Friday, March 6, 2015

ရဟိုးဝါသက္ေသ၊ Johova Witness (ေလ့လာျခင္း)

 ရဟိုးဝါသက္ေသ၊ Johova Witness (ေလ့လာျခင္း)
၁၀. စစ္တိုက္ျခင္းကို လံုးဝမလုပ္၊ ေထာင္က်ခံမယ္၊ အသတ္ခံမယ္...ေယရႈနဲ႕ေနာက္လိုက္အားလံုး (ရွင္ေယာဟန္မွ အပ) အေသခံသြားၾကတာ..ကနဦးခရစ္ယာန္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္းထန္လြန္းတဲ့ ခံယူခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

၉. လက္ဝါးကပ္တိုင္ သေကၤတ မသံုးပါ၊ ကားတိုင္တရားကိုေတာ့ လက္ခံပါတယ္ေပမဲ့... ကားတိုင္မွာ ကိုယ့္ဝန္ထုတ္ေတြ လႊတ္ျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္ ...လက္ခံဖို႕ခက္ပါတယ္။

၈. ေနရာတကာမွာ သူတို႕ရွိၾကတယ္။ မင္ဘာ မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားေအာင္လုပ္တယ္၊ ေဟာေျပာတယ္၊ ၂ေယာက္စီ အိမ္ေတြကိုလိုက္ေျပာၾကတယ္။ တကမၻာလံုးမွာ ၈သန္းေက်ာ္ရွိတယ္။ 0.1% ေတာင္မရွိေပမဲ့ တကမၻာလံုးက ဂ်ဴးလူမိ်ဳးအေရအတြက္ထက္ေတာင္ နည္းပါတယ္။

၇။ ဓမၼဆရာမ်ား လစာမေပးပါ။ အလႈေငြ မေကာက္ပါ။ ေစတနာစိတ္နဲ႕ေပးလႈျခင္းနဲ႕ ဓမၼဆရာမ်ား စားဝတ္ေနေရး ျဖစ္တယ္။ အေဆာက္အဦမ်ားလဲ မေဆာက္ပါ။

၆. ဒုတိယကမၻာစစ္မွာ နာဇီ၊ ဟစ္တလာရဲ့ ပထမဆံုး သတ္ျဖတ္ႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ နာဇီဝါဒကို ရံႈခ်တဲ့ အဖြဲ႕စည္းျဖစ္လို႕ မထမဆံုး ရွင္းလင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

၅. ေန႕ရက္ေတြကို မဆင္ႏြဲပါဘူး ဥပမာ အီစတာ၊ ခရစ္စမတ္၊ ဗာလင္တိုင္း (ခ်စ္သူမ်ားေန႕)... ေမြးေန႕ဆင္ႏြဲျခင္းဟာ မိမိကိုယ္ကိုဗဟိုျပဳျခင္းလို႕ ယံုၾကည္တယ္

၄. ေသြးသြင္း ေဆးကုသျခင္းကို မခံယူပါဘူး။

၃. ဒီကမၻာၾကီးမွာပဲ ေကာင္းကင္သစ္၊ ေျမၾကီးသစ္၊ ေကာင္းကင္ဘံု...ျဖစ္တယ္လို႕ ခံယူတယ္။

၂. ဘုရားသခင္ကို ရဟိုးဝါ Jehovah လို႕ေခၚတယ္။ ခရစ္ယာန္အမ်ားစု သမၼာက်မ္းစာမွာ ဘုရားသခင္ကို နာမည္နဲ႕မေခၚၾကေပမဲ့၊ သူတို႕အသံုးျပဳတဲ့ သမၼာက်မ္းစာ New World Translation မွာ အၾကိမ္ေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ ရဟိုးဝါ လို႕ အသံုးျပဳထားပါတယ္။၁. ေနာက္ဆံုးေသာကာလ အလြန္နီးေနျပီလို႕ ခံယူပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္၁၀၀ ကိုၾကည့္ရင္ က်မ္းစာနဲ႕အရမ္းကိုက္ညီျပီး၊ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္းမွာ ေနာက္ဆံုးကာလ ျဖစ္ေတာ့မယ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။ သူတို႕ ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက  ၁၉၀၀ ေနာက္ပိုင္းကေန  ၂၀၁၄ အထိ၊ ေနာက္ဆံုးေသာကာလ ဘယ္ေန႕ရက္မွာ ျဖစ္မယ္လို႕ ခဏ၊ ခဏ ပေရာဖက္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့တာ ..အားလံုး မွားယြင္းျပီး၊ အရွက္တကြဲျဖစ္ရတာလဲ ..အားနည္းခ်က္ၾကီးျဖစ္ပါတယ္။
.
.
ထိပ္ဆံုး နံပါတ္-၁၀ (စစ္တိုက္ျခင္း)၊ နံပါတ္-၉ (လက္ဝါးကပ္တိုင္) ၊ နံပါတ္-၃ (ေကာင္းကင္ဘံု) အယူအဆ ေတြဟာ ယေန႕ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ လက္ေတြ႕လဲ စစ္မတိုက္ခိုက္ပဲ၊ စစ္တပ္မဖြဲ႕ပဲ မေနနိုင္ပါဘူး။ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဗဟိုဦးစီးစနစ္..နယူေယာက္က သူေဌးေတြ ၾကိၾကိတက္ခ်မ္းသာသူေတြ ေထာက္ပံ့ေပးတာ လိုက္လုပ္ေနတယ္ ..လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ ပြဲေတာ္ မုန္႕နဲ႕စပ်စ္ရည္ မသံုးေဆာင္သလို၊ ဓမၼသီခ်င္းဆိုတာ ဒရမ္နဲ႕ေခတ္ေပၚ ဂီတေတြ မသံုးပါဘူး။ အလႈေငြ အထူးေကာက္ျပီး၊ အသင္းေတာ္ၾကီးေတြေဆာက္ျပီး၊ လူအမ်ားၾကီးနဲ႕ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳလိုျခင္း.. ၾကီးႏိုင္သမွ်ၾကီး၊ မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားျပားလိုတာ လူ႕သေဘာပါ။ ယဟိုးဝါသက္ေသ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ၾကည့္ရင္၊ အမ်ားအားျဖင့္ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ၊ အသက္ရွင္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
.
ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရဟိုးဝါသက္ေသ မ်ားရဲ့ ဧဝံေဂလိ အိမ္တကာ၊ လမ္းတကာမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာကို အဓိကထားျခင္းမ်ားဟာ က်န္တဲ့ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ နမူနာယူသင့္ပါတယ္။ သူတို႕ရဲ့ ေခြ်တာစုေဆာင္းျခင္း၊ ေလာဘ၊ေဒါသ မၾကီးျခင္းမ်ားဟာ မိသားစု ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အေျခခံျဖစ္ေနပါတယ္။ အျခား ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားလည္း ရဟိုးဝါသက္ေသ မ်ားရဲ့ ေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အတုယူသင့္ပါတယ္။

http://listverse.com/2014/11/13/10-things-you-never-knew-about-jehovahs-witnesses/

10 Things You Never Knew About Jehovah’s Witnesses

The modern day Jehovah’s Witnesses (known most commonly for their door-to-door evangelizing work) have been around since the late 1800s. It was around that time that a Bible study group based in Pennsylvania began analyzing, comparing, and dissecting Biblical scripture only to arrive at conclusions not taught by the majority of mainstream Christian religions. This group used zealous proselytizing to spread their scriptural discoveries. They also used their hope for the future that they gathered from the Bible to spread their beliefs across the US. Eventually, they spread their message into many different countries. Though they are currently based in hundreds of lands around the globe, the general populace knows relatively little about this far-flung faith.

10
They Refuse To Go To War Or Bear Arms In Conflict (WAR)

When it comes to war, Jehovah’s Witnesses refuse to bear arms or engage in war or conflict of any kind—even when refusing means imprisonment or execution.Claiming to be a continuation of a first-century Christian congregation, they cite the ancient faith’s refusal to participate in war as one reason for their own refusal. Confirming this historical fact, The Encyclopedia of Religion and War states that the first disciples felt that war and political conflict were “incompatible with the love ethic of Jesus and the injunction to love one’s enemies.”They also cite their obedience to God and Jesus Christ’s commands (including His admonition to the Apostle Peter to return his weapon to its place in more than one of the Gospels)—as well as their love of those around them—to be additional reasons for their refusal to participate in military action. They have faced resentment and ostracism from political parties around the world. Countries such as Armenia, Turkey, and Eritrea in recent times have convicted, fined, imprisoned, and even tortured members for their conscientious objection. As of mid-2013, one country—South Korea—held 93 percent of imprisoned Jehovah’s Witnesses.


9
They Do Not Use The Cross (CROSS)

The fact that Jehovah’s Witnesses don’t wear the cross or use it in their worship isn’t because they don’t like the shape—the symbol of the cross is actually completely against their beliefs.Both encyclopedias and scholarly works attest to the cross’s pre-Christian origin as well as its ties with worship of Egyptian, Babylonian, Norse, and other gods, not to mention it being regarded as a historical symbol of the male genitalia and the coupling of the reproductive organs by some authorities.Jehovah’s Witnesses also claim that Jesus Christ did not die on a cross but rather on a simple upright torture stake with no crossing beams. Looking into earlier manuscripts, they have argued that some words usually rendered as “cross” in most modern translations, instead originally carried the meaning noted above. Though there are some scholars and Bible translators that agree with this view, it continues to be a hotly debated topic.Rejecting anything that smacks of what they refer to as paganism—and without seeing support for the cross’s use in Jesus’s execution—Jehovah’s Witnesses thus discourage the use of the cross in worship.


8
Members Are Active In Many Lands (ANYWHERE)

Though we usually see them walking in pairs around the neighborhood or we have a believing co-worker or schoolmate, few know how international the religion has become in recent years. Active Jehovah’s Witnesses can currently be found in a claimed 239 lands around the globe.Known for their order and keeping accurate records, they keep close tabs on their progress as an organization. Their official website keeps statistics on their position and growth and regularly updates them. Currently, there are almost eight million active members worldwide in over 110,000 congregations. Needless to say, the Witnesses also take their preaching very seriously. With a goal of reaching as many people as possible with their message, their website has publications and information available on the spot in nearly 700 languages. Included in this figure are many sign languages from around the world as well as the languages of aboriginal tribes from the Amazon and North America.


7
Clergy Are Not Paid And They Do Not Collect Tithing (THITHE)

If you’ve ever wondered how Jehovah’s Witnesses print all their literature and organize their work, the simple answer is “voluntary contributions.”The Witnesses do not practice tithing and do not take collections at meetings in their places of worship (called kingdom halls). They are funded by the donations given by members if, when, and however they want to contribute. These finances are then distributed to local headquarters called branch offices that can be found in many countries. According to their website, these branch offices apportion the money to causes like the construction of kingdom halls, aid in areas affected by natural disasters, support for missionaries, and the publication and distribution of religious literature.Within the organization, no money is given in compensation for the door-to-door work. There are also no salaried clergy members. Contrary to most Christian faiths, all members are unpaid volunteers ordained as ministers and are expected to share in the evangelizing work regardless of age, race, or social status. Only a few—known as elders—oversee individual congregations.


6
Targets Of Adolf Hitler And Nazis (HITLER)

While most are acquainted with the infamous dictator’s persecution of Jews, Gypsies, homosexuals, and other minorities, many are not familiar with his imprisonment, torture, and execution of Jehovah’s Witnesses. Starting in 1933 and ending in 1945, the Witnesses faced persecution due to their different ideology in regards to government and war.While they did—and still do—claim to abide by government laws and decrees, they do so wherever it does not conflict with their devotion to the Bible. Thus, they refused to fight in World War I and refused to support the National Socialism party in Germany.Because of this, Witness schoolchildren were humiliated, beaten, or expelled for their refusal to sing political songs and do the notorious salute. Their literature was banned, their work benefits eradicated, and about 10,000 were sent to concentration camps and prisons where they could be identified by the purple triangle they were forced to wear on their uniforms. It is estimated that up to 5,000 perished.Unlike other persecuted groups, it is of note that the Witnesses were the only group that were offered the chance to renounce their beliefs and be set free—a choice that the great majority declined. Also, according to a commanding officer in Auschwitz, SS Chief Heinrich Himmler often used the faith of Jehovah’s Witnesses as a model for his own troops, and it was not uncommon for them to be used as domestic servants by guards and officers due to their strong, Bible-based ethics.Because of this and other intense opposition carried on by different countries and parties, the religious group has been called perhaps the most persecuted religion of the 20th-century.


5
They Don’t Celebrate Holidays (BIRTHDAY)

Many are surprised to learn that Jehovah’s Witnesses, who come under the grouping of Christian religions, reject holidays that have Christian undertones—Easter and Christmas included. Why?The main argument of the Witnesses is that the far majority of these holidays—as well as birthdays—have pagan origins, or roots that are not Bible-based or based in Christian teachings. They base their organization around the structure and doctrines of the first-century Christian congregation, a group that also rejected many similar customs.For instance, the World Book Encyclopedia notes that “the early Christians did not celebrate [Jesus’s] birth because they considered the celebration of anyone’s birth to be a pagan custom.” Various scholars and authors have also connected the Christmas tree and such customs as gift giving, putting up Christmas lights, and the use of mistletoe with Roman festivals and Druid practices. It is also a recognized fact that the date of Christ’s birth is not known. December 25 actually correlates to a celebration of the infant god of light by the Cult of Mithras.Examination of such holidays as Easter, Valentine’s Day, and Halloween also reveal similar origins. The Witnesses claim that practices and customs that are directly disapproved by God—or are practiced by people that He does not approve of—merit censure. Thus, even though it has been hundreds or thousands of years since these un-Christian practices originated or mixed in with popular holidays and celebrations, Jehovah’s Witnesses feel that these would displease the God of the Bible.


4
They Do Not Accept Blood Transfusions (BLOOD)

Many misinterpret the stand of Jehovah’s Witnesses and believe they’re against all medicine and medical care or think they believe in faith healing as preferred to any medical procedures. In truth, they do not practice faith healing and they visit doctors and hospitals and accept any procedures that are bloodless.The Witnesses view blood transfusions as an act against the Bible’s commands to refrain from taking in blood both in the New and Old Testament. An example of one such command that they cite is in the scripture in Acts 15:28–29 which states: “For the holy spirit and we ourselves have favored adding no further burden to you except these necessary things: to keep abstaining from things sacrificed to idols, from blood, from what is strangled, and from sexual immorality. If you carefully keep yourselves from these things, you will prosper.”Although their stance against blood transfusion is mainly a religious one, they cite medical journals, such as The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, that note that those who do not receive transfusions usually fare as well as or better than those who do accept transfusions. Of course, many other medical experts will share contrary views. They also feel that rejecting such keeps them safe from blood transfusion complications such as blood-borne diseases and immune system reactions.Though this position has been criticized for years as being a huge risk—and even as suicide—and has resulted in much hate, persecution, and countless court battles, some believe that some of the techniques used in Jehovah’s Witness patients may find wider uses in the coming years.3They Believe The Faithful Are Rewarded With A Paradise On Earth


3
Paradise (HEAVEN)

Unlike the majority of Christian religions—and even religions like Islam—that believe in the prospect of going to heaven for the righteous, Jehovah’s Witnesses stand in stark contrast.Although they do believe that a certain select group will receive a heavenly reward, Jehovah’s Witnesses believe that God will cleanse the Earth of wickedness in the near future. They also believe that God will reintroduce the paradise conditions that He intended for the human race in the beginning. They refer to this time as the re-creation, the paradise, or the new system of things.To support this belief, they refer to the model prayer recorded in Matthew, where Christ prayed for God to carry out His will for Earth as He wills for heaven. According to their interpretation of the Bible, His will for the Earth includes a resurrection of the dead (based on Acts 24:15 and John 5:28–29), harmony between animals and humans (based on Isaiah 11:6–9), an absence of crime or war (based on Psalm 37:10–11, 29 and Isaiah 2:4), and a removal of all illnesses, the aging process, and death (based on Isaiah 35:5–6 and Revelation 21:3–4) among other things.


2
They Pronounce The Name Of God As ‘Jehovah’ (NAME)

Although many Bible translations have removed the name of God, many translators deemed it inappropriate for God to be called by a personal name. Jehovah’s Witnesses both pronounce it and prefer using the New World Translation which restores the divine name more than 7,000 times.In ancient Hebrew manuscripts, the personal name of God (still seen in certain translations such as the original King James Version in Psalm 83:18) was originally written with four Hebrew consonants called the Tetragrammaton. While many did not translate it or use it because they felt that such was not showing proper reverence for the holiness of the name or because we do not know exactly how that name was originally pronounced, Jehovah’s Witnesses argue that scriptures like John 17:6 and 26 along with Joel 2:32 highlight the importance of God’s name and the fact that it was used by faithful Jews and even Christ himself. They also argue that not knowing the original pronunciation of God’s name should not stop people from using it, just as our not knowing the exact pronunciation of Jesus’s Hebrew name has not stopped modern Christians from using it.Jehovah’s Witnesses do not claim to be the first to use the form “Jehovah,” acknowledging that some earlier renditions render the Tetragrammaton as “Yahweh.” However, the modern rendition best recognized is “Jehovah” as previously noted by William Tyndale, Bible scholar Joseph Bryant Rotherham, and translations like 1901′s American Standard Version.


1
They Believe These Are The Last Days (END TIMES)

While many will acknowledge that we are now living in times and conditions that are momentous for one reason or another, Jehovah’s Witnesses take modern events and conditions as signs that the end of modern society as we know it is approaching.To prove this, the Witnesses highlight Bible prophecies that they feel are being fulfilled increasingly in the last 100 years. One account is recorded in Matthew 24, when Christ predicted future events that would precede “the end”; He pointed to an increase in wars, food shortages, diseases, and earthquakes which would all intensify during the same time frame. They also point to the Apostle Paul’s description of the last days in 2 Timothy 3:1–5, a time when people’s traits would be characterized by a lack of self-control, fierceness, love of pleasure, selfishness, and a turning away from religion and spirituality by the majority. They also cite what they feel are positive developments, such as the fact that the “good news” would be preached on an unprecedented scale before “the end.” This is a work that the Witnesses claim they are doing at an unparalleled rate.Confident of Biblical predictions because of already fulfilled predictions—according to their interpretation—such as the specific way the empire of Babylon would fall and be desolated, the rise and fall of the League of Nations, and the rise of the United Nations, they are awaiting paradise and in the meantime a-knocking and a-talking everywhere about “the good news,” a hope for the future, and their beliefs.George Rumtic is an up-and-coming author who has written poems, screenplays, magazine articles, scripts for videos, and a comedy-adventure novel for kids.


မွတ္ခ်က္ခ်ရမယ္ဆိုရင္ ..
.
ထိပ္ဆံုး နံပါတ္-၁၀ (စစ္တိုက္ျခင္း)၊ နံပါတ္-၉ (လက္ဝါးကပ္တိုင္) ၊ နံပါတ္-၃ (ေကာင္းကင္ဘံု) အယူအဆ ေတြဟာ ယေန႕ ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ လက္မခံႏိုင္ပါဘူး။ လက္ေတြ႕လဲ စစ္မတိုက္ခိုက္ပဲ၊ စစ္တပ္မဖြဲ႕ပဲ မေနနိုင္ပါဘူး။ လက္ဝါးကပ္တိုင္မွာ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဗဟိုဦးစီးစနစ္..နယူေယာက္က သူေဌးေတြ ၾကိၾကိတက္ခ်မ္းသာသူေတြ ေထာက္ပံ့ေပးတာ လိုက္လုပ္ေနတယ္ ..လို႕ ေျပာၾကပါတယ္။ ပြဲေတာ္ မုန္႕နဲ႕စပ်စ္ရည္ မသံုးေဆာင္သလို၊ ဓမၼသီခ်င္းဆိုတာ ဒရမ္နဲ႕ေခတ္ေပၚ ဂီတေတြ မသံုးပါဘူး။ အလႈေငြ အထူးေကာက္ျပီး၊ အသင္းေတာ္ၾကီးေတြေဆာက္ျပီး၊ လူအမ်ားၾကီးနဲ႕ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳလိုျခင္း.. ၾကီးႏိုင္သမွ်ၾကီး၊ မ်ားႏိုင္သမွ် မ်ားျပားလိုတာ လူ႕သေဘာပါ။ ယဟိုးဝါသက္ေသ ယံုၾကည္သူမ်ားကို ၾကည့္ရင္၊ အမ်ားအားျဖင့္ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ၊ အသက္ရွင္ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
.
ဘာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရဟိုးဝါသက္ေသ မ်ားရဲ့ ဧဝံေဂလိ အိမ္တကာ၊ လမ္းတကာမွာ ခရစ္ေတာ္ရဲ့ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ သမၼာက်မ္းစာကို အဓိကထားျခင္းမ်ားဟာ က်န္တဲ့ခရစ္ယာန္မ်ားအတြက္ နမူနာယူသင့္ပါတယ္။ သူတို႕ရဲ့ ေခြ်တာစုေဆာင္းျခင္း၊ ေလာဘ၊ေဒါသ မၾကီးျခင္းမ်ားဟာ မိသားစု ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အေျခခံျဖစ္ေနပါတယ္။ အျခား ခရစ္ယာန္ အသင္းေတာ္မ်ားလည္း ရဟိုးဝါသက္ေသ မ်ားရဲ့ ေကာင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို အတုယူသင့္ပါတယ္။
.
စာေရးသူဟာ JW အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ပါ။ ေယရႈကို ဘုရားဇာတိ (ခမည္းေတာ္၊ သားေတာ္၊ သန္႕ရွင္းေသာဝိညာဥ္) ယံုၾကည္သူျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ထာဝရဘုရားကို ကိုးကြယ္ျခင္းျမတ္ႏိုးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ မိတ္သဟာရအားလံုး ဘုရားေကာင္းၾကီးေပးပါေစ။ 

THE END...
 


No comments: