြ ကိေလသာတားျမစ္ထားပါတယ္။ လက္ေရြးစဥ္မ်ားေသရင္ နိဗၺာန္ေရာက္တယ္။ အျခားသာမန္အသင္းသားမ်ားကေတာ့ သိပ္တင္းၾကပ္မထားဘူး။ သာမန္လူေတြေသရင္ နိဗၺာန္ေရာက္ဖို႕ၾကာမယ္။ သူတို႕ကို ပညာတ္စည္းကမ္းေတြ ေဖာက္ခြင့္ေပးထားလို႕ျဖစ္ပါတယ္။


မနိ အိႏၷိယဘကပ္က ျပန္လာျပီး ပါရွန္ုဘုရင္ ပထမရွပုရ္ Shapur I ကို စကားေျပာခြင့္ရျပီး၊ သူ႕အယူဝါဒကို ပါရွန္အင္ပါယာမွာ လွည့္လယ္ေျပာဆိုခြင့္ ရရွိသြားပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ မနိအယူဝါဒကို ကူးေျပာင္းလာသူ အေတာ္မ်ားလာပါတယ္။ မနိျပဳစုခဲ့တဲ့ က်မ္းစာအုပ္မ်ားရွိပါတယ္။ ပါရွန္ဘာသာနဲ႕တစ္အုပ္၊ ဆိရိယက္ Syraic ဘာသာနဲ႕လည္း က်မ္းမ်ားေရးပါတယ္။ က်မ္းေပါင္း ၆အုပ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီက်မ္းမ်ားဟ မနိအယူဝါဒရဲ့ က်မ္းၾကီး၊က်မ္းခိုင္ ျဖစ္လာပါတယ္။  ကို ပါရွန္ခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာျဖစ္ေနတဲ့ ဇေရာ့စတာအယူဝါဒီမ်ားက မလိုလားပါဘူး။ ႏွစ္ေပါင္း၄၀ မနိ လွည့္လည္တရားေဟာၾကားရင္း ေနာက္လိုက္မ်ားျပားလာပါတယ္။ ပါရွန္ဘုရင္ ပထမဗာရမ္ Bahram I နန္းတက္လာခ်ိန္မွာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်လိုက္ျပီး၊ ၂၆ရက္တိုင္ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈနဲ႕ မနိ ၅၈ႏွစ္အရြယ္မွာ ေသဆံုးသြားပါတယ္။


ဒါေပမဲ့ မနိဝါဒက ဥေရာပမွာဆက္လက္ရွင္သန္ျပီး၊ ၇ရာစုႏွစ္မွာ ေဘာ္လကန္ေဒသမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္လာပါတယ္။ ၁၁ရာစုမွာ  ျပင္သစ္၊ အီတလီေတြမွာလည္း လိုက္နာက်င့္သံုးသူ ေပါမ်ားလာပါတယ္။ သူတို႕က ငါတို႕ခရစ္ယာန္လို႕ ေျပာဆိုေလ့ရွိေပမဲ့၊  မူလအရင္းခံ ခရစ္ယာန္မ်ားက သူတို႕ကို မိစၱာဒိဌိလို႕ ေခၚၾကတယ္။ အလယ္ေခတ္မွာ တန္ခိုးၾကီးတဲ့ ရဟန္းတစ္ပါးက စီမံကိန္းခ်ျပီးေခ်မႈန္းတဲ့ေနာက္ပိုင္း ဥေရာပမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ ဒါေတာင္ အီတလီမွာ ၁၅ရာစုအထိ ဆက္လက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါေသးတယ္။


မနိဝါဒဟာ ၈ရာစုမွာ အိဂါရ္စ္ Uighurs မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အယူဝါဒ ျဖစ္လာျပီး၊ တရုပ္ႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းကေန တိုင္ဝမ္အထိ ျပန္႕ႏွံ႕ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၇ရာစုေနာက္ပိုင္း အစၥလမ္ Islam ဝါဒျပန္႕ပြားေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွာ မနိဝါဒ က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မက္ဆိုပိုေတမီယားနဲ႕ ပါရွန္(အီရန္ႏိုင္ငံ)ေတြမွာ ဆက္လက္ရွိေနေပမဲ့ ခရစ္ယန္မ်ားက အျပင္းထန္ႏွိပ္ကြပ္မႈေၾကာင့္ တိမ္ျမဳတ္သြားရပါတယ္။ တရုပ္ျပည္ဘက္မွာလဲ မြန္ဂိုက်ဴးေက်ာ္စစ္ ၁၃ရာစုေနာက္ပိုင္းမွာ မနိဝါဒဟာ လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။


၂၀ရာစုတိုင္ေအာင္ မနီအယူဝါဒအေၾကာင္း လူေတြေမ့သြားၾကေပမဲ့၊ ၁၉၆၉ခုႏွစ္မွာ AD400 ေလာက္က ဂရိဘာသာနဲ႕ေရးထားတဲ့ မနိဥပေဒသကို ေတြ႕ရွိျပီး Codex Manichaicus Coloniensis လို႕ေခၚတြင္ၾကပါတယ္။ မန္နိဝါဒရဲ့ ပညတ္တရား (က်င့္စဥ္မ်ား) အလြန္ေကာင္းမြန္တယ္၊ ဗုဒၶနဲ႕ခရစ္တို႕ပညတ္တရား၊ က်င့္စဥ္မ်ားမွ ကိုးကားထားတဲ့အတြက္ ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ ေနာင္တခ်ိန္ ေဆာ္ဒီအာေရဗီယားမွာ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ AD 570 - 632 ေပၚေပါက္လာခ်ိန္မွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာနဲ႕မနိဘာသာမ်ား လႊမ္းမိုးၾကီးစိုးေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုရမ္က်မ္းစာ AD 609 ေလာက္ျပီးစီးပါတယ္။ က်မ္းျပဳသူမ်ားနဲ႕ အစၥလမ္းမ႑ိဳင္မ်ား ေဖၚေဆာင္သူမ်ားဟာ အဲဒီအခ်ိန္က ခရစ္ယာန္နဲ႕မနိ ဝါဒီမ်ားမွာ ေနာက္လိုက္အလြန္မ်ားျပားစြာ ရွိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ထိုေခတ္က အမ်ားစုရဲ့ ကိုးကြယ္တိဲ့ ခရစ္ယန္နဲ႕မနိဘာသာဆိုင္ရာ က်မ္းမ်ားမွကိုးကားမႈမ်ား ကိုရမ္က်မ္း ျပဳစုခ်ိန္မွာ ပါရွိမွာေသခ်ာပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ မနိအယူဝါဒ ၃ရာစုကေန ၇ရာစုအတြင္း အလြန္လွ်င္ျမန္မာစြာ ယံုၾကည္သူမ်ားစြာ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ တရုပ္၊ အိႏၷိယ နဲ႕ ဥေရာပတိုက္၊ ပါရွန္အင္ပါယာ၊ ေရာမအင္ပါယာ မ်ားအထ လႊမ္းမိုးခဲ့ပါတယ္။ ၇ရာစုေနာက္ပိုင္း တေျဖးေျဖးေပ်ာက္ကြယ္သြားပါတယ္။ ခရစ္၊ဗုဒၶ၊ ဟိႏၶဴ စတင္ခဲ့သူမ်ားေလာက္ ယခုထက္တိုင္ မနိဝါဒ ကိုးကြယ္သူမရွိေတာ့ေပမဲ့၊ မနိကို ပေရာဖက္၊ တမန္ေတာ္အျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး ၾသဇာၾကီးသူအျဖစ္လူေတြအေပၚၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္စြမ္းၾကီးမားတယ္လို႕ ေက်ာ္စြာ ၁၀၀ ထဲမွာ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


မနိကို ဘာေၾကာင့္ ခရစ္ေတာ္ကားတိုင္လမ္းက ခြဲထြက္တယ္လို႕ေျပာႏိုင္သလဲ..ဆိုေတာ့ သူက သီးသန္႕က်မ္းစာအုပ္ကို ေရးပါတယ္။ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ေအာက္မွာ က်မ္းစာသာလွ်င္ အထြဏ္အျမတ္၊ သန္႕ရွင္းေသာဝိညဥ္အားျဖင့္ေရးထားတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေပမဲ၊ က်မ္းစာရဲ့ေအာက္မွာ ေနာက္ထပ္တစ္က်မ္းရွိေနေသးျခင္းဟာ ကားတိုင္လမ္းကခြဲထြက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အခုေခတ္ ေယဟိုးဝါသက္ေသ အသင္းေတာ္၊ ေမာ္မြန္အသင္းေတာ္မ်ားဟာ မနိအယူဝါဒပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ 
အခုေခတ္မွာေတာ့ အသစ္ေပၚလာတဲ့ အယူဝါဒေတြကို ဘာသာေရးဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားက ဟိုးအလယ္ေခတ္ကလို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ႏိုင္ခြင့္အာဏာမရွိေတာ့ အယူဝါဒ၊ ဘာသာမ်ားစြာ ေပၚလာပါတယ္။ အၾကီးမားဆံုး အယူဝါဒကေတာ့ ဘုရားမဲ့ဝါဒျဖစ္ပါတယ္။


ဘာသာမဲ့မ်ားအေၾကာင္း
ဘာသာမဲ့မ်ားမွာလဲ၊ ဘာသာစံုသမားကိုလဲ ဘာသာမဲ့လို႕ေျပာရပါမယ္။ တခ်ိဳ႕ ဘာသာမဲ့မ်ားဟာ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္လာၾကပါတယ္။ ဥပမာ လိင္တူလက္ထပ္မဂၤလာေဆာင္ျခင္း၊ အာဏာ၊ေငြမ်ားျဖင့္ အႏိုင္က်င့္ျခင္း၊ မတရားအမႈဆင္ျပီးသတ္ျဖတ္၊ညွင္းဆဲျခင္း၊ မူးယစ္၊ေလာင္းကစား၊ လိင္၊ လာဘ္ေပး၊ ခုိးယူမႈမ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒလက္တလံုးျခားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္း... စတဲ့လုပ္ရပ္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ဒီလို မတရားမႈမ်ားစြာ ေပၚေပါက္ရျခင္းဟာ လူ႕သမိုင္းစတင္ကတည္းက ျဖစ္ေပမဲ့၊ အခုေခတ္မွာ ပိုေပါလာတယ္။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ နီးလာျပီ၊ ေနာင္တရၾကပါ၊ ခရစ္ေတာ္ကိုလက္ခံၾကပါ ..လို႕ လိုက္လံေဟာေျပာေနၾကတဲ့ ခရစ္ယာန္ဧဝံေဂလိ မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။
မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ဘာသာမဲ့ျဖစ္ရျခင္းဟာ ၊ ဥပေဒလက္တစ္လံုးျခား လုပ္ဖို႕နီးစပ္ေနပါျပီ။ လူဖန္တီးထားတဲ့ ဥပေဒအရ အျပစ္ဒဏ္မက်ေအာင္ ေနလို႕ရေပမဲ့၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ဥပေဒအရဆိုရင္ေတာ့ အျပစ္ဒဏ္က်မွာပါပဲ။ တစ္ခ်ိဳ႕က ေသမွအျပစ္ဒဏ္ခံ၊ ငရဲခံရမွာ ငရဲျပည္မွာပဲေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနမယ္..ေျပာၾကပါတယ္။ မိတ္ေဆြ အဲဒီလိုမလုပ္ပါနဲ႕။ ဘာသာမဲ့ျဖစ္ေနျခင္းဟာ ကိုးကားစရာ ဝိညာဥ္ေရးဥပေဒမ်ား မရွိေတာ့ျခင္းဟာ အလြန္ေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။ ေလာကမွာ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ေၾကာက္စရာမရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္၊ အႏၱရယ္ၾကီးေနပါျပီး။ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုး အသက္ရွင္တဲ့ဘုရားသခင္ရွိပါတယ္။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီကေန ဘုရားသခင္ဆီ ျပန္လာဖို႕လိုပါတယ္။

အႏို္မ့္ဆံုးေသာလူကို ကူညီမစျခင္း
ခရစ္ယန္က်မ္းစာမွာ ဆင္းရဲသား၊ မုဆိုးမနဲ႕မိဘမဲ့ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ ေရးထားပါတယ္။ ဒါဟာ ေယရႈကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းနဲ႕အတူတူပဲလုိ႕ က်မ္းစာမွာ ရွင္းလင္းစြာေရးထားပါတယ္။
 မိုက္ကယ္အိတ္ဟတ္ Michael H. Hart ေရးတဲ့စာအုပ္ကို ျမန္မာ့သမိုင္းဆရာၾကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊  ေက်ာ္စြာ၁၀၀ ဆိုျပီးဘာသာျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္မွာ လူေတြအေပၚၾသဇာအာဏာအရွိဆံုး လူ၁၀၀ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ လူေကာင္း၊ လူဆိုး ဒီေလာကၾကီးမွာအတူရွိေနေတာ့ လူ႕ေဘာင္တစ္ေလွ်ာက္လံုး လူေတြအေပၚၾသဇာၾကီးသူမ်ားမွာ လူေကာင္း၊ လူဆိုး တြဲရက္ပါရွိေနပါတယ္။ လူဆိုးလို႕သတ္မွတ္ထားတဲ့ လူေပါင္း ၃၃သန္း ေသဆံုးေစတဲ့၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ေစခဲ့သူ ဂ်ာမဏီေခါင္းေဆာင္၊ ဟစ္တလာ ဆိုသူကိုလည္း ၾသဇာၾကီးသူ၁၀၀ထဲမွာ ထည့္ထားပါတယ္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာကို သုတ္သင္ရက္စက္ခဲ့တဲ့၊ ရုရွား ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္ စတာလင္ ဆိုသူကိုလည္း ၾသဇာၾကီးသူ၁၀၀ထဲမွာ ထည့္ထားပါတယ္။ အဆင့္ဘယ္ေလာက္မွာ လူေတြကိုၾသဇာရွိသလဲ ဆိုတာကေတာ့ စာာေရးဆရာရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိေခတ္ကာလူမ်ား သိၾကတဲ့ ဂရုနာရွင္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသမား အိႏၷိယက မဟတၱမဂႏၵီၾကီး၊ သူေတာ္စင္ မာသာထရီစာ မ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဘာသာေရးအထြဏ္အျမတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္တဲ့ အစၥလမ္း မိုဟာမက္၊ ခရစ္ယာန္ ဂ်ီးဇက္(ေယရႈ)၊ ေပါလု၊ ဗုဒၶဘာသာ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၊ အေသာကမင္းၾကီး၊ ေတြကိုေတာ့ ထိပ္ဆံုးေနရာမ်ား ေပးထားပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္မ်ားစြာနဲ႕တီထြင္သူမ်ားစြာလည္း စာရင္းထဲ ထည့္သြင္းပါတယ္။

ေကာက္ႏုတ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ လူသားေတြအတြက္ ေမတၱာေစတနာၾကီးမားစြာ ထားတဲ့လူေတြျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ လူွသားမ်ား အဓြန္႕ရွည္ေရးအတြက္ အျမတ္ၾကီးစား၊ ေခါင္းပံုျဖတ္မ်ားကို သတ္ပစ္ရမယ္။ ဆင္းရဲ၊ ဒုကၡိ၊ မသန္မစြမ္းမ်ား ဒီေလာကၾကီးတိုးတက္ဖို႕ အသံုးမက်သူမ်ားျဖစ္လို႕ သုတ္သင္ပစ္ရမယ္ .. စသျဖင့္ လူသားဝါဒအျမင္ရွိသူမ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္လိုပဲ သာယာဝေျပာေသာလူ႕ေဘာင္သစ္ကို ခ်ီတက္ရာမွာ သူတို႕အသံုးမက်ဘူးထင္တဲ့၊ အတိုက္ခံမ်ားကို သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေမြးစကေလးမ်ားကို သုတ္သင္သတ္ျဖတ္ျခင္း မ်ားကို လုပ္ပါတယ္။ ေသဒဏ္ဆိုျပီး လူ႕ေဘာင္ဆိုးက်ိဳးလုပ္သူမ်ားကို တရားဥပေဒနဲ႕အျပစ္ေပးပါတယ္။ေယရႈ (သားေတာ္) ရရွိျခင္း

ဘာေၾကာင့္ ထာဝရဘုရားသခင္ အယူဝါဒဟာ ႏွစ္ေပါင္း၆၀၀၀ တည္ျမဲေနရသလဲ။ မနိအယူဝါဒလိုမ်ိဳး၊ ဗာလဘုရားလိုမ်ိဳးေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသလဲ.. စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ ယေန႕၊ဒီေန႕၊ ေနာက္ေန႕ ကမၻာအဆက္ဆက္တိုင္ေအာင္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားမဲ့ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အသက္ရွင္ေနခ်ိန္မွာလဲ ထာဝရအသက္ကိုရတယ္။ ကားတိုင္ေပၚမွာ အျပစ္မဲ့တဲ့ ေယရႈဟာ က်ေနာ္တို႕အတြက္ အေသခံျပီး၊ အေသြးသြန္းေလာင္းေပးခဲ့တယ္။ က်မ္းစာလာတဲ့အတိုင္း ရွင္ျပန္ထေျမာက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ယံုၾကည္သူမ်ား ေယရႈလို ရွင္ျပန္ထေျမာက္ရမွာ ေတြးေလ၊ အ့ံၾသဝမ္းေျမာက္တယ္၊ ရင္ခုန္တံုလႈပ္တယ္။ အေပ်ာ္ဆံုးေန႕ေတြမွာ ေယရႈကိုရရွိျခင္းက အထြဏ္အျမတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္းေတြ။ ေသရမွာေတာင္ အိမ္ေတာ္ျပန္ရမွာျဖစ္လို႕ ဝမ္းေျမာက္တယ္။ ဒါေလာက္ေကာင္းျမတ္တဲ့ဘုရားသခင္ကို ကိုးကြယ္၊ရရွိထားျခင္းဟာ အံ့ၾသစရာဆုေက်းဇူးျဖစ္ပါတယ္။ 

အလြန္ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ထာဝရေသျခင္း၊ စာတန္လက္ေအာက္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့တယ္။ ငရဲ၊ ငရဲ.. အင္မတန္ေၾကာက္စရာ ကန္႕နဲ႕မီးလွ်ံ၊ ထာဝရငရဲက လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီ။ အသက္ရွင္စဥ္မွာလဲ ေမွာင္မိုက္တန္ခိုး၊ဝိညာဥ္ဆိုးေတြ လက္ေအာက္က၊ သခင္ေယရႈအားျဖင့္ လြတ္ေျမာက္ရပါတယ္။ 

အိုး..အဖ၊ အဖလို႕ေခၚခြင့္ရတာလဲ ေက်းဇူးေတာ္ပါပဲ။ ေယရႈအေၾကာင္း၊ ေတြးရရင္၊ ေျပာရရင္၊ ေရးရရင္ .. ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္မႈေတြ သာယာတဲ့လိႈင္းေတြ၊ လိွမ့္တက္လာပါတယ္။ နာက်င္၊ဒုကၡအားလံုး ေပ်ာက္ဆံုးပါတယ္။ ဒဏ္ခ်က္ေတာ္အားျဖင့္ အနာေပ်ာက္လွ်က္ရွိတယ္...။ ေမတၱာတရားႏွင့္ကယ္တင္ျခင္းစိတ္ခ်မႈ

ဘာပဲျဖစ္ပါေစ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဒီေလာကၾကီးဟာ ေမတၱာတရားနဲ႕ပဲ အသက္ရွင္ရတယ္ဆိုတာ လူအမ်ားလက္ခံၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာတရားတိုင္းဟာ အလြန္ေကာင္းျမတ္တယ္ဆိုတာ ဘာသာမဲ့မ်ားေတာင္ လက္ခံပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကေတာ့ ေခတ္သစ္ အႏို္မ့္ဆံုးေသာလူတန္းစားလို႕ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စင္ကာပူေရာက္ အိမ္ေတြမွအလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ျမန္မာအိမ္ေဖၚအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကူညီေနတဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းပါတယ္။ ေယရႈနဲ႕ေနတဲ့ အႏို္မ့္ဆံုး စင္ကာပူေရာက္အိမ္ေဖာ္ေတြလဲ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္းေတြ ရရွိတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ အံ့ၾသစရာပါပဲ။ 

ျမန္မာမ်ား စင္ကာပူမွာ အိမ္အလုပ္ (အိမ္ေဖၚ) လာလုပ္ေနရတာကို ကိုယ္နဲ႕မဆိုင္ဘူးဆိုျပီး၊ ပစ္ထားလို႕မရပါဘူး။ ကမၻာ့သမိုင္း၊ ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ၾကားခဲ့တံုးက ကြ်န္ပိုင္ရွင္ေခတ္ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ခ်မ္းသာပါေစ၊ ဘုရင္မူးမတ္။ အရာရွိျဖစ္ပါေစ၊ စစ္ရံႈးသြားရင္ ကြ်န္ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကြ်န္ကို သခင္ကပိုင္ျပီး အသက္ပါ သတ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ေရာမေခတ္ကာလမွာလည္း ကြ်န္စနစ္ ဥေရာပမွာ အလြန္ထြန္းကားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း အာဖရိကတိုက္က လူမည္းေတြကို လူျဖဴေတြက ဖမ္းဆီးျပီး၊ ကြ်န္အျဖစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ေခၚယူ၊ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ေစပါတယ္။ ဥေရာပတိုက္မွာေတာ့ ၁၅၀၀ ေနာက္ပိုင္းျပင္သစ္ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ျပီးေနာက္ ကြ်န္စနစ္ကို ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ရပ္ဆိုင္းလိုက္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္မ်ားကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးၾကပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ သမၼတလင္ကြန္းလက္ထက္ ၁၈၅၀ က်မွ ျပည္တြင္းစစ္ ၄ႏွစ္၊ အႏိုင္တိုက္ခိုက္ျပီး၊ သမၼတလင္ကြန္းက ကြ်န္စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံၾကီး သာယာဝေျပာေနတာ အခုခ်ိန္ ၂၀၁၄ အထိျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား သိန္းနဲ႕ခ်ီျပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကပါျပီး။ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းပါတယ္။

ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္တဲ့ က်ေနာ္တို႕ဟာ ျမန္မာျပည္ၾကီးအတြက္လဲ အထူး သတိရဆုေတာင္းေပးဖို႕လိုပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕အသက္ရွင္ေနစဥ္မွာပဲ ဘိုးဘြားမ်ားရဲ့ဆုေတာင္းခ်က္ေၾကာင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ခရစ္ေတာ္ျဖစ္ရမယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ခရစ္ေတာ္သိရမယ္ ..ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္သီခ်င္းေလး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေနာ္တို႕ သီဆို၊ ခ်ီမြမ္းခဲ့ပါတယ္။ မိမိဘဝကို ေက်နပ္ေနသူမ်ားစြာ ... ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ဆင္းရဲ၊ မြဲေတေနသူမ်ားကို သူတို႕ဘဝ ျမင့္တက္လာျပီး၊ ေက်နပ္တဲ့ ဘဝခရီးျဖစ္လာဖို႕က ခရစ္ေတာ္ဘုရားသာ တတ္ႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕လည္း သခင္ေယရႈေမတၱာနဲ႕ အငယ္ဆံုးေသာသူ၊ အနီးမွာရွိေနတဲ့ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္ကို ေျဖးညွင္၊ ခ်ိသာေသာစကားနဲ႕ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို ေဝငွႏိုင္ပါေစ၊ ပံုသက္ေသျပႏိုင္ပါေစ....  
Burmese Bible.. 29-June-2014


 ေယရႈ Jesus ၏ပံုသက္ေသ•
တရားေတြဘယ္ေလာက္ေကာင္းပါေစ၊ တရားေဟာေျပာသူတဲ႕ ဘဝကိုၾကည့္မွသာ ငါေျပာသလိုလုပ္၊ ငါလုပ္သလိုလဲလုပ္ပါ ..လို႕ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ခရစ္ယန္ဘာသာကို စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့သူ ေယရႈလို႕  လို႕ သမိုင္းပညာရွင္ေတြက သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ေယရႈရဲ့တရားေတြက တျခားဘာသာရပ္မ်ားလို ေကာင္းပါတယ္။ မက်င့္ႏိုင္တာေတာ့ ဘာသာအားလံုး အတူတူျဖစ္မွာပါ။ တခ်ိဳ႕ ဘုရားေျပာတဲ့အတိုင္း က်င့္ၾကံႏိုင္ျပီး ဘယ္အဆင့္ေရာက္ျပီး...ဘာညာနဲ႕ ေျပာၾကသူမ်ားရွိေကာင္း ရွိပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မုသာစကားမေျပာရ (လိမ္မေျပာရ) ဆိုတာကိုေတာင္ တခါတေလ လိမ္လိုက္ရပါတယ္။ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ေျပာလိုက္ပါတယ္လို႕ ကိုယ့္ဖာသာေက်နပ္ေအာင္ ႏွစ္သိမ့္ႏိုင္ေပမဲ့၊ ကိုယ္လိမ္ေျပာတာ ကိုယ္ပဲသိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အက်င့္တရား (ပညတ္တရား)ေတြဟာ လိုက္ေလွ်က္ဖို႕ခက္ပါတယ္။
၁။ တရားေဟာႏိုင္တဲ့သူ အလြန္မ်ားပါတယ္။ အေျပာပဲကိုး...
၂။ တန္ခိုးျပႏိုင္သူေတြေတာ့ နဲသြားတယ္။ ရွိေတာ့ရွိတယ္၊ ေလာကမွာရွင္းမျပႏိုင္တဲ့ ဟိႏၵဴမီးနင္းပြဲလိုမ်ိဳးေတြ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။
၃။ တရားကိုလက္ေတြ႕က်င့္ႏိုင္သူကေတာ့ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ကုသိုလ္တပဲ၊ငရဲတပိႆာ လူတိုင္းအျပစ္မလုပ္ခ်င္လဲ လုပ္မိေနပါတယ္။
ဒီေတာ့ လက္ေတြ႕က်င့္ျပႏိုင္သူကို ဘုရားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာသူ၊ တမန္ေတာ္၊ ပေရာဖက္လို႕ ေျပာရမလား။ သခင္ေယရႈကေတာ့ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးႏိုင္ပါတယ္။ တျခားအယူဝါဒေတြမွာ လက္ေတြ႕က်င့္ႏိုင္ျပႏိုင္သူမ်ား ရွိပါသလား။ ? ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီအယူဝါဒအတိုင္း အသက္ရွင္ေနဖို႕ပဲ လိုပါတယ္။ က်ႏု္ပ္မွာေတာ့ သူေျပာေဟာတဲ့အတိုင္း၊ လက္ေတြ႕ျပသႏိုင္တဲ့ ေယရႈရဲ့ ေနာက္လိုက္ျဖစ္ရတာ ေမတၱာ၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္းမ်ား ရရွိပါတယ္။

သာမန္မိသားစု၊ ႏြားတင္းကုပ္တြင္ လြန္ခဲ့ႏွစ္၂၀၀၀ခန္႕အစၥေရးႏိုင္ငံတြင္ေမြးဖြား ခဲပါတယ္ • သာမန္လူအျဖစ္ ၾကီးျပင္းခဲ့။ ဒီဇင္ဘာ(၂၅)-ေယရႈေမြးေန႕ခရစ္စမတ္ Christmas • အသက္(၃၀)ထိအစၥေရး (ဂ်ဴးလူမ်ိဳး) မိရိုးဖလာ ဖခင္၏၊ လက္သမားအလုပ္ကို လုပ္ခဲ့ပါတယ္ • ၃၀ႏွစ္မွ ၃၃ႏွစ္အတြင္း ၃ႏွစ္ပဲ ဘုရားဇာတိစတင္ျပသခဲ့ပါတယ္။ အံ့ၾသဘြယ္တရား၊ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဟာၾကားျပသ၊ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္ • ဂ်ဴးဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အတိုက္အခံ၊ လို႕ သတ္မွတ္ျပီး၊ ကားစင္တင္သတ္ခဲ့ပါတယ္ • ေယရႈဟာ က်မ္းစာလာတဲ့အတုိင္း ဂူသြင္းသျငိဳလ္ျခင္းခံရျပီး ၃ရက္ေျမာက္ေန႕မွာ ရွင္ျပန္ထေျမာက္ပါတယ္။ ရက္၄၀လံုး တပည့္ေတာ္မ်ားကို ကိုယ္ထင္ရွားျပသ၊ တရားေဟာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေကာင္းကင္ဘံုးကို တပည့္ေတာ္မ်ားမ်က္ေမွာက္မွာပဲ တက္သြားျပီး၊ ဘုရားသခင္ (ခမည္းေတာ္ရဲ့) လက်ၤာဘက္မွာ စံေနပါတယ္။ ေယရႈ တပည့္ေတာ္မ်ားက သူ၏ေျပာဆို၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားဆံုးမွတ္တမ္းတင္သူကေတာ့ ရွင္ေပါလုျဖစ္ပါတယ္။၊ ဓမၼသစ္ခရစ္ယာန္က်မ္း ၂၆က်မ္းကို တပည့္ေတာ္မ်ားက သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ holy spirit ေဖၚျပခ်က္နဲ႕ေရးသားခဲ့ပါတယ္ • ေယရႈသည္ မိန္မ၊ မိသားစုမရွိ။ လူေလာကတြင္ ၃၃ႏွစ္သာ ေနထိုင္သြားခဲပါတယ္ • ဖိႏိွပ္ခံခရစ္ယာန္မ်ားကို၂၅၀ႏွစ္ခန္႕ၾကာေသာအခါ ေရာမဘုရင္ ကြန္စတင္တန္ခရစ္ယာန္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ခရစ္ယာန္မ်ားႏွိမ့္ခ်စြာ အသက္ရွင္ေသာေယရႈဘဝအတိုင္းက်င့္ၾကံသျဖင့္၊ ႏွစ္၂၅၀ ၾကာေသာအခါ ေရာမဧကရာဇ္ကိုယ္တိုင္ခရစ္ယာန္ျဖစ္သြား ထိုေနာက္ ဥေရာပဘုရင္မ်ားခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္လာျပီး၊ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားမဆံုးႏိုင္ေအာင္ အဆိုးဝါးဆံုးစစ္ပြဲမွာ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္တိုက္ခိုက္ေသာ ခရူးစိတ္စစ္ပြဲၾကီးမ်ား လူေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာေသေၾကပ်က္စီးရ ေနာက္ဆံုး ပထမ၊ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီး၂ခု ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားလူမ်ိဳးေရး၊ ဥစၥာပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္း  .. အခုေခတ္မွာ ခရစ္ယန္မ်ားဟာ ကမၻာ့ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားစြာ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၾကပါတယ္။ ကနဦးခရစ္ယန္မ်ားလို ဘဝေက်နပ္မႈ ရပါရဲ့လားလို႕ ေျပာစရာျဖစ္လာပါတယ္။

မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ စစ္မွန္ေသာ ခရစ္ယန္တစ္ဦးဘဝဟာ ဝိညာဥ္ေရး ထာဝရအသက္ရရွိထားျခင္းေၾကာင့္၊ ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္းေတြနဲ႕ ျပည့္ဝေနတာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ 
The End...

No comments: