Monday, September 19, 2011

ကိုးရီးယားခရစ္ယာန္မ်ား

ကိုးရီးယားႏိုင္ငံသည္ တရုပ္ျပည္အိမ္နီးခ်င္းလြတ္လပ္ေသာနိုင္ငံအျဖစ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မႈကို ခံခဲ့ရပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စူပါပါ၀ါ ရုရွား၊တရုပ္၊ အေမရိကန္တို႔ အားျပိဳင္ဆိုင္မႈတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ျပီး စိစိညက္ေက်ခဲ့ရွာပါသည္ (1952)။ ၾကံၾကံခံ ရပ္တည္ရင္း ယခုအခါ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ဘက္စံုခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္လွ်က္ရွိပါျပီ။ ႏိုင္ငံတိုးတက္မႈတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားက အထူးက႑မွပါ၀င္ၾကပါသည္။
ကိုးရီးယားသမၼတမ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ပါက ..

ဂ်ပန္မ်ားစတင္အုပ္စိုးသည့္ ကိုးရီးယားအစိုးရတြင္ Syngman Rhee ပထမဆံုး သမၼတျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး ထပ္မံေရြးခ်ယ္ခံရသည္။

List of presidents of the Republic

 1. Syngman Rhee (September 11, 1919 - March 21, 1925)-Impeached by the Provisional Assembly
 2. Park Eunsik (March 24, 1925 – September 1925)
 3. Yi Sang-ryong (September 1925 – January 1926)
 4. Yi Dongnyeong (January 1926 – July 7, 1926)
 5. Hong Jin (July 7, 1926 – December 9, 1926) ရိုမင္ကက္သလစ္ (ခရစ္ယန္) ျဖစ္သည္။
 6. Kim Gu (December 9, 1926 – August 1927)
 7. Yi Dongnyeong (August 1927 – October 1933)
 8. Yang Gi-tak (October 1933 – October 1935)
 9. Yi Dongnyeong (October 1935 – 1940)
 10. Kim Gu (1940 – July 24, 1948)
 11. Syngman Rhee (first president of the Republic of Korea, July 24, 1948 - April 26, 1960)
1948 - 1960 Syngman Rhee ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီးသမၼတအေရြးခံခဲ့ရသည္။ သူ႔ေခတ္1950-51 ကြန္ျမဴနစ္ကိုးရီယားႏွင့္ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ Methodist ခရစ္ယာန္ဘာသာျဖစ္သည္။
1960 - 1962 Yun Bo-seon အရပ္သားႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ျပီး အာဏာသိမ္းခံရသည္။ အတိုက္အခံအျဖစ္ သမၼတ ၂ၾကိမ္ထပ္မံျပိဳင္ရာ ရံႈးခဲ့သည္။ 1990 တြင္ကြယ္လြန္သည္။
Presbyterianism ခရစ္ယာန္ဘာသာျဖစ္သည္္။
1962 - 1979 Park Chung-hee စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္သည္။ လုပ္ၾကံခဲ့ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။
1979 - 1980 Choi Kyu-hah လုပ္ၾကံခံရေသာသမၼတသက္တမ္းကို ဆက္ခံသူျဖစ္သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းခံရျပီးေနာက္ 2006 တြင္ကြယ္လြန္သည္။ ဘာသာမရွိသူျဖစ္သည္။
1980 - 1988 Chun Doo-hwan စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ 1983 ရန္ကုန္အာဇာနည္ဗိမာန္တြင္ ဗံုးခြဲလုပ္ၾကံမႈမွ လြတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္ပါသည္။
1988 - 1993 Roh Tae-woo စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာျဖစ္သည္။
1993 - 1998 Kim Young-sam Presbyterianism ခရစ္ယာန္ဘာသာျဖစ္သည္္။
1998 - 2003 Kim Dae-jung ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတိုက္ခံအျဖစ္မွ သမၼတျဖစ္လာသည္။ 2009 ကြယ္လြန္သည္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သမၼတေဟာင္း၂ဦး Chun Doo-hwan၊ Roh Tae-woo ကို ေသဒဏ္၊ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ ခ်မွတ္ထားျခင္းမွ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာေပးခဲ့သည္။ ကမၻာ့ဖလားဗိုလ္လံုးပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ရိုမင္ကက္သလစ္ (ခရစ္ယာန္) ျဖစ္သည္။
2003 - 2008 Roh Moo-hyun.သမၼတ၅ႏွစ္သက္တမ္းအျပီး၊ အနားယူခ်ိန္တြင္ လပ္စားမႈျဖင့္အေရးယူခံရျပီး မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသသြားသည္။ ရိုမင္ကက္သလစ္ျဖစ္သည္။
2008 Lee Myung-bak Presbyterianism ခရစ္ယာန္ဘာသာျဖစ္သည္္။

ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစု ကိုးရီးယားမွာ ၁၈၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ရိုမင္ကက္သလစ္ မစ္ရွင္မ်ားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သတ္ျဖတ္ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းမ်ား 1801, 1866 မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း တေျဖးေျဖးသာ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ကိုးရီးယားစစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ႏိုးၾကားမႈမ်ား တဟုန္ထိုးျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယခုအခါ ၂၉ရာႏႈန္းမွာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္သည္။ ကိုးရီးယားသမၼတမ်ား (အထက္ပါဇယား) ကို ၾကည့္လွ်င္ အမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေျမာက္ကိုးရီးယားတြင္ ခရစ္ယာန္မ်ားစြာရွိျပီး ျမိဳ႔ေတာ္ ျပံဳယမ္းကို တခ်ိန္က အာရွေယရုဆလင္ဟုပင္ေခၚခဲ့သည္။ ကမၻာေပၚအၾကီးဆံုးအသင္းေတာ္ Yoido Full Gospel Church (အသင္းသား ၁သန္း) ေတာင္ကိုးရီးယားတြင္ ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Reformist ဟုေခၚသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသည့္ အင္အားစုႏွင့္ Cronies ခရိုနီဟု သတင္းဌာနမ်ားကေခၚဆိုေသာ လပ္စား၊ ကိုယ္က်ိဳးရွာ၊ စစ္အာဏာရွင္တို႔ ၂၀၁၁ ေရႊးေကာက္ပြဲျပီးသည့္ေနာက္တြင္ အားျပိဳင္လွ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာျပည္ကို သံေယာဇဥ္ရွိေသာ ကိုးရီးယား (ျမန္မာမ်ားစြာအလုပ္သြားလုပ္ၾကျခင္း)၊ အဂၤလန္ (ျမန္မာျပည္ကိုႏွစ္၁၀၀ေက်ာ္ အုပ္စိုးခဲ့ျခင္း)၊ ဂ်ပန္ (ျမန္မာျပည္ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ၄ႏွစ္ခန္႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ျခင္း)၊ ထိုင္း (အိမ္နီခ်င္း)၊ တရုပ္ (စူပါပါ၀ါ)။ ေနေ၀း (ခ်မ္းသာေသာလူအခြင့္ေရးကူညီသည့္ႏိုင္ငံ)။ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ အိႏၷိယ စတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိပါသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွာ FDI Foreign Direct Investment ေရြးရမည္ကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား စဥ္းစားရန္ျဖစ္သည္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ Save Irrawaddy ျဖစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို တရုပ္မွေခ်းေငြ US$3.9 billions ႏွင့္လုပ္ကုိင္မႈကို၊ ျမန္မာမ်ား အျပင္အထန္ကန္႔ကြတ္မႈေၾကာင့္ အစိုးရအသစ္မွ ျပန္လည္စဥ္းစားရန္ရွိပါသည္။

ယံုၾကည္သူ ခရစ္ယာန္မိသားစုမ်ားသည္ အလုပ္နွင့္ေငြကို ဘုရားေပးေသာအရာမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Cronies ေခၚေသာ မတရား၊၀ိသမစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေရွာင္ရွားရန္လိုအပ္ပါသည္။ လပ္ေပးျခင္းသည္လည္း ..ဘုရားမၾကိဳက္သလို၊ လပ္ယူျခင္းသည္လည္း စာတန္မာနတ္အလိုျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးလြန္းေသာေၾကာင့္ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အမိျမန္မာျပည္အတြက္ အထူးဆုေတာင္းေပးရန္လိုအပ္ေနပါသည္။

ကိုးရိးယားစိတ္ဓါတ္မ်ား ျမန္မာျပည္သားမ်ားတြင္ ရွိေနၾကျပီျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုေသာ Reformers မ်ားက ကိုးရီးယားရုပ္ရွင္မ်ားျဖင့္ ျမန္မာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးျပိးျဖစ္ေပသည္။ ယခုအခါ ၾကည့္ရံုမကပဲ၊ လက္ေတြ႔ ကိုးရီးယားမ်ားလို လုပ္ျပရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား (Reformist & Cronies) ႏွင့္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုး ညီညြတ္၊ တရားမွ်တစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ .. ေန႔စဥ္၊ ညစဥ္၊ ၀တ္ျပဳပြဲမ်ားတြင္ သတိရဆုေတာင္း၊ ဆုေတာင္း၊ ဆုေတာင္းၾကရန္သာရွိပါသည္။

No comments: