Monday, September 8, 2014

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ၊ Money, Materialism and Gospel


အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားရဲ့
၁။ လိုင္စင္/ပါမစ္မ်ားရယူျခင္း (သို႕မဟုတ္) လိုင္စင္/ပါမစ္ရသူမ်ားထံမွ လက္ေဆာင္ယူျခင္း
၂။ လက္ေဆာင္မေပးသူကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ေတာင္းရမ္းျခင္း၊ ေတာင္းမရရင္လုပ္ငန္းေနွာင့္ေႏွးျပျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိတဲ့ စနစ္ဆီကိုေျပာင္းလဲေနပါျပီ၊ အစိုးရအာဏာပိုင္တစ္ဦးခ်င္း တိတ္တိတ္ကေလး လက္ေဆာင္၊လာဘ္ေငြ ယူျခင္းအဆင့္က၊ တစ္စုလံုးစုေပါင္းျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး လယ္ယာ၊ အိမ္ျခံေျမမ်ား ေဝျခမ္းယူၾကၾကပါတယ္။  ဂရမ္ထုတ္ယူ၊ အဆင့္ဆင့္ေရာင္းျပီး ေငြေၾကးခ်မ္းသာလာျခင္း။  လိုင္စင္/ပါမစ္ရထားသူမ်ားက သယံဇာတေရာင္းျခင္း၊ သြင္း/ထုတ္ကုန္မ်ားကို အခြန္ေပးစရာမလိုပဲ (အခြန္ေပးမည့္ဥပေဒလဲမရွိ)၊ ပါမစ္ရထားသူမ်ား၊ ပါမစ္လိုခ်င္သူမ်ားထံ ေတာင္းရမ္းျခင္း..စတဲ့အျဖစ္ပ်က္မ်ားဟာ မၾကာခင္နည္းပါး၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြက အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကို ေျပာင္းလဲတဲ့ အစဦးကာလမွာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ပါပဲ။ ဝိသမေလာဘသမားမ်ားရဲ့ ျမန္မာျပည္အာဏာပိုင္မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရာမွာ လူတိုင္းေမ်ာပါေနရတဲ့ ကာလတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕၊ လက္ေဆာင္ေတာင္းရမ္းတဲ့ ျမန္မာျပည္အစိုးရ၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားရဲ့ အက်င့္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရ၊ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ားအတြက္ အထူးဆုေတာင္းေပးဖို႕လိုပါတယ္။
.
အခုေရးမဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနဲ႕ မဆိုင္ပါဘူး။ မြန္ျမတ္သန္႕ရွင္းတယ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘာသာေရးေလာကအေၾကာင္းပါ။ အျခားဘာသာေတြေတာ့ မေရးလိုပါဘူး။ ကိုယ့္ဘာသာျဖစ္တဲ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဓမၼဆရာ၊သင္းေထာက္၊ ေဂါပဂလူၾကီးမ်ားအေၾကာင္းကို အနည္းငယ္ေရးခ်င္ပါတယ္။
 .
ဘာသာေရးေလာကအတြက္၊ အဲဒီအခ်က္၂ခ်က္ကိုပဲ ေဆြးေႏြးၾကပါမယ္..။
၁။ အလႈေငြ၊ ပါစင္နယ္ေပးျခင္း (သို႕မဟုတ္) တန္ဘိုးၾကီးလက္ေဆာင္ပစၥည္း ဥပမာ အိမ္ျခံေျမ၊ ကား လက္ေဆာင္ရျခင္း

တစ္ခါက ႏိုင္ငံျခားအသင္းေတာ္တစ္ခုက၊ ျမန္မာျပည္မစ္ရွင္အတြက္ မတည္ေငြနဲ႕စည္ကမ္းစည္းမ်ဥ္းေတြေပးပါတယ္။ ဘုရားအမႈေဆာင္အျဖစ္ ပါဝင္သူအားလံုးကို စားဝတ္ေနေရး၊ တာဝန္ယူပါတယ္။ ခရီးစရိတ္လည္းတာဝန္ယူပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေတာ့.. အမႈေဆာင္မ်ားမွာ၊ စာေရးစာခ်ီ၊ ကားဒရိုင္ဘာကအစ မန္ေနဂ်ာအထိ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က လူတစ္ေယာက္ လစာေငြေဒၚလာ၅၀ေလာက္ (က်ပ္ေငြ၃၀၀၀) ဆိုရင္ေလာက္ငွစားေသာက္ႏိုင္ပါတယ္။ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္က အထူးသျဖင့္ က်မ္းစာေက်ာင္းျပီး၊ ဓမၼဆရာမ်ားအတြက္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပါစင္နယ္အလႈေငြအားလံုးကို အဖြဲ႕အစည္းထံ စာရင္းနဲ႕ျပန္အပ္ရမယ္။ ဘယ္သူေပးတယ္ဆိုတာကိုလည္း ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းနဲ႕ထားရမယ္..ဆိုတဲ့ ဥပေဒက ေတာ္ေတာ္ၾကပ္တည္းပါတယ္။ မိဘေဆြမ်ိဳးမဟုတ္သူမ်ားဆီက ေပးတဲ့ေငြကိုေတာင္ စာရင္းနဲ႕အပ္ရမဲ့ ဥပေဒပါ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ၊ နိုင္ငံျခားက်မ္းစာသင္တန္းပို႕ဖို႕ အေျခအေနျဖစ္လာပါတယ္။ အမႈေဆာင္၊ လူငယ္မ်ားထဲကပဲ ေရြးခ်ယ္ျပီးပို႕ဖို႕ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္၊ ဓမၼဆရာက သူ႕သမီးကိုပဲ ပို႕လိုက္တယ္။ အသင္းလဲပ်က္သလိုျဖစ္သြားျပီး၊ လက္ေအာက္ကအမႈေဆာင္ေတြလည္း အလုပ္ကထြက္သြားၾကတယ္။

   အသင္းအဖြဲ႕ရဲ့ မူဝါဒကေတာ့ အမႈေဆာင္နဲ႕ဓမၼဆရာအားလံုး ပါစင္နယ္ေပးေငြ (သို႕မဟုတ္) လက္ေဆာင္ပစၥည္းအားလံုးကို အသင္းေတာ္ထံ ေၾကျငာအပ္ႏွံရမယ္။ ဒီေငြ၊ လက္ေဆာင္မ်ားဟာ အသင္းေတာ္အဖြဲ႕ကပိုင္တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း တန္ဖိုးနဲရင္ ရသူကို ျပန္ေပးတယ္။ တန္ဖိုးၾကီးရင္ေတာ့ အသင္းေတာ္ပိုင္ျဖစ္သြားပါတယ္။
(မွတ္ခ်က္။ စင္ကာပူ၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားဟာ သူတို႕ရတဲ့ လက္ေဆာင္အားလံုးကို ပါစင္နယ္ေၾကျငာအပ္ႏွံရပါတယ္)။

၂။ လက္ေဆာင္ (သို႕မဟုတ္) အလႈေငြကို နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ေတာင္းရမ္းျခင္း၊ ေတာင္းမရရင္သူတို႕မိသားစုနဲ႕ကိုဝိညဥ္ေရးအင္အားျဖင့္ဖိႏွိပ္ျခင္
ေတာင္းရမ္းျခင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေခတ္စားပါတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းမွာ အလႈေငြခဏခဏ ေကာက္ခံတတ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္ပလႅင္ေပၚမွာလည္း အလႈေငြထည့္ဖို႕၊ အေဆာက္အဦးေဆာက္ဖို႕ အရမ္းလ်ိဳ႕ေဆာ္ေျပာၾကားပါတယ္။  လက္ေဆာင္ၾကိဳက္တတ္တဲ့ လူ႕သေဘာေၾကာင့္ ၊ လက္ေဆာင္ေကာင္းေကာင္းေပးမွ ဆုေတာင္းေပး၊ အိမ္လိုက္ေပးတဲ့ အေလ့အထမ်ား ေတာ္ေတာ္ရွင္သန္ေနပါတယ္။ ပလႅင္ေပၚတက္တာနဲ႕ သင္းအုပ္ကလည္း သူ႕မစ္ရွင္ Own Mission ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါလို႕ ထည့္ေျပာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕တည့္ထိုးေျပာတဲ့ သင္းအုပ္၊ သင္းေထာက္မ်ားကေတာ့ အသင္းသားတစ္ေယာက္ကို ဘယ္ေလာက္ထည့္ပါ..ေပၚတင္ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။
သင္းအုပ္က အသင္းေတာ္၊ မစ္ရွင္အတြက္ ပိုက္ဆံေတာင္းရင္၊ သင္းအုပ္ကို အရမ္းအားကိုးသူ၊ မိသားစုမ်ား ..မေပးပဲမေနရဲပါဘူး။ ဒီလို ဝိညဥ္ခြန္အားနဲ႕ေတာင္းတာမ်ိဳးကို ဝိညဥ္ေရးနဲ႕ဖိႏွိပ္ျခင္းလို႕ ေျပာရမယ္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနရပါသလဲဆိုေတာ့ ဓမၼဆရာမ်ား အသင္းေတာ္ကေပးတဲ့ လစာေငြနဲ႕မေလာက္ငွလို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕မွာ တကၠစီနဲ႕သြား၊ အျပင္ဆိုင္မွာစားေသာက္ၾကရင္ေတာ့ အလြန္စရိတ္ၾကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသင္းေတာ္၊ဓမၼဆရာမ်ားရဲ့ စရိတ္ကလည္း ေရကန္အတင့္၊ ၾကာအျမင့္ ဆိုသလို စရိတ္ၾကီးလာပါတယ္။
ဓမၼဆရာ၊ အမႈေဆာင္လဲ လူပဲျဖစ္ေတာ့ ေလာဘရွိပါတယ္။ သူတို႕လည္း နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႕ေတာင္းရပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ သမီးရဲ့၊ စရိတ္အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါဦး။ ႏိုင္ငံျခားကိုသြားျပီးေဆးစစ္ဖို႕အတြက္ ဆုေတာင္းေပးပါဦး..စသျဖင့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြလည္း ျမင့္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာနယ္မ်ားက သင္းအုပ္ဆရာမ်ားကေတာ့ တစ္လ ေဒၚလာ၁၀၀ (က်ပ္တစ္သိန္း) ဆိုရင္ ေလာက္ငွပါတယ္။ စီးပြားေကာင္းတဲ့ျမိဳ႕ေတြဆိုရင္ေတာ့ သင္းအုပ္ဆရာလည္း တစ္လ ၃သိန္းေလာက္ လိုအပ္ပါတယ္။ လိုတာကေတာ့ သံုးေလေလ လိုေလေလပါပဲ။

ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေတာင္းျခင္း၊ ေျဖရွင္းခ်က္ (နိဂံုး)
ဦးစြာပထမ သေဘာထားကြဲျခင္းရွိမယ္ဆိုရင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာသေဘာထားကြဲႏိုင္ေပမဲ့ ... ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္း၊ဆပ္ကပ္ျပီးမွ ေဆြးေႏြးၾကတာေကာင္းပါတယ္။ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္ရဲ့ လမ္းျပမႈေအာက္မွာ ဘုရားသခင္ရဲ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာအေၾကာင္း၊ ေတာင္းၾကေလာ့၊ေတာင္းလွ်င္ရလိမ့္မည္..အဓိပၸါယ္ကို ဝိညာဥ္ေတာ္က ဖြင့္ျပမယ္ျဖစ္ပါတယ္။
အလႈေငြပဲေတာင္းေနျခင္း၊ အသင္းေတာ္အေဆာက္အဦး၊ အသင္းေတာ္ေခတ္မီပစၥည္းပရိေဘာဂ၊ ဂီတပစၥည္းမ်ားပဲ အလႈေပးဖို႕ ေတာင္းေနျခင္းဟာ Materialism Church လို႕ေခၚပါတယ္။ အသင္းေတာ္က ဝိညာဥ္ခြန္အားေပးေနတယ္.. အသင္းသားေတြက အနည္းဆံုး ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ေပးရမယ္.. အတင္းအၾကပ္သေဘာ အလႈေငြေကာက္ခံျခင္းဟာ ဓမၼသစ္နည္းလမ္းနဲ႕မကိုက္ညီပါဘူး။ ဓမၼေဟာင္းမွာေတာ့ ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ မေပးပဲမေနရ ..လို႕ အတိအလင္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အဦးသီး၊ ယာဇ္ပူေဇာ္ျခင္း..စတဲ့ ေပးကမ္းလႈျခင္းမ်ားအေၾကာင္း ဘုရားသခင္ရဲ့ ဥပေဒသရွိပါတယ္။
ဓမၼသစ္မွာေတာ့ အဲဒီလို ဆယ္ဖို႕တစ္ဖို႕ မေျပာေတာ့ပါဘူး။ သင္ရဲ့ဥစၥာ၊ ေရႊေငြပစၥည္း၊ အိမ္ျခံေျခအားလံုး ဘုရားသခင္ပိုင္တယ္..လို႕ အတိအလင္းသတ္မွတ္ထားပါတယ္။ စိတ္ေစတနာရွိသေရႊ႕ လႈဒါန္းဖို႕ ဓမၼသစ္က်မ္းမွာ ေရးသားထားေတာ့၊ ဘုရားဥစၥာထဲက ဘယ္ေလာက္၊ ဘယ္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဘုရားကို ျပန္ေပးရမလဲဆိုတာ ေမးခြန္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
အေျဖကေတာ့ က်ေနာ္တို႕ ဘယ္ေလာက္ဝိညာဥ္ေရး ျပည္ဝသလဲ ဆိုတာကို မူတည္ပါတယ္။ က်မ္းစာမွာ ဘယ္လက္လႈဒါန္းတာကို ညာလက္မသိေစနဲ႕ လို႕ဆိုပါတယ္။ ကိုယ္လႈတာ..ဘုရားနဲ႕ကိုယ္ပဲသိပါတယ္။ လူတကာၾကားေအာင္ ေၾကညာျပီးလႈဒါန္းတာ ဘုရားမၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေပမဲ့ လူေတြၾကိဳက္ႏွစ္သက္ပါတယ္။ လူအၾကိဳက္ လႈဒါန္းမွာလား.. ဘုရားအၾကိဳက္လူဒါန္းမွာလား....။
အသင္းေတာ္အမ်ားစုနဲ႕သင္းအုပ္မ်ားကေတာ့ လာေရာက္ပါဝင္ဆပ္ကပ္ဖို႕ပဲ ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ အလႈေငြေတာင္းတာ နည္းပါတယ္။ ဝိညာဥ္ေရးေပးႏိုင္ရင္ အသင္းသားမ်ားက လႈဒါန္းပါဝင္ဖို႕ ဝန္မေလးေတာ့ပါဘူး။ 
ဘုရားသခင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ လႈဒါန္းျခင္းကေတာ့ က်ိဳးပဲ့ေၾကမြေသာစိတ္ႏွလံုးနဲ႕ ဘုရားသခင္ကို အပ္ႏွံဆပ္ကပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာဝိညာဥ္မ်ားကို လိုခ်င္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေရႊေငြ၊ဥစၥာ၊ရာထူး၊ ဘုရားေက်ာင္းအၾကီးၾကီး ေတာင္းေနစရာလိုပါသလဲ...?
ေသခ်ာတာကာေတာ  အလႈေပးဖို႕ (ဒါမွမဟုတ္) အလႈေတာင္းဖို႕ အရမ္းဆုေတာင္းရပါတယ္။ ႏႈတ္နဲ႕မေတာင္းရမ္းခင္ ... ဘုရားနဲ႕နဘမ္းလံုးျပီး၊ ဘုရားထံဆုေတာင္းရပါတယ္။ ဘုရားသခင္က အိမ္ျခံေျမ၊ ကား စည္းစိမ္မ်ားကိုေတာင္းဆိုမႈ က်မ္းစာမွာအလြန္နည္းပါးပါတယ္။ ဘုရားေကာင္းၾကီးမဂၤလာဆိုတာ ေရႊေငြ၊ ဥစၥာပစၥည္း မဟုတ္ဘူးလို႕ .. အခ်ိဳဓမၼဆရာမ်ားက အတိအလင္းေဟာၾကားပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာဆိုတာ ေရႊေငြ၊ အိမ္ျခံေျမ၊ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားလည္း အနည္းအက်ဥ္းပါဝင္ပါတယ္။ တကယ္ေသခ်ာတဲ့ ဘုရားေကာင္းၾကီးမဂၤလာဆိုတာ မျမင္ရတဲ့အရာမ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ဂလာတိ ၅း၂၂ မွာ ဝိညာဥ္အသီး ခ်စ္ျခင္း၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္း၊ စိတ္ရွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သစၥာေစာင့္ျခင္း၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊ ကာမဂုဏ္ခ်ဳပ္တည္းျခင္း၊ တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာ Blessing ကို ၁ေကာ၉း၂၃ မွာ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ က်မ္းစာမွာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာေပးျခင္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တကယ့္ေကာင္းၾကီးမဂၤလာဆိုတာ မ်က္စိနဲ႕ျမင္ရတဲ့အရာမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါတယ္။ ယာဇ္ပေရာဟိတ္၊ ပေရာဖက္၊ ဘခင္၊ မိခင္၊ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ သားသမီးမ်ား အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေကာင္းၾကီးေပးၾကပါတယ္။ ဘုရားသခင္ဆီကလာတဲ့ ေကာင္းၾကီးေပးျခင္းဟာ အျမင့္မားဆံုးေသာ ေကာင္းၾကီးမဂၤလာျဖစ္ပါတယ္။ အရာရာဟာ ဘုရားပိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႕အသက္ဝိညာဥ္ေတာင္ ဘုရားသခင္ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ငါျဖစ္သည္အတိုင္းျဖစ္သည္..ဆိုတဲ့အတိုင္း ဘုရားသခင္ေပၚမွာပဲ အားလံုးတည္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေတာင္းၾကေလာ့၊ ေတာင္းလွ်င္ရလိမ့္မည္...ဆိုတဲ့ က်မ္းပိုဒ္ဟာ မျမင္ရတဲ့ေကာင္းၾကီးမဂၤလာမ်ားကိုသာ အဓိကထားေၾကာင္း ထင္ရွားလွပါတယ္။ 06-Sep-2014

Please, kindly suggest...
thank you.., What Gospel say, do not follow money, materialism - people are following prosperity gospel and sadly, final judgement is coming. Important is "I have to escape from Final Judgement, then my loved family and friends will follow".  Prigrim's Progress said, I must always see Jesus for "vertical relationship with GOD". 

No comments: