Tuesday, March 26, 2013

အစၥေရး၊အာရပ္၊အိုဘားမား-ျမန္မာ (Religious Knowledge)အခုေရးမဲ့ အာရပ္နဲ႔အစၥေရး အေရးအခင္းဆိုတာ လူမ်ိဳးေရးပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဘုရားတစ္ခုတည္းကို လူမ်ိဳး၂ခုက သူတို႔ခံယူခ်က္ေတြနဲ႔ဆက္စပ္ျပီး ဂ်ဴးနဲ႔ခရစ္ယာန္မ်ားက တဖက္၊ မူဆလင္မ်ားကတဖက္ ရာဇ၀င္တြင္ေအာင္ ျပသနာျဖစ္ေနခဲ့တာ အခုမွမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာျပည္ဟာ နတ္ကိုးကြယ္တဲ့လူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ခဲ့ရက ခရစ္သကၠရာဇ္ ၉၀၀ေလာက္မွာ ဗုဒၶဘာသာေရာက္ရွိလာတဲံႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး၊ AD1500 ေလာက္မွာ မူဆလင္၊ ခရစ္ယန္၊ဂ်ဴးမ်ား ဘာသာ၀င္မ်ား လာေရာက္အေျခခ်ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မူလဘာသာမရွိတဲ့ ဘာသာမဲ့သူမ်ား၊ ေတာင္ေပၚသားမ်ား၊ နတ္ကိုးကြယ္သူမ်ားဟာ ဗုဒၶ၊ခရစ္ယန္၊မူဆလင္ စတဲ့ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လာပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ Free Thinker ဆိုတဲ့ ဘာသာမဲ့ (သိုမဟုတ္) ဘာသာစံု လူတန္းစားတစ္ခုလည္း အဟုန္ျပင္းစြာနဲ႔ ေပၚထြက္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားနဲ႔ သဟာဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္တတ္ဖို႔ အာရပ္၊အစၥေရး စာတန္းတခုဖတ္မိရင္း စကားခ်ပ္၊ ျမန္မာျပည္ေၾကာင္းအနည္းငယ္ေဖၚျပျခင္းလိုပါတယ္။  2012, 2013 ေတြမွာ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔မူဆလင္ အဓိကရုန္းေတြ၊ လူမ်ိဳးေရးနဲ႔ဘာသာေရး ၂ခုရႈပ္ေထြးျဖစ္ပ်က္ေနေတာ့ စိတ္မေကာင္းစရာမ်ားျဖစ္ရပါတယ္။ အျပစ္မဲ့သူမ်ားစြာ အသက္၊အိုးအိမ္၊စည္းစိမ္ ပ်က္စီးရပါတယ္။ ဆုေတာင္းေပးဖို႔ အမ်ားၾကီးလိုပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္မွာတံုးကို အစာေရွာင္ဆုေတာင္းတာမ်ိဳးေတြ အဆက္မျပက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ရဖို႔လြယ္ပါတယ္။ ဆက္ထိန္းထားဖို႔ အဆက္မျပက္ဆုေတာင္းေပးသူမ်ား လိုေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးစုအခ်င္းခ်င္း ကူညီယိုင္းပင္းမႈကေန၊ သာယာ၀ေျပာတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ကို ေနဟမိက်မ္းစာ အတိုင္း နမူနာျပဳ၊ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ျမန္မာျပည္မွာလည္း အာရပ္၊အစၥေရး ၂ခုနဲ႔ႏြယ္တဲ့ မူဆလင္၊ ခရစ္ယာန္ ဘာသာကိုးကြယ္သူ လူနည္းစုရွိပါတယ္။

DENMISION FORUM မွာ Why Israel Matter ဆိုတဲ့စာတန္းတခုကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးပါမယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၁၉ခုပဲရွိပါတယ္။ ျပဳစုသူ Jame C. Denison ျဖစ္ျပီး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား အေမရိကန္မ်ားဂ်ဴးကို ဘာေၾကာင့္ေထာက္ခံရသလဲ ဆိုတဲ့အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့လူဦးေရရဲ့ ၁%ေတာင္မရွိတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၁၃.၇၅ သန္းမွာ ၅.၄၆သန္ဟာ အေမရိကန္မွာေနထိုင္ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္က ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၃.၁ ဘီလွ်ံ အစၥေရးကို ကူညီေပးေနေၾကာင္း၊ သမိုင္းကိုၾကည့္ရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္၅၀၀၀ေလာက္ကတည္းက ေအဗရာဟမ္ ရဲ့သား၂ေယာက္၊ Isacc and Ishmael ကေန ဂ်ဴးလူမ်ိဳးနဲ႔အာရပ္လူမ်ိဳးတို႔ျဖစ္လာေၾကာင္း၊ ခရစ္ယန္က်မ္းစာအုပ္မွာ ေအဗရာဟမ္ရဲ့ ဇနီး Sarai ေမြးတဲ့ Isacc ရဲ့အမ်ိဳးေတြကို ဘုရားရဲ့လူမ်ိဳး အစၥေရးလို႔ေခၚေၾကာင္း၊ ေအဗရာဟမ္ရဲ့ဇနီးငယ္(Maid - Haga) ေမြးတဲ့ Ishmael ရဲ့အမ်ိဳးေတြ အာရပ္လူမ်ိဳးျဖစ္လာေၾကာင္း၊ အာရပ္လူမ်ိဳးမ်ားကိုလည္း လူမ်ိဳးၾကီးျဖစ္ေစမယ္လို႔ အာရပ္ေတြရဲ့ ကိုရမ္က်မ္းစာမွာ Ishmeal ရဲ့အမ်ိဳး အာရပ္ေတြဟာ ဘုရားရဲ့အမ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါတယ္။ အစၥေရးလူမ်ိဳးမ်ားရဲ့ ရာဇ၀င္ကို စာတန္းမွာ ဘုရင္အဆက္ဆက္၊ ဒါ၀ိပ္၊ေဆာ္လမြန္၊ ေယရုဆလင္ဗိမာန္ေတာ္နဲ႔အတူ အစၥေရးေတြရဲ့ဘူမိနက္သန္ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔နယ္ေျမကို အင္ပါယာမ်ားစြာ သိမ္းပိုက္ခံခဲ့ရပံု၊ Assyrian (now Syria BC722), Babylonian (now Iraq BC586), Persian (Iran), Greek, Roman (Italian) တို ့ျဖစ္ျပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားဟာ ေရာမအင္ပါယာ Roman လက္ထက္ ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ ၃ၾကိမ္ AD66, AD70, AD132 မွာ အျပီးႏွိမ္နင္းခံရျပီး ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ကမၻာအရပ္ရပ္ကို လြင့္ေျပး၊ထြက္ခြာသြားရပါတယ္။ သူတို႔ေနရာကို ပါလစတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား ေနရာယူခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ဂ်ဴးလူမ်ိဳးျဖစ္တဲ့ ေယရႈ Jesus ကို ကားတိုင္တင္သတ္ျဖတ္ျပီး၊ ေယရႈဟာ လူသားအျဖစ္ ၾကြလာတယ္လို႔ ယံုၾကည္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာအစျပဳခဲ့တယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ခရူးဆိတ္စစ္ပြဲ AD1059-1291 ေနာက္ပိုင္း၊ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးမ်ားက ေယရုဆလင္နယ္ေျမကို သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္။ AD1517 မွာ တူရကီေအာတိုမန္အင္ပါယာက သိမ္းပိုက္ခဲ့ျပီး၊ AD1917 မွာ အဂၤလိပ္အင္ပါယာမွ ေနာက္ဆံုးသိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလိပ္မ်ားဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီး အစၥေရးႏိုင္ငံကို ထူေထာင္ေပးခဲ့တယ္။ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို ၂ပိုင္းခြဲျပီး ပါလစတိုင္းနဲ႔အစၥေရး နယ္ေျမသတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အစၥေရး၊ ပါလက္စတိုင္း ၂ႏိုင္ငံထူေထာင္ေပးခဲ့ေပမဲ့ မေၾကနပ္မႈမ်ားေၾကာင္း အာရပ္-အစၥေရး စစ္ပြဲၾကီး၄ခုျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ 1948, 1956, 1967, 1973 စစ္ပြဲမ်ားအားလံုးမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံပဲအႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ဆံုး ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ကို အျပီးပိုင္သိမ္းပိုက္လိုက္ပါတယ္။ ပါလစတိုင္းလူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံေပ်ာက္ခဲ့ျပီး၊ အိမ္နီျခင္း လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ 1973 အာရပ္-အစၥေရးစစ္ပြဲၾကီးအျပီးမွာ အစၥေရးဟာ အင္အားအၾကီးဆံုး အီဂ်စ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကားဟာ အစၥေရးကို ေထာက္ခံတဲ့အတြက္ အာရပ္စစ္ေသြးၾကြသူမ်ားက စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခခံအေဆာက္အဦး (၃)ခုကို 9/11 ေလယာဥ္အပိုင္စီးတိုက္ခိုက္ခဲ့တာ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦး World Trade Center ၂ခု ျပိဳလဲပ်က္စီးျပီး၊ လူ၅ေထာင္ေက်ာ္ေသဆံုးခဲ့ပါတယ္။ အျခားအေဆာက္အဦး၂ခု စစ္ေရး(ပင္တဂြန္) နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး (အိမ္ျဖဴေတာ္)ကို တိုက္ခိုက္တဲ့ အပိုင္စီးေလယာဥ္မ်ားကို ပစ္ခ်ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားစြာ အထူးသျဖင့္ အေသခံဗံုးခြဲတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ားစြာ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ကလည္း အင္အားသံုးေျခမႈန္းတဲ့ အာဖကန္၊ အီရက္စစ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏြဲျပီး ႏိုင္ငံ စီးပြာကပ္မ်ားျဖစ္ေနပါတယ္။ မုန္တိုင္း၊ ဟာရီကိန္း၊ ငလွ်င္၊ ဆူနာမီး၊ အစာငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္း၊ စီးပြားကပ္ၾကီးမ်ား ၁၉၊ ၂၀ ရာစုမ်ားမွာ မၾကံဳစဖူး လူမ်ား သန္းေပါင္း ရာနဲ႔ခ်ီျပီး ေသဆံုးပ်က္စီးခဲ့ပါတယ္။ ေယရႈကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအတြက္ အေသသတ္ခံရသူမ်ားလည္း ဒီရာစုႏွစ္၂ခုမွာ လူသန္းေပါင္း ၇၀ေလာက္ရွိပါတယ္။ အခု ၂၁ရာစုဟာ ေနာက္ဆံုးေသာကာလမ်ားလား..လို႔ ပုစာၦ ျဖစ္လာပါတယ္။

လက္ရွိအေရွ႔အလယ္ပိုင္းေဒသအေျခအေနၾကည့္ရင္ အီဂ်စ္အေျခအေန Eqypt "Brotherhood Party", Palestinian Fatah & Hamas, Lebanon Hezbollah, Iran Nuclear power? မ်ားကို သံုးသပ္ထားျပီး ေနာက္ဆံုး သမၼာက်မ္းမ်ားနဲ႔ဗ်ာဒိတ္က်မ္း Revelation ကိုမွီးျငိမ္းျပီး ေနာက္ဆံုးေသာကာလ Israel ..end time? ကိုေကာက္ခ်က္ခ်ထားပါတယ္။ အစၥေရးလူမ်ိဳးကို ေထာက္ခံရျခင္းအခ်က္ၾကီး (၇)ခ်က္တင္ျပထားပါတယ္
၁။ သမိုင္း၀င္အခြင့္ေရး
၂။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ား ႏိုင္ငံတစ္ခုရပိုင္ခြင္ရွိျခင္း
၃။ တစ္ခုတည္းေသာ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ
၄။ အေရွ႔အလယ္ပိုင္းမွာ လူသားျခင္းညွာတာမႈအရွိဆံုးႏိုင္ငံ
၅။ သိပၸံ၊လူမႈပညာ၊ ေဆးပညာ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကမၻာၾကီးတိုးတက္ေစတဲ့ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားစြာ (ဥပမာ-အိုင္စတိုင္း..etc)
၆။ ခရစ္ယာန္ဘာသာအစျပဳခဲ့ျခင္း
၇။ ဘုရာသခင္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္း..

ေနာက္ဆံုး စာတမ္းနိဂံုးခ်ဳပ္မႈမွာ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးဖို႔ ေရးထားပါတယ္။ Mark Twain (1899) ရဲ့ ဘာေၾကာင့္ဒီလူမ်ိဳး ဒါေလာက္သက္တမ္းရွည္၊ ေအာင္ျမင္ေနရသလဲလို႔ စာသားမ်ားနဲ႔ အဆံုးသပ္ထာပါတယ္။

End of Paper "Why Israel Matter"

***********************
 


ယခု 20-24 Mar 2013, အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား အေရွ႔အလယ္ပိုင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ (တနည္း-အစၥေရးကိုဆက္လက္ေထာက္ခံေၾကာင္းျပဖို႔၊ ခရီးထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတဂ်င္မီကာတာ စတင္ျပီး အီဂ်စ္နဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ Camp David မွာစတင္ခဲ့ေပမဲ့ အျခား မူဆလင္အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ စစ္ေရးျပသနာမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။

အိုဘားမားဟာ ခရစ္ယာန္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ဳိ႔က လူမဲျဖစ္သူ အိုဘားမားကို၊ မူဆလင္ဘက္လိုက္သူ လို႔ စြတ္စြဲၾကပါတယ္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အေမရိကန္ဟာ ခရစ္ယာန္ႏိုင္ငံျဖစ္ျပီး ေငြစကၠဴမွာ IN GOD WE TRUST ဆိုတဲ့စာလံုးရွိပါတယ္။ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကို ဘုရားေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ မူဆလင္မ်ားစြာ မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ဘာသာမဲ့ Free Thinker, Atheist မ်ားစြာက ခရစ္ယာန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနၾကပါတယ္။ အေမရိကန္မွာရွိတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳး ၅သန္းေက်ာ္ကို အေမရိကန္ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ့ ပထမဆံုး ခရစ္ယာန္မစ္ရွင္ခရီးဟာ  ျမန္မာျပည္ျဖစ္ျပီး၊ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ယုဒသန္ (ဂ်ပ္ဆင္ Judson) ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုသုတအျဖစ္ သိထားဖို႔က ဂ်ပ္ဆင္ ျမန္မာျပည္သာသနာျပဳေရာက္ခ်ိန္ အႏွစ္၂၀၀ျပည့္ ၂၀၁၃ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပ္ဆင္ျမန္မာဘာသာျပန္တဲ့ ခရစ္ယာန္သမၼာက်မ္းစာဟာ အခုခ်ိန္ထိ အမ်ားဆံုးအသံုးျပဳေနဆဲပါ။ BurmeseBible.com , iPhone, Antroid Sumsung Phone ေတြမွာလည္း "myanmar bible" လို႔ရိုက္ႏွိပ္ျပီး Free App Installation ရေနပါျပီ။ (Thanks to JBCS Media & KingOfMyHeart). အေမရိကန္လူမ်ိဳး ဂ်ပ္ဆင္ျပဳစုခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး ဂ်ပ္ဆင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ-ပါဠိ အဘိဓါန္ ဆိုတာ အခုခ်ိန္ထိ အလြန္အသံုးက်ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ့ မစ္ရွင္အဖြဲ႔မ်ားစြာ ျမန္မာျပည္ကိုေရာက္ခဲ့သလို၊ အေမရိကန္ စီးပြားေရးအကူညီကို ျမန္မာမ်ား မလြဲမေသြယူရပါမယ္။ ျမန္မာဒုကၡသည္ သိန္နဲ႔ခ်ီျပီး လက္ခံေပးတဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းပါ။

သမၼတအိုဘားမားသြားတဲ့ေနရာမ်ားကို ၾကည့္ရင္ သမိုင္း၀င္ ခရစ္ယာန္၊ မူဆလင္၊ ဂ်ဴး ရာဇ၀င္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။
 

Trip Schedule

20 Mar 2013, WEDNESDAY

 • President Obama arrived in Tel Aviv, Israel, marking the President's first trip to Israel as President of the United States.
 • President Obama viewed an *Iron Dome Battery in Tel Aviv, Israel.
 • Later, President Obama attended a bilateral meeting with Israeli President Peres in Jerusalem.
 • In the afternoon, President Obama attended a bilateral meeting with Israeli Prime Minister Netanyahu, followed by a press conference.
 • In the evening, President Obama attended a working dinner hosted by Israeli Prime Minister Netanyahu.
* Iron Dome is a short range rocket and mortar defense system, which was developed by Israel and produced with U.S. assistance. The Iron Dome system has saved countless Israeli lives, most recently during the November 2012 Gaza conflict.

21 Mar 2013, THURSDAY

 • President Obama visited the Israel Museum, where he viewed the Dead Sea Scrolls and attended a technology expo.
 • President Obama traveled to Ramallah, West Bank where he was greeted with an official arrival ceremony.
 • In the afternoon, President Obama had a bilateral meeting with Palestinian Authority President Abbas.
 • President Obama participated in a working lunch with Palestinian Authority President Abbas followed by a press conference.
 • Later, President Obama attended a cultural event at Al-Bireh Youth Center and met with Palestinian Authority Prime Minister Fayyad.
 • President Obama gave a speech at the Jerusalem Convention Center.
 • In the evening, President Obama attended a dinner hosted by Israeli President Peres and received the Presidential Medal of Distinction.
   

22 Mar 2013, FRIDAY

 • The President attended wreath laying ceremonies at Mount Herzl at the grave sites of Theodor Herzl and Yitzhak Rabin.
 • President Obama visited the Yad Vashem Holocaust Museum and participate in a wreath laying ceremony in the Hall of Remembrance.
 • In the afternoon, President Obama traveled to Bethlehem where he will tour the Church of the Nativity.
 • President Obama traveled to Amman, Jordan where he will be greeted by an official arrival ceremony.
 • President Obama had a bilateral meeting with King Abdullah II of Jordan followed by a press conference.
 • In the evening, the President had dinner with King Abdullah II of Jordan.

23 Mar 2013, SATURDAY

 • President Obama traveled to Petra.
 • President Obama returned to the United States.
နိဂံုးခ်ဳပ္
ဒီေဆာင္းပါးဟာ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးေဆာင္းပါးျဖစ္ပါတယ္။ ဘက္မလိုက္ပဲေရးရရင္ ..အာရပ္လူမ်ိဳးဟာ သမၼာက်မ္းစာအရ လူမ်ိဳးၾကီးတခု ျဖစ္ပါတယ္။ အာရပ္တိုင္းက မူဆလင္မဟုတ္ပါ။ အာရပ္လူမ်ိဳး ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ဴး အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ အမ်ားစု အာရပ္မ်ားဟာ မူဆလင္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ AD132 မွာ ေယရုဆလင္ျမိဳ႔ က်ဆံုးျပီးတဲ့ေနာက္ အခုအႏွစ္၂၀၀၀ ျပည့္ေတာ့မယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည့္ခါနီးမွာ အစၥေရးႏိုင္ငံဆိုတာ တဖန္ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ခရစ္ယန္ဘာသာဟာ အေနာက္တိုင္းဘာသာအျဖစ္က အထူးသျဖင့္ အေရွ႔တိုင္းကိုးရီးယား၊ တရုပ္ျပည္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား အေရးေပးလာၾကပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး (၃)မ်ိဳးခ်ိန္ခြင္လွ်ာဟာ အာရွတိုက္ဖက္ကို ယိမ္းယိုင္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ အာရပ္၊အစၥေရး လူမ်ိဳးတစ္ခုကြယ္ေပ်ာက္သြားတဲ့ေန႔ဟာ ကမၻာၾကီးရဲ့ ေနာက္ဆံုးေသာကာလျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေသာကာလ ဘယ္အခ်ိန္လဲဆိုတာ မသိႏိုင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေခတ္နဲ႔ၾကံဳခဲ့ရင္ လူသားနဲ႔ကမၻာၾကီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားေပမဲ့၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၀ိညာဥ္မ်ားကေတာ့ ဘုရားရွင္ကို ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ထာ၀ရအသက္၊ ထာ၀ရရွင္သန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဇာ္ေအာင္

Ref:

http://murann.com/stories/why_israel_matters.pdf

No comments: