Tuesday, March 3, 2015

ဘုရားေမတၱာ (အဂါေပ) ခံစားရျပီးမွာ ယံုၾကည္ျခင္း ခိုင္ျမဲပါမယ္


ကိုယ့္အေပၚ ဘုရားသခင္ဘယ္ေလာက္ ေကာင္းျမတ္တယ္ဆိုတာ ေဖၚျပဖို႕ မုရန္နဲ႕Gospel Media ကိုေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အျခားသူမ်ားကို စီရင္သလိုမျဖစ္ေအာင္ ေရးဖို႕ ဦးစြာဆုေတာင္းရပါတယ္။ လေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ္ဖာသာ ဆင္ခ်င္ျပီးမွာ ေရးသားဖို႕ ဆံုးျဖတ္ရပါတယ္။ တခ်က္တည္း အီမိုးရွင္းနဲ႕ ေျပာခ်၊ ေရးခ် လိုက္တာကေတာ့ အမွားမ်ားတတ္ပါတယ္။ Gifted ဆုေက်းဇူး ရထားသူမ်ားကေတာ့ တခ်က္ထဲနဲ႕ အမွားအနည္းဆံုး ေျပာခ်၊ ေရးခ်ႏိုင္ေပမဲ့ ..အမ်ားစုကေတာ့ ဆုေတာင္းျပီးမွာ ေရး၊ ေျပာရပါတယ္။
.
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ အရဆိုရင္ လူေတြ လမ္းမွားလိုက္ျပီး၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ ေသြဖယ္ျခင္းေတြ ေသာဒံု၊ ေဂါမရျမိဳ႕ေတြလို ဘုရားသခင္ရဲ့ ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ခံရမယ္။ ေနာက္ဆံုးေသာကာလမွာ ယံုၾကည္သူမ်ားဟာ ခ်ီေဆာင္ျခင္းခံရျပီး၊ မယံုၾကည္သူမ်ားဟာ ေဘးဒဏ္ၾကီးကာလ၊ ဗ်ာဒိတ္က်မ္းအတိုင္း စီရင္ခံရမယ္ ..အတိအလင္းေရးထားပါတယ္။ လမ္းက်ဥ္းမယ္၊ က်ဥ္းေသာလမ္းကို ေလွ်ာက္ရပါမယ္။ လူအမ်ားအၾကိဳက္ ေဖ့စ္ဘုတ္မွာ Like, Comment ေျမာက္မ်ားစြာ ရရွိျခင္းကို လူတိုင္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေပမဲ့၊ လူၾကိဳက္မ်ား၊ နာမည္ေက်ာ္ျဖစ္ဖို႕ မလြယ္သလို၊ နာမည္ေက်ာ္လာရင္ ဘဝကို ရင္ဆိုင္ဖို႕ ပိုျပီး ခက္ခဲပါတယ္။ ကမၻာေက်ာ္ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္လို၊ သူေဌးၾကီးမ်ားစြာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသၾကရတယ္။ စာတန္မာနတ္ကို ဒီေလာကမွာ အႏိုင္ယူဖို႕ နည္းလမ္းကေတာ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ ေလွ်ာက္ျခင္း တစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္။
.
လူငယ္ ဓမၼဆရာမ်ားစြာ အခုေခတ္ ေဖ့စ္ဘုတ္၊ အင္တာနက္ မီဒီယာကို လုပ္တတ္ေအာင္၊ ၾကိဳးစားရတယ္။ ယူၾတဳ ဗီဒီယိုမီဒီယာ၊ အမ္ပီသရီးေအာ္ဒီယို မီဒီယာဖိုင္၊ ေတြနဲ႕ ဓမၼဆရာမ်ား သင္ၾကားပို႕ခ်ေပမဲ့၊ တကယ္ထိေရာက္စြာ သင္ၾကားမႈကေတာ့ အသင္းေတာ္၊ မိသဟာရ၊ ဆဲဂရုမ်ားမွာ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္းေတာ္၊ မိတ္သဟာရမ်ားမွာ က်မ္းစာေလ့လာျခင္းမွာ အျပန္အလွန္ ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးႏိုင္မွ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ လြမ္းမိုးတဲ့အသင္းေတာ္ ျဖစ္မွာပါ။
.
ထံုးစံအတိုင္း လူမႈေရးအသင္းေတာ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ စားေသာက္၊ မဂၤလာပြဲ၊ စကားရည္လုပြဲ၊ ေဘာလံုးကန္၊ ကေလးမ်ားသီခ်င္းဆိုျပိဳင္မႈေတြ ရွိေနမွာပဲ ျဖစ္ေပမဲ့၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နဲ႕ ဘုရားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ျခင္း ျဖစ္ဖို႕ အမ်ားၾကီးဆုေတာင္းေပးရပါမယ္။
.
လိင္ကိစၥမ်ားအသင္းေတာ္သို႕ တိုးဝင္လာျခင္း
လူငယ္ ဓမၼဆရာတစ္ဦး အသက္၃၀ေက်ာ္ အိမ္ေထာင္ရွင္၊ ေဟာၾကားတဲ့ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က အလြန္ေကာင္းပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အခုေခတ္ လိင္စိတ္အားေပးတဲ့ ေဖ့စ္ဘုတ္နဲ႕ အင္တာနက္ ေခတ္ၾကီးမွာ လိင္ဗဟုသုတကို ေက်ာင္းေတြမွာ သင္ရံုမက၊ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္တူ ေနထိုင္သြားလာသူမ်ားလည္း ဥပေဒျပဳေအာင္ ၾကိဳးစားလာတာ၊ အေမရိကန္ဆန္ဖရန္စစၥကို၊ ျပင္သစ္ ပါရီျမိဳ႕.. စတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ ေနရာမ်ားျဖစ္လာပါတယ္။
.
အဲဒီ ဓမၼဆရာက အင္တာနက္လိင္ဗြီဒီယို၊ရုပ္ပံုေတြ မၾကည့္ရႈဖို႕၊ လက္မထပ္ခင္ အတူေနျခင္း မလုပ္ဖုိ႕ .. လူငယ္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အလြန္ေကာင္းတဲ့ ျပက္သားတဲ့ လိင္ပညာေပး က်မ္းစာသင္ၾကားျခင္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လိင္တူ၊ လိင္လြန္ၾကူးမႈမ်ားကို ေျပာဆိုတားျမစ္ျခင္း .. အသင္းေတာ္မွာ သင္းအုပ္ဆရာမ်ား မလုပ္ခ်င္၊ မလုပ္ရဲ၊ မေျပာရဲတဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားကို ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က အထူး သြန္သင္ပါတယ္။ မိန္းမ အမ်ားၾကီးယူတဲ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို အခုေခတ္ အမ်ိဳးသားမ်ားက သေဘာက်ပါတယ္။ လိင္ကိစၥ က်ဴးလြန္မယ္ဆိုရင္ ဘုရားၾကိဳက္သလား ဆန္းဆစ္ၾကည့္ပါ။ ဘုရားမၾကိဳက္တဲ့အလုပ္ကို ခြင္လႊတ္ေတာ္မူပါ...လို႕ ေျပာျပီး လြန္က်ဴးရင္ေတာ့ .. ေနာင္တမ်ားစြာ ရရွိျပီး၊ ေနာက္ဆံုး မိုက္ကယ္ဂ်တ္ဆင္လို ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသမိတာ ျဖစ္သြားရရွာပါတယ္။
.
 မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္နဲ႕ လိင္ကိစၥကို သန္႕ရွင္းခံစားျခင္းကို ေျပာစရာမရွိေပမဲ့ ၊ တက္မက္ျခင္းကို ေရာေႏွာလာရင္ ျပသနာျဖစ္လာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ကိုယ့္ဇနီးနဲ႕အတူမအိပ္ရရင္ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ေယာကၤ်ားမ်ား ..တက္မက္ျခင္းကို ကူးစက္ခံေနရရွာပါတယ္။ တက္မက္ျခင္း နည္းပါးေအာင္၊ မရွိေအာင္ ဘုရားသခင္ပဲ တတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဘုရားထံက ခ်စ္ေမတၱာ ရရွိထားသူဟာ တျခားလူကို လိင္၊ ေမာင္ႏွမ အခ်စ္ထက္သာတဲ့ အဂါေပ အခ်စ္နဲ႕ ခ်စ္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ္နဲ႕ ဘုရားနဲ႕ မိတ္သဟာရအခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးရပါမယ္။ စားေသာက္အိပ္၊ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တိုင္း ဘုရားကို ေက်းဇူေတာ္ခ်ီးမြမ္း အားကိုးသူမ်ား ဘုရားသခင္ရဲ့ အဂါေပခ်စ္ေမတၱာရပါတယ္။
.
.

အဂါေပ ခ်စ္ေမတၱာကို အဓိပၸါယ္ရွင္းလင္းျပျခင္း
လူငယ္ ဓမၼဆရာ အသက္၃၅ႏွစ္အရြယ္က အဂါေပ အခ်စ္ဆိုတာ မိမိရဲ့ တစ္ဦးတည္းေသာ ဇနီးသည္ကို အခ်စ္အားလံုးေပးအပ္ထားျပီး၊ အတူအိပ္ရသလို အလြန္ေက်နပ္စရာေကာင္းတယ္လို႕ က်မ္းစာသင္ပါတယ္။ .... ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပါ။

ေနာက္ တစ္ေယာက္ လူၾကီးဓမၼဆရာ အသက္၅၅ႏွစ္အရြယ္က ေဆာ္လမုန္သီခ်င္းကို က်မ္းစာသင္ၾကားရင္း၊ ေဆာ္လမုန္ဘုရင္ၾကီးက မိဘုရားအျဖစ္ေရြးေကာက္ခံရသလို၊ ေဆာ္လမုန္ကုတင္အေၾကာင္း ေျပာရင္း၊ အားနာလို႕ ..ဆက္ရွင္းေတာ့ဘူး လို႕ဆိုပါတယ္။... ေတာ္ေတာ္ စိတ္ပ်က္စရာေကာင္းပါတယ္။
.
ဒါေၾကာင့္ ဘုရားသခင္ရဲ့ အဂါေပ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို က်မ္းစာသင္ေပးသူမ်ား ... ကုတင္.. စကားလံုး၊ လင္မယားအိပ္ခန္း.. စကားလံုးေတြ ေရွာက္မသင္ၾကားသင့္ပါဘူး။ ဘုရားသခင္ရဲ့ အဂါေပခ်စ္ျခင္းကို လူသားေတြရဲ့ လိင္ကိစၥနဲ႕ လံုးဝ၊ လံုးဝ၊ လံုးဝ မႏိႈင္းသင့္၊ မေျပာသင့္ပါဘူ။ နဲနဲေလး လြဲသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေဟာေျပာတဲ့ ဓမၼဆရာကိုယ္တိုင္က ငါကိုယ္တိုင္လဲ..လိင္ကိစၥ ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းက မလြတ္ကင္းႏိုင္တာ ေသခ်ာေၾကာင္း ...သက္ေသခံခ်က္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။
.
အဆံုးသပ္မွာေတာ့ .. ယံုၾကည္ျခင္း ခိုင္ျမဲရဖို႕ဆိုတာ ၊ ဘုရားသခင္ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ခိုင္ျမဲစြာ ရရွိျခင္းကေန စတင္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္၊ သားေတာ္ ေယရႈ ရဲ့ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ .. အဂါေပ ခ်စ္ျခင္းကို လက္ေတြ႕ ခံစားရျပီးရင္၊ ယံုၾကည္ျခင္းလဲ ပိုခိုင္မာလာျပီး၊ ဘဝအသက္တာလည္း အမ်ားၾကီး အသီးအပြင့္ေတြ ခံစား၊ အသီးသီးတဲ့ ဘဝကို ေရာက္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။
*
*
ေလ့လာရန္လင့္ခ္မ်ား
အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ဖတ္စရာမ်ား၊ ...သမီးျဖစ္သူက ဖခင္အတြက္ေပးေသာ က်မ္းပိုဒ္မ်ား
http://www.murann.com/ezine/index.php?option=com_content&view=article&id=330:2010-11-05-22-10-49&catid=2:knowledge&Itemid=12

မတရားေမထံု အဆင့္မ်ား (ဘုရားမၾကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ..အဆိုးဆံုးမွစတင္ေဖၚျပသည္)။

၁။ အဆိုးဆံုးမွာ လိင္တူဆက္ဆံျခင္း
အက်ယ္ခ်ဲ႕မေရးေတာ့ပါ။ လူ႕အခြင့္အေရး Human Right သမားမ်ားႏွင့္ ဘုရားဥပေဒ တျခားစီျဖစ္သည္။ အရြယ္မေရာက္သူ လူမယ္မ်ားကို လိင္က်ဴးလြန္သူမ်ားလဲ ထိုအဆင့္၊ အဆိုးဆံုးဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ Sex Abuse to Children မွာ အလြန္ဆိုးဝါးလွပါသည္။

၂။ လိင္ေဖါက္ျပန္ျခင္း
မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္-ဇနီးရွိပါလွ်က္ ေဖါက္ျပန္ျခင္း၊ ယခုေခတ္တြင္ မယားတစ္ေယာက္ထက္ပိုျခင္းသည္လည္း ဘုရားဥပေဒမေျပာႏွင့္ ေလာကတရားဥပေဒကပင္ လက္မခံေသာ ေဖါက္ျပန္မႈျဖစ္သည္။ (တခ်ိဳ႕က က်မ္းစာထဲကမယားမ်ားမေျပာနဲ႕၊ ယခုေခတ္ အစၥလမ္ဘာသာဝင္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္၊ ဘုရင္၊ သူေဌးၾကီးမ်ားေတာင္ မယားတစ္ေယာက္ပဲ ထားၾကပါေတာ့တယ္)။

၃။ လိင္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္း၊
အခ်ိဳ႕မိန္းကေလးမ်ားသည္ ဆင္းရဲလြန္းသျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို တန္ဖိုးမထားေတာ့ပဲ၊ လိင္ကုန္စည္အျဖစ္၄င္းျဖစ္ရသည္။ မိမိခႏၱာကိုယ္ကို ေပးအပ္ျခင္းကို ဘာမွအမႈမထားေသာ မိန္းမမ်ား အထူးသျဖင့္ အလြန္ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ျမန္မာျပည္တြင္ ျဖစ္ပြားေနသည္။ ထိုမိန္းကေလးမ်ားကို လိင္အေရာင္းဝယ္၊ လူအေရာင္းဝယ္ လုပ္ကိုင္စားေနသူမ်ားမွာ အလြန္ၾကီးမားေသာ အျပစ္ျဖစ္သည္။ ျပည့္တဆာမ်ားထက္ ျပည္တဆာ ေခါင္းမ်ားမွာ အဆတစ္ရာမက အျပစ္ၾကီးသည္။ မိမိကုိယ္ယံုျပီး ပံုအပ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးထံမွ လိင္ကို ရယူျခင္းသည္လည္း အလြန္အျပစ္ၾကီးသည္။ ျပည့္တဆာႏွင့္ ဆက္ဆံျခင္းသည္ ထိုအဆင့္တြင္ရွိသည္။

၄။ ေခ်ာင္းေျမာင္း ၾကည့္ရႈျခင္း၊
ထိုအဆင့္တြင္ ေယာကၤ်ားမ်ားစြာ ပိတ္မိခံေနရသည္။ အျခားသူ၏ အဝတ္မပါပံုမ်ား၊ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ေခ်ာင္းၾကည့္ျခင္း၊ ေပၚထင္ၾကည့္ျခင္းမ်ားသည္ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ မလုပ္ေသာ္လည္း အင္တာနက္ေခတ္ၾကီးတြင္ ၅၀% သည္ လိင္အားေပး ဝက္ဆိုဒ္မ်ားျဖစ္သည္။

၅။ မိမိဖာသာ လိင္ေျဖေဖ်ာက္ျခင္း
ေဆးပညာအရ ကာမေက်နပ္မႈရရန္ မိမိဖာသာေျဖေဖ်ာက္ျခင္း မာစတာေဘးရွင္း ဟုေခၚသည္။ အထူးသျဖင့္ ေယာကၤ်ားေလးမ်ား ငယ္စဥ္ကတည္းက လုပ္ေဆာင္ေသာ္လည္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ား ဇနီးသည္ႏွင့္ မဆက္ဆံႏိုင္ခ်ိန္တြင္၊ မိမိဖာသာေျဖေဖ်ာက္ၾကသည္။ ထိုသို႕ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို စိတ္ကူးမိေသာေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေျမာင္းၾကည့္သည့္ အဆင့္ႏွင့္ အတူတူ အျပစ္ၾကီးပါသည္။ ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ ေလာကဥပေဒအျပစ္မရွိဟု ဆိုေသာ္လည္း လူက်င့္ဝတ္အရ အရုပ္ဆိုးသည္ အက်င့္စရိုက္ဆိုးပင္ျဖစ္သည္။

၆။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို မလုပ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕သူမ်ားမွာ ဆန္႕က်င္ဖက္လိင္ မ်က္ႏွာ၊ ကိုယ္ခႏၱာ ရုပ္ပံု ဗီဒီယိုမ်ားကို ၾကည့္ရႈျပီး၊ သာယာ၊ ခံစား၊ ေက်နပ္ေနသူမ်ားစြာ ရွိသည္။ ေမာ္ဒယ္ဂဲလ္ မိန္းကေလးမ်ားကို ပြဲမ်ားတြင္လုိက္ၾကည့္ျခင္းမ်ား၊ ေဖ့စ္ဘုတ္တြင္ မိမိႏွစ္သက္သူ မိန္းမမိတ္ေဆြမ်ား၏ မ်က္ႏွာ၊ ကိုယ္လံုးမ်ားကို ခ်ဲ႕ၾကည့္လိုက္၊ ခ်ံဳ႕ၾကည္လိုက္ႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္၊ ရုပ္ပံုဗီဒီယိုမ်ားကို တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ျပီး သာယာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ ဘာသာေရး ဘုန္းၾကီးမ်ား၏ လိင္ကိစၥေျဖေျဖာက္နည္းျဖစ္သည္။ အုပ္စု ဓါတ္ပံုမွ စိတ္ဝင္စားေသာ အမ်ိဳးသမီးပံုကို တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ေနျခင္းသည္ မည္သူမွ အေလးမထားပါ။ ထိုအဆင့္မွာပဲ ေသသည့္တိုင္ေအာင္ အဆင့္မေက်ာ္ပဲ ေနထိုင္သူမ်ားရွိသလို၊ ထိုအဆင့္ကို ေက်ာ္ျပီး အဆင့္(၁) လိင္တူဆက္ဆံျခင္းသို႕ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား တက္သြားသူမ်ားလဲ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ ကေလးရုပ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈျပီး လိင္ေၾကနပ္မႈရယူေနသူမ်ားကို အဆိုးဆံုးအဆင့္သို႕ သတ္မွတ္ရပါမည္။
.
၇။ လိင္ကင္းရွင္းေသာသူမ်ား
လူအားလံုးနီးပါး အထက္ပါ အျပစ္မ်ားကို အနည္းအက်ဥး္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးျဖစ္ေစ မကင္းၾကသူခ်ည္းပါ။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ခုႏွစ္မွာ လိင္ကိစၥကို ဘုရားေပးေသာ ဆုေၾကးဇူးအျဖစ္ တလင္မယားစနစ္၊ သစၥာရွိစြာ ထိမ္းသိမ္းသူမ်ား၊ အိမ္ေထာင္မျပဳေတာ့ပဲ လိင္ကိစၥကို အဆင့္(၁) မွာ အဆင့္(၆) အထိ ကင္းရွင္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ Holy Person အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ထက္ အဆင့္ျမင့္သူမ်ားမွာ ရွင္ေပါလုကဲ့သို႕ ဘုရားသခင္၏ အဂါေပခ်စ္ျခင္းကို လံုးဝ၊ ဥသုန္ ရရွိထားျပီး လူသားအားလံုးကို သခင္ေယရႈကဲ့သို႕ အေသခံ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ အဂါေပလူသားမ်ားျဖစ္ပါသည္။
.
အဂါေပလူသား ... ဥပမာ .. ေယရႈ၊ ရွင္ေပါလုႏွင့္ တမန္ေတာ္မ်ား၊ မာတင္လူသာ၊ မာသာထရီစာ၊ မဟတၱမဂႏၵီ၊  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္  .. စသည့္ ေလာကအလင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ားေၾကာင့္ ပုပ္ပ်က္ေသာ ေလာကၾကီး ဘုရားသခင္ မဖ်က္ဆီးေသးပါ။
.
.
နိဂံုးခ်ဳပ္
အျခားဘာသာဝင္မ်ားသည္ ဘုရားသခင္ေမတၱာရပါသလား၊ ေယရႈကို ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ ယံုပါသလား ..ဆိုသည္မွာလဲ Good Question ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလိုပါေသးသည္။ အလြန္ေသခ်ာစြာ က်ေနာ္ေျပာႏိုင္သည္မ်ာ အဂါေပေမတၱာ ဘုရားရွင္ထံမွ ၆၀% ရရွိသြားပါက က်ႏုပ္အသက္တာသည္ အလြန္ေျပာင္းလဲသြားသည္။ သူ႕တပါးကို စိတ္ဝင္စားလာသည္။ သူ႕တပါးကို ကူညီလိုလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ယံုၾကည္သူအခ်င္းခ်င္း ဆင္းရဲ၊ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားကို ကူညီခ်င္လာသည္။ မိမိကဲ့သို႕ ဘုရားရွင္ေမတၱာကို ..သူမ်ားကိုလဲ ခံစားေစခ်င္လာသည္။ သူမ်ား ရုပ္ထုကိုးကြယ္သူ ဟုလည္း အျပစ္မေျပာေတာပဲ .. သနား၊ ဂရုဏာပဲ သက္ျပီး၊ ဘုရားရွင္သူ႕ကို ေစာင္မျပဳစုပါရန္ သူကို ေမတၱာျပသည္။ ေပးကမ္းျခင္းလည္း အလိုအေလ်ာက္ လိုက္ပါလာသည္။ ၁၀% သာမက ၉၀% ေပးလႈသူမ်ားစြာ ေလာကတြင္ရွိသည္။ ထိုသူတို႕သည္ သူတို႕ႏႈတ္က မေျပာပါ။ ဘုရားသခင္ေမတၱာ အဂါေပ ရရွိထားသူမ်ားမွာ ေလာက၏ဆား၊ ေလာက၏ အလင္းမ်ားျဖစ္သည္။

No comments: